Διαδρομή πλοήγησης

Τελευταίος έλεγχος 15/03/2018

Ταξινόμηση, επισήμανση, συσκευασία

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Αν είστε προμηθευτής επικίνδυνων χημικών ουσιών εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), οφείλετε να συμμορφώνεστε με τον κανονισμό ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας. Ο κανονισμός αυτός συμπληρώνει τον κανονισμό REACH και διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές ενημερώνονται με κατανοητό τρόπο για τους κινδύνους των χημικών ουσιών μέσω εικονογραμμάτων και τυποποιημένων δηλώσεων σε ετικέτες και δελτία με στοιχεία για την ασφάλεια.

Το νέο σύστημα ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας (CLP) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2015 και πρέπει να τηρείται από όλες οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν επικίνδυνες χημικές ουσίες οπουδήποτε εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Αν δεν είστε εξοικειωμένος με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις χημικές ουσίες, ρίξτε μια ματιά στον Οδηγό χημικής ασφάλειας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσειςpdf. Κατά τον σχεδιασμό διαδικασιών CLP, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις διαδικασίες που συνδέονται με τον REACH καθώς και τη νομοθεσία σχετικά με τα βιοκτόναEnglish και τα παρασιτοκτόναEnglish.

Επικίνδυνες χημικές ουσίες

Προτού διαθέσετε χημικές ουσίες ή μείγματα τέτοιων ουσιών στην αγορά, θα πρέπει

 • να ορίζετε κάθε κίνδυνο που ενδεχομένως ενέχουν οι ουσίες αυτές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, και να τις ταξινομείτε ανάλογα με τους κινδύνους αυτούς
 • να επισημαίνετε και να συσκευάζετε τις επικίνδυνες χημικές ουσίες σύμφωνα με το τυποποιημένο σύστημα που προβλέπει ο κανονισμός CLP, ώστε οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές να γνωρίζουν τις επιδράσεις αυτών των ουσιών προτού έλθουν σε επαφή με αυτές.

Αν διαθέσετε στην αγορά μια επικίνδυνη ουσία (είτε μεμονωμένη είτε σε μείγμα με άλλες ουσίες), πρέπει να κοινοποιήσετε[228 KB] την ταξινόμηση και την επισήμανσή της στο μητρώο ταξινόμησης και επισήμανσης που έχει θεσπίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA). Οι κοινοποιήσεις γίνονται δωρεάν και πρέπει να ολοκληρωθούν εντός ενός μηνός από τη διάθεση της ουσίας/του μείγματος στην αγορά για πρώτη φορά. Αν είστε εισαγωγέας, η προθεσμία του ενός μηνός υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία μια ουσία (ή μείγμα ουσιών) εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.

Πώς γίνεται η ταξινόμηση, η επισήμανση και η συσκευασία χημικών ουσιών

Από τον Ιούνιο 2015 πρέπει να τηρείτε 2 κανόνες:

 • η ταξινόμηση, η επισήμανση και η συσκευασία χημικών ουσιών να γίνεται σύμφωνα με το νέο σύστημα CLP και να ενημερώνετε τους χρήστες σας για την ταξινόμηση.
 • η επισήμανση και η συσκευασία μειγμάτων χημικών ουσιών να γίνεται μόνο σύμφωνα με το νέο σύστημα CLP.

Η 1η Ιουνίου 2017 ορίζεται ως προθεσμία για την εκ νέου επισήμανση και την επανασυσκευασία μειγμάτων που βρίσκονταν ήδη στα ράφια πριν από τον Ιούνιο 2015.

Η συμμόρφωση με τον κανονισμό CLP (ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία)

Ο κανονισμός CLP εφαρμόζεται σε ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, όπως:

 • κατασκευαστές
 • εισαγωγείς και επανεισαγωγείς ουσιών ή μειγμάτων
 • παραγωγούς συγκεκριμένων προϊόντων
 • παρασκευαστές και διανομείς
 • εμπόρους λιανικής.

Οι υποχρεώσεις σας εξαρτώνται από τον ρόλο σας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

 • Προσδιορίστε τον ρόλο και τις υποχρεώσεις σας βάσει του κανονισμού - μπορεί να έχετε περισσότερους του ενός ρόλους.
 • Ενημερώστε το μητρώο σας χημικών ουσιών και μειγμάτων (συμπεριλαμβανομένων των χημικών ουσιών που περιέχονται στα μείγματα) και των ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα.
 • Ελέγξτε κατά πόσο κάποια από τις ουσίες σας υπόκειται σε εναρμονισμένη ταξινόμηση σε επίπεδο ΕΕ.
 • Εξοικειωθείτε με τις οδηγίες και τα εργαλεία ΤΠ που υπάρχουν διαθέσιμα στον ιστότοπο του ECHA.
 • Ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο άλλες επιχειρήσεις έχουν κοινοποιήσει τις ίδιες χημικές ουσίες στο μητρώο ΤκΕ.

Η ΕΕ έχει ενσωματώσει στον κανονισμό ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας τους νέους διεθνείς κανόνες του Παγκόσμιου Εναρμονισμένου Συστήματος (GHS) που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Στόχος είναι να διευκολυνθεί το παγκόσμιο εμπόριο και να βοηθηθούν οι καταναλωτές.

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο στην περιοχή σας να απαντήσει έγκαιρα και σωστά, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές

Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα

Στο Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την εθνική νομοθεσία για τα προϊόντα, καθώς και για τον τρόπο πρόσβασης στις αγορές άλλων χωρών της ΕΕ.

Εθνικά γραφεία υποστήριξης για τα χημικά προϊόντα

Τα εθνικά γραφεία υποστήριξης αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής σας για θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο των κανονισμών CLP και REACH.