Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 11/09/2014

family

Ģimenes pabalsti

Eiropas Savienībā valsti, kuras ziņā ir jūsu sociālā nodrošināšana, tostarp ģimenes pabalsti (bērnu pabalsti, bērnu izglītošanas pabalsti, maternitātes un paternitātes atvaļinājumi u.tml.), nosaka pēc jūsu ekonomiskā statusa un jūsu dzīvesvietas, nevis pēc pilsonības.

Pārliecinieties, ka zināt, kuras valsts ziņā ir jūsu sociālā nodrošināšana. Jūs nevarat izvēlēties valsti, kura gādās par šo nodrošināšanu.

Ņemt vērā, ka ģimenes pabalsti Eiropā ir ļoti atšķirīgi.

No kuras valsts jums ir jāsaņem ģimenes pabalsti

Principā ir vairākas iespējas.

 • Ja pārceļaties uz dzīvi citā ES valstī un ja uz jums attiecas šīs valsts sociālās nodrošināšanas sistēma, jūs būsiet atkarīgs no jūs uzņemošās valsts ģimenes pabalstu režīma.
 • Savukārt, ja esat īslaicīgi norīkots darbā ārzemēs (mazāk nekā divus gadus) un ja jūsu sociālā nodrošināšana ir palikusi jūsu izcelsmes valsts ziņā, šai valstij ir jāturpina jums maksāt ģimenes pabalstus.
 • Ja jūsu ģimenes locekļi nedzīvo valstī, kur esat apdrošināts, iespējams, jums ir tiesības uz pabalstiem vairākās valstīs.

Ja ir iesaistītas vairākas valstis, attiecīgās valsts iestādes ņem vērā abu vecāku situāciju un nosaka, kurai valstij ir primārais pienākums maksāt pabalstus. Šī lēmuma pamatā būs “prioritātes noteikumi” .

Ja pabalsti, ko saņemat no “primārās” valsts, izrādās, ir zemāki par tiem, kurus jūs saņemtu no otras valsts, kur jums arī ir tiesības (tāpēc ka tur strādājat vai arī tāpēc ka šī valsts maksā jums pensiju), otrā valsts maksā piemaksu, kas ir līdzvērtīga starpībai starp abiem pabalstiem. Tādējādi tiek nodrošināts, ka saņemat jums pienākošos pabalstus maksimālajā apmērā.

&nbps;

Prioritātes noteikumi

Variants: jūs esat vienīgais no abiem vecākiem, kas var saņemt ģimenes pabalstus, un jums ir tiesības uz pabalstiem vairākās valstīs, jo:

 • jūs strādājat vienā valstī un saņemt pensiju no vienas vai vairākām citām valstīm:

  valstij, kurā strādājat, būs primārais pienākums maksāt ģimenes pabalstus . Jums, iespējams, ir tiesības uz piemaksu valstī, kas jums maksā pensiju.

VAI

 • Jūs dzīvojat vienā valstī un strādājat citā:

  valstij, kurā strādājat, būs primārais pienākums maksāt jūsu ģimenes pabalstus .

VAI

 • jūs saņemat pensiju no divām dažādām valstīm:

  valstij, kurā dzīvo jūsu bērni, būs primārais pienākums maksāt jūsu ģimenes pabalstus.

  Ja valsts, kur dzīvo jūsu bērni, jums nemaksā pensiju, prioritāte būs valstij, kurā esat bijis apdrošināts visilgāko laiku.

Jebkurā gadījumā, ja ģimenes pabalsti, ko saņemat no valsts, kurai ir primārais pienākums, ir zemāki nekā valstī vai valstīs, kur jums ir tiesības uz pabalstiem, šīm citām valstīm ir jāpiemaksā starpība.

Variants: jums ir tiesības tāpat kā otram no jūsu bērnu vecākiem ir tiesības uz ģimenes pabalstiem vairākās valstīs, jo:

 • jūs abi strādājat vienā un tajā pašā ES valstī, bet dzīvojat citā:

  valsts, kurā strādājat, maksās jūsu ģimenes pabalstus saskaņā ar saviem noteikumiem.

VAI

 • jūs strādājat dažādās valstīs:

  ja jūs vai otrs no vecākiem strādājat valstī, kurā dzīvo jūsu bērni, šī valsts maksās ģimenes pabalstus saskaņā ar saviem noteikumiem. Iespējams, ka otrai valstij ir jāpiemaksā diferenciālā piemaksa.

VAI

 • jūs strādājat vienā ES valstī un otrs no vecākiem saņem pensiju no citas ES valsts:

  valsts, kurā strādājat, maksās jūsu ģimenes pabalstus saskaņā ar saviem noteikumiem.

  Iespējams, ka jums ir tiesības saņemt piemaksu valstī, kas maksā pensiju otram no jūsu bērna vecākiem.

VAI

 • jūs abi saņemat pensiju no vairākām ES valstīm:

  ja jums ir tiesības uz pensiju valstī, kur dzīvo jūsu bērni, šī valsts maksās ģimenes pabalstus saskaņā ar saviem noteikumiem.

  Ja jums nav tiesību uz pensiju valstī, kur dzīvo jūsu bērni, jūs saņemsiet ģimenes pabalstu no valsts, kurā jūs vai otrs no vecākiem ir bijis apdrošināts visilgāko laiku.

VAI

 • jūs saņemat pensiju no vienas ES valsts, un otrs no jūsu bērnu vecākiem strādā citā ES valstī:

  valsts, kurā strādā otrs no jūsu bērnu vecākiem maksās jūsu ģimenes pabalstus saskaņā ar saviem noteikumiem.

  Iespējams, jums ir tiesības uz piemaksu valstī, kas jums maksā pensiju.

Pabalstiem, kurus saņemat, jāatbilst lielākajai summai, uz kuru jums ir tiesības.

Esat šķīries(-usies) un jūsu bijusī sieva (vīrs) neizmanto pabalstus, ko viņa(-š) saņem jūsu bērnu uzturēšanai? Varat sazināties ar iestādi, kas piešķir ģimenes pabalstus valstī, kur dzīvo jūsu bērni, un pieprasīt, lai pabalstus pa tiešo izmaksā jums, paskaidrojot, ka tas esat jūs, kas faktiski gādā par ģimeni.

Kur iesniegt ģimenes pabalstu pieprasījumu?

Varat prasīt ģimenes pabalstus valstī(-s), kur jums (vai otram no jūsu bērnu vecākiem) ir tiesības uz pabalstiem. Iestāde, kurā griezīsieties, pārsūtīs jūsu pieprasījumu visām valstīm, kas ir kompetentas jūsu gadījumā.

Ja pabalstu pieprasījumu valsts iestādēm iesniegsiet laicīgi, jūsu pieprasījumu varēs ņemt vērā visās citās valstīs, kur jums ir tiesības uz ģimenes pabalstiem. Jūsu pieprasījumu nevar noraidīt tāpēc, ka valsts, kur to iesniedzāt, citas iesaistītās valsts iestādei to pārsūtījusi novēloti.

Noskaidrojiet valsts iestādēs, kāds ir jūsu pieprasījuma iesniegšanas termiņš. Ja nokavēsiet noteikto termiņu, varat zaudēt savas tiesības uz pabalstiem.

Valsts iestāžu pienākums ir sadarboties un dalīties informācijā, kura nepieciešama, lai varētu izskatīt jūsu pieprasījumu. Lai pārvarētu varbūtējas valodu barjeras, valsts iestādes informācijas apmaiņā izmanto standarta veidlapas (iepriekš E veidlapas).

&nbps;

Ģimenes pabalsti ļoti atšķiras dažādās ES valstīs

ES valstis var brīvi noteikt savus noteikumus pabalstu un pakalpojumu jautājumā. Ģimenes pabalsti ir paredzēti visās valstīs, bet apmērs un nosacījumi ļoti atšķiras. Dažās valstīs saņemsiet regulārus maksājumus, bet citās varēsiet izmantot nodokļu atvieglojumus.

Lai novērstu nopietnus pārpratumus, kas varētu būtiski ietekmēt jūsu kopējos ienākumus, noskaidrojiet, kā darbojas sociālās drošības sistēma jūs uzņemošajā valstī.

Plašākai informācijai par ģimenes pabalstiem:

Noklikšķiniet uz attiecīgās valsts:

Eiropas nodarbinātības konsultanti parasti var sniegt vispārīgu informāciju par ģimenes pabalstiem, kurus varat prasīt jūs uzņemošajā valstī.

Palīdzība un padoms

Palīdzība un padoms

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma, kurai vajadzīgs risinājums?

Footnote

In this case, the 28 EU member states + Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland

Retour au texte en cours.