Pēdējā pārbaude: 13/07/2021

Par šo vietni

Vietni "Tava Eiropa" izveidojusi un uztur ES, un vietnes mērķis ir jums atvieglot jūsu darbības citās Eiropas valstīs un pasargāt jūs no nevajadzīgām problēmām un administratīvām neērtībām.

Šī informācija ir noderīga, lai pārceltos uz dzīvi, dzīvotu, mācītos, strādātu, iepirktos vai vienkārši ceļotu citā ES valstī. Tā var noderēt arī uzņēmumiem, lai izvērstu savas darbības ārzemēs.

Ja esat ES pilsonis (vai Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis), jums minētajās jomās ir konkrētas tiesības. Tomēr ir iespējams, ka dažas no šīm tiesībām netiek ievērotas valstīs, kuras vēl nav pilnībā savos likumos pārņēmušas attiecīgo ES tiesību aktu.

Kāda informācija atrodama šajā vietnē?

Vietnē "Tava Eiropa" ir šādas ziņas:

Par kādām valstīm ir šī vietne un uz kādu valstu pilsoņiem tā attiecas

Šajā vietnē sniegtā informācija paredzēta galvenokārt ES pilsoņiem un viņu ģimenēm (tostarp ģimenes locekļiem, kas ir ārpussavienības valstu pilsoņi).

Vairumā gadījumu ES garantētās tiesības, kas aprakstītas vietnē "Tava Eiropa", ir spēkā visās ES dalībvalstīs,Atidaryti kaip išorės nuorodą kā arī Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā.

Dažos gadījumos ES garantētās tiesības ir spēkā arī Šveicē, kura ir parakstījusi zināmu skaitu nolīgumu ar ES.

Katrā vietnes "Tava Eiropa" lapā ir precīzi norādīts, uz kādām valstīm un kuru valstu pilsoņiem attiecas tajā sniegtā informācija.

Vietnes autori

Vietnes "Tava Eiropa" saturu nodrošina Eiropas Komisijas kompetentie dienesti un papildina attiecīgo valstu iestādes.

Vietne iedalīta divās daļas:

Iedzīvotājiem paredzētajā daļā sniegti piemēri no ES pilsoņu reālās dzīves, bet visi personvārdi ir izdomāti.

Valodas

"Tava Eiropa" sniedz informāciju visās oficiālajās ES valodās, izņemot īru valodu .

Tomēr dažkārt zināma veida saturs, iespējams, vēl nav pieejams valodā, kurai dodat priekšroku jūs, jo tas vēl nav pārtulkots.

Informācija, kas ir specifiska dažādām valstīm, ir sniegta attiecīgās valsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās) un angliski.

Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par valodu režīmu ārējās tīmekļa vietnēs.

Saites uz vietni "Tava Eiropa"

Ja vēlaties izveidot saiti uz "Tava Eiropa", jums jāievēro šādi noteikumi:

Mēs regulāri pārbaudām, vai saites, ko esat izveidojuši uz mūsu vietni, atbilst šiem noteikumiem.

Vietnes "Tava Eiropa" popularizēšana

Ja vēlaties reklamēt vietni "Tava Eiropa", varat izmantot mūsu reklāmas materiālus vairākās valodās.

Privātuma aizsardzība

Vietnē "Tava Eiropa" tiek ievēroti lietotāju privātuma un persondatu aizsardzības noteikumi, kas ir spēkā visā portālā "Europa".

Ja vērsīsieties palīdzības dienestos, kas norādīti vietnē "Tava Eiropa", jūs informēs par to, kāda ir šo dienestu politika attiecībā uz privātuma aizsardzību.