Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Застраховка

Актуализация : 07/03/2013

vehicles

Валидност

Какво е вашето положение?

Живея в друга страна от ЕС

Вашата автомобилна застраховка в новата страна

Трябва да регистрирате автомобила си в страната, в която живеете.

Когато го регистрирате, трябва да представите доказателство, че сте сключили застраховка.

Властите би трябвало да приемат застраховка от която и да е застрахователна компания:

  • която е установена в тази страна или има клон там;
  • която има разрешение да предлага услуги в тази страна дори ако няма клон там.

Проверете при вашия застраховател, дали настоящата ви застраховка ще е валидна в страната, в която се премествате.

Сключване на нова застраховка в чужбина

Ако сегашната ви застраховка не е валидна в страната, в която се премествате, свържете се с националния информационен център, за да разберете кои застрахователи, предлагат автомобилни застраховки в тази страна.

Застрахователна история

Можете да поискате от своя застраховател да ви издаде удостоверение за всички претенции, които сте предявявали до този момент. Той трябва да стори това в рамките на 15 дена.

Ако обаче трябва да сключите нова автомобилна застраховка в друга страна от ЕС, новата застрахователна компания не е длъжна да вземе предвид вашата застрахователна история (и съответно да ви предостави отстъпки, свързани с нея), когато изчислява вашата премия.

Възможно е някои застрахователи да вземат предвид вашата застрахователна история, така че си заслужава да проверите в повече компании.

Лична история

Застраховката от предишната ми страна валидна ли е тук?

Ласло от Словения се премества във Великобритания, като взема със себе си автомобила си, за който има стандартна словенска застраховка.

След като пристигне във Великобритания, той трябва да се свърже със съответните органи, за да регистрира колата си и да разбере дали може да я кара там със словенската си застраховка. Ако това не е възможно, той ще трябва да сключи нова застраховка.

Имам добро шофьорско досие у дома. Защо застрахователната компания в чужбина ме кара да плащам по-висока премия?

Роза е от Италия и наскоро се е преместила във Франция. Тя шофира от 10 години, без да е предявявала застрахователни претенции, и затова премиите по нейната италианска застраховка са били сравнително ниски.

Няколко френски застрахователя отказват да вземат предвид шофьорското досие на Роза в Италия, затова тя проверява и в други компании, докато намира застраховател, който го приема, и така тя успява да сключи застраховка на по-ниска цена.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган

Footnote

В този случай 27-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.