A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Frissítve : 25/04/2017

Gyakran feltett kérdések - Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban

 • Másik országba költöztem munkavállalás céljából, de a családom a hazámban maradt. Hol kell az eltartottaim után egészségbiztosítási járulékot fizetnem?

  Két lehetőség képzelhető el:

  Ha a gyermekek másik szülőjének van munkája az Önök hazájában, neki kell ott egészségbiztosítási járulékot fizetnie az Önök eltartott gyermekei után.

  Ha a másik szülő nem dolgozik, Önnek kell fizetnie egészségbiztosítási járulékot az eltartott gyermekek után a munkavégzés helye szerinti országban. Ehhez S1 nyomtatványt (ez a korábbi E 109 nyomtatvány) kell igényelnie annak az országnak az egészségbiztosítási hatóságától, ahol dolgozik, majd a kiváltott nyomtatványt be kell nyújtania hazája egészségbiztosítási hatóságának.

 • Munkát ajánlottak nekem egy másik uniós országban. Megmaradnak-e a hazámban folyósított ellátásaim?

  Az általános elv az, hogy az Ön ellátásainak tekintetében az az ország lesz felelős, ahol Ön munkát fog vállalni. Önre mindig csak egy tagállam ellátásokra (betegségi, családi, munkanélküli- és nyugellátásokra) vonatkozó jogszabályai alkalmazhatók, ezért ha külföldön vállal munkát, azzal kikerül hazája ellátási rendszeréből. Ellátásainak folyósításáért ettől fogva az az ország lesz felelős, ahol Ön elhelyezkedett. Ennek ellenére azonban Ön nem veszíti el azokat a jogosultságokat, amelyeket a korábbi évek folyamán hazájában megszerzett. Példaként említhetők a nyugdíjjogosultságok.

 • Abban az országban, ahová most munkavállalás céljából költöztem, csak 6 hónapos biztosítási jogviszony után válok jogosulttá betegségi ellátásokra. Vonatkozik-e rám ez a várakozási idő abban az esetben, ha korábban egy másik EU-tagországban dolgoztam?

  NEM — Az uniós jogszabályok értelmében a munkavállalás helye szerinti országban Ön a biztosítási jogviszony kezdetétől jogosult arra, hogy betegségi ellátásokban részesüljön, feltéve hogy azt megelőzően legalább 6 hónapon át biztosítva volt egy másik EU-tagországban.

 • Mi lesz, ha baleset ér, mialatt külföldön állást keresek? Működik-e majd ott az egészségbiztosításom?

  Ha Ön kap munkanélküli-ellátást attól az országtól, ahol munkanélkülivé vált, egészségbiztosítása továbbra is fedezi költségeit a többi uniós országban. Ön és családja jogosult lesz egészségügyi ellátásra — de ehhez fel kell mutatnia európai egészségbiztosítási kártyáját. Ha nincs még egészségbiztosítási kártyája, kérelmezze azt attól az egészségbiztosítási hatóságtól, amelynek illetékességébe tartozik.

  Nézzen utána, hogyan működik az egészségügyi rendszer abban az országban, ahova költözik. Elképzelhető, hogy lényegesen különbözik attól a rendszertől, amelyet Ön hazájában megszokott.

 • Ha külföldre megyek állást keresni, kaphatom-e továbbra is a családi ellátást attól az országtól, ahol elvesztettem az állásomat?

  IGEN — Ha Ön másik uniós országba megy állást keresni, munkanélküli-ellátásának külföldre vitele nem befolyásolja sem az Ön, sem családja szociális biztonsági jogosultságait (egészségbiztosítás, családi ellátás, rokkantsági vagy öregségi nyugdíjjogosultságát stb.) abban az országban, ahol munkanélkülivé vált.

A témával kapcsolatos legfontosabb információk
Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban
Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz