Available languages:

Последна проверка : 20/02/2018

Служебни автомобили – България

Ако искате да управлявате служебен автомобил, регистриран в друга страна от ЕС, за повече от 6 месеца в България, можете да поискате освобождаване от регистрация.

Вашата компания/Вие трябва да кандидатствате за за свидетелство за регистрация пред съответната регионална служба на пътна полиция.

В такъв случай кандидатът трябва да отговарят на следните условия:

Според срока на валидност на регистрацията на ППС в Република България е:

  1. постоянна - без срок на валидност;
  2. временна - с определен срок на валидност над 3 месеца.

При постоянна регистрация свидетелството за регистрация е без срок за валидност. Временна регистрация се извършва на превозни средства, за които има нормативни ограничения за движение или пребиваване в страната за определен срок. При временна регистрация срокът на валидност се нанася в свидетелството за регистрация, а регистрационният номер е със съдържание, както при постоянната регистрация.

Използване за лични нужди на служебни автомобили

Можете да управлявате Вашия служебен автомобил в България за лични цели.

Предоставяне на Вашия служебен автомобил на член на семейството

Когато използвате Вашия служебен автомобил временно в България, можете да го предоставяте на вашия съпруг или деца.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: