Available languages:

Последна проверка: 20/02/2018

Служебни автомобили – България

Ако искате да управлявате служебен автомобил, регистриран в друга страна от ЕС, за повече от 6 месеца в България, можете да поискате освобождаване от регистрация.

Вашата компания/Вие трябва да кандидатствате за за свидетелство за регистрация пред съответната регионална служба на пътна полиция.

В такъв случай кандидатът трябва да отговарят на следните условия:

Според срока на валидност на регистрацията на ППС в Република България е:

  1. постоянна - без срок на валидност;
  2. временна - с определен срок на валидност над 3 месеца.

При постоянна регистрация свидетелството за регистрация е без срок за валидност. Временна регистрация се извършва на превозни средства, за които има нормативни ограничения за движение или пребиваване в страната за определен срок. При временна регистрация срокът на валидност се нанася в свидетелството за регистрация, а регистрационният номер е със съдържание, както при постоянната регистрация.

Използване за лични нужди на служебни автомобили

Можете да управлявате Вашия служебен автомобил в България за лични цели.

Предоставяне на Вашия служебен автомобил на член на семейството

Когато използвате Вашия служебен автомобил временно в България, можете да го предоставяте на вашия съпруг или деца.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: