Διαδρομή πλοήγησης

Τελευταίος έλεγχος 14/05/2018

Τα πρότυπα στην Ευρώπη

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Τα πρότυπα και άλλα έγγραφα τυποποίησης είναι προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές που παρέχουν τεχνικές προδιαγραφές για προϊόντα, υπηρεσίες και διεργασίες - από βιομηχανικά κράνη ασφαλείας ή φορτιστές ηλεκτρονικών συσκευών έως υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στις δημόσιες συγκοινωνίες. Τα πρότυπα καταρτίζονται από ιδιωτικούς οργανισμούς τυποποίησης, συνήθως με πρωτοβουλία των ενδιαφερομένων μερών που θεωρούν αναγκαία την εφαρμογή τους.

Παρόλο που τα πρότυπα είναι προαιρετικά, η χρήση τους αποδεικνύει ότι τα παρεχόμενα προϊόντα και οι υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από ένα ορισμένο επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πρότυπα αναφέρονται στη νομοθεσία ως ο προτιμώμενος τρόπος ή ακόμη ως αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη νομοθεσία (π.χ. νομοθεσία για την ασφάλεια ή απαιτήσεις διαλειτουργικότητας).

Βασικά οφέλη της χρήσης προτύπων

Η τυποποιημένη ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εκάστοτε επιχείρηση. Για παράδειγμα, τα εργαλεία και ο εξοπλισμός που έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί βάσει προτύπων παρέχουν καλύτερη προστασία για τους επαγγελματίες, όπως οι πυροσβέστες και το προσωπικό νοσοκομείων.

Οι υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με πρότυπα υπηρεσιώνEnglish, π.χ. τα μαθήματα κατάδυσης, διασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για τον καταναλωτή.

Τα πρότυπα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην υγεία των καταναλωτών. Για παράδειγμα, τα πρότυπα παρέχουν μεθόδους μέτρησης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τα πρότυπα υγιεινής των τροφίμων παρέχουν μεθόδους ταξινόμησης και δοκιμών για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές: τα πρότυπα μπορούν να ανοίξουν νέες αγορές καθώς διασφαλίζουν τη συμβατότητα και συγκρισιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών σας. 

Μπορούν επίσης να συμβάλουν στη διαλειτουργικότητα μεταξύ προϊόντων ή υπηρεσιών. Για παράδειγμα, τα πρότυπα παρέχουν οδηγίες για το μέγεθος των σιδηροδρομικών γραμμών, που απαιτείται για την ασφάλεια των τρένων.

Ευρωπαϊκά πρότυπα

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκδίδει ένας από τους 3 ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης (ΕΟΤ):

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης ( CENEnglish)
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ( CenelecEnglish)
 • Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων ( ETSIEnglish)

Σε εθνικό επίπεδο, την τυποποίηση διαχειρίζονται οι εθνικοί φορείς τυποποίησης (ΕΦΤ), οι οποίοι εκδίδουν και δημοσιεύουν εθνικά πρότυπα. Επίσης, οι εθνικοί φορείς τυποποίησης μεταφέρουν όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα στο εθνικό δίκαιο ως ισοδύναμα εθνικά πρότυπα και καταργούν τα μη συμβατά εθνικά πρότυπα.

Επιλέξτε μια χώρα για να βρείτε τον αρμόδιο εθνικό φορέα τυποποίησης:

Επιλέξτε χώρα:

 • ΑυστρίαEnglish
 • ΒέλγιοEnglish
 • ΒουλγαρίαEnglish
 • ΓαλλίαEnglish
 • ΓερμανίαEnglish
 • ΔανίαEnglish
 • ΕλβετίαEnglish
 • ΕλλάδαEnglish
 • ΕσθονίαEnglish
 • Ηνωμένο ΒασίλειοEnglish
 • ΙρλανδίαEnglish
 • ΙσλανδίαEnglish
 • Ισπανίαespañol
 • ΙταλίαEnglish
 • Κάτω ΧώρεςEnglish
 • ΚροατίαEnglish
 • Κύπρος
 • ΛετονίαEnglish
 • ΛιθουανίαEnglish
 • Λουξεμβούργοfrançais
 • ΜάλταEnglish
 • ΝορβηγίαEnglish
 • ΟυγγαρίαEnglish
 • ΠολωνίαEnglish
 • ΠορτογαλίαEnglish
 • ΡουμανίαEnglish
 • ΣλοβακίαEnglish
 • ΣλοβενίαEnglish
 • ΣουηδίαEnglish
 • Τσεχική Δημοκρατίαčeština
 • Φινλανδίαsuomi

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα καταρτίζονται σε στενή συνεργασία με τη βιομηχανία και άλλα σχετικά μέλη ή εταίρους των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εκπροσωπούνται στη διαδικασία κατάρτισης προτύπων από την .English

Εναρμονισμένα πρότυπα

Τα εναρμονισμένα πρότυπαEnglish είναι μια ειδική κατηγορία ευρωπαϊκών προτύπων τα οποία καταρτίζονται από έναν ΕΟΤ ύστερα από αίτημα, γνωστό ως «εντολή», που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Σχεδόν το ένα πέμπτο όλων των ευρωπαϊκών προτύπων καταρτίζονται ύστερα από αίτημα τυποποίησης (εντολή) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε εναρμονισμένα πρότυπα για να αποδείξετε ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σας συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Οι τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία της ΕΕ είναι υποχρεωτικές, ενώ η χρήση των εναρμονισμένων προτύπων είναι συνήθως προαιρετική. 

Τα εναρμονισμένα πρότυπα καθορίζουν τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες θεωρούνται κατάλληλες ή επαρκείς για τη συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία της ΕΕ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η χρήση των εναρμονισμένων προτύπων είναι προαιρετική. Ως κατασκευαστής ή πάροχος υπηρεσιών, μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη τεχνική λύση που να πληροί τις νομικές απαιτήσεις.

Πώς μπορείτε να βρείτε ένα πρότυπο

Για να αναζητήσετε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις μηχανές αναζήτησης στις διαδικτυακές πύλες των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης:

 • CenelecEnglish για τα ηλεκτροτεχνικά πρότυπα
 • ETSIEnglish για τηλεπικοινωνιακά πρότυπα
 • CENEnglish για τα πρότυπα όλων των άλλων τομέων

Κάθε ένας από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης (ΕΦΤ) διαθέτει τη δική του μηχανή αναζήτησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα που ισχύουν σε κάθε χώρα, επιλέξτε μια χώρα από τον ανωτέρω κατάλογο και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Βλέπε επίσης:

 • Η φωνή του Ευρωπαίου καταναλωτή σε θέματα τυποποίησηςEnglish (ANEC)
 • Ευρωπαϊκός Περιβαλλοντικός Οργανισμός Πολιτών για την ΤυποποίησηEnglish (ECOS)
 • Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό ΙνστιτούτοEnglish (ETUI)

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο στην περιοχή σας να απαντήσει έγκαιρα και σωστά, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές

Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα

Στο Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την εθνική νομοθεσία για τα προϊόντα, καθώς και για τον τρόπο πρόσβασης στις αγορές άλλων χωρών της ΕΕ.