Available languages:

Последна проверка: 11/10/2018

Документи за пътуване на непълнолетни – България

Когато деца с българско гражданство пътуват с двамата си родители, достатъчно е да носят валидна лична карта или паспорт (на децата до 14-годишна възраст се издават само паспорти), издаден от българската полиция.

В противен случай децата трябва да носят също:

Български деца, които живеят в чужбина дългосрочно или имат двойно гражданство, не се нуждаят от тези декларации, но трябва да носят своите български и чуждестранни документи за самоличност.

По-подробна информация и пример за декларация (достъпна също на английски) ще намерите на уебсайта на Гранична полиция.

Малолетните или непълнолетни лица от друга страна от ЕС не се нуждаят от специално официално разрешение, а само от своите собствени валидни пътни документи, за да влязат в България.

За контакти

 

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: