Kruimelpad

Bijgewerkt : 27/10/2016

travel

Rechten van vliegtuigpassagiers

Als u per vliegtuig reist, garandeert de EU u bepaalde rechten, en dat begint al vóór uw vertrek:

  • Wanneer u uw ticket koopt, mag de vliegmaatschappij in het tarief geen verschil maken op grond van uw nationaliteit of woonplaats. Dit geldt ook wanneer u uw ticket online koopt.
  • Vanaf het begin van het boekingsproces moeten alle belastingen, toeslagen en kosten al in de prijs zijn inbegrepen. Dat maakt het makkelijker om de prijs te vergelijken met die van andere maatschappijen zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. 

Bij eventuele extra's, zoals een reisverzekering, moet duidelijk worden aangegeven dat het om een optie gaat. Komt u toch nog onduidelijke online-prijzen tegen, dan kunt u dat melden bij de nationale toezichthouder van het EU-land waar u woont .

Uw rechten in geval van instapweigering, vertraging, annulering, upgrading of downgrading

Mag u niet instappen, is uw vlucht vertraagd of geannuleerd, of wordt u in een hogere of lagere klasse geplaatst? Dan heeft u bepaalde rechten, als u tenminste vertrekt vanaf een vliegveld in de EU (ongeacht met welke maatschappij) of aankomt in de EU met een luchtvaartmaatschappij uit de EU of uit IJsland, Noorwegen of Zwitserland.

De luchtvaartmaatschappij moet u dan informeren over uw rechten, die afhankelijk zijn van uw specifieke situatie.

Meer dan twee uur vertraging

Zodra uw vlucht vóór vertrek al meer twee uur vertraging heeft, heeft u recht op bepaalde faciliteiten, zoals een drankje, een maaltijd en communicatiemogelijkheden, en eventueel ook op een hotelkamer (inclusief vervoer), afhankelijk van de vluchtafstand en de opgelopen vertraging.

Vertrekt uw vlucht met meer dan 5 uur vertraging, dan heeft u recht op terugbetaling. Gaat u akkoord met terugbetaling, dan hoeft de vliegmaatschappij u geen andere reis of hulp meer te bieden.

Komt uw vlucht met meer dan drie uur vertraging aan op uw eindbestemming, dan heeft u bovendien recht op een schadevergoeding.

Schadevergoeding bij vertraging, afhankelijk van de vluchtafstand

Vertraging bij aankomst Afstand Schadevergoeding
Binnen de EU
3 uur of meer 1500 km of minder 250 euro
  Meer dan 1500 km 400 euro
Tussen een EU-luchthaven en een luchthaven buiten de EU
3 uur of meer 1500 km of minder 250 euro
  1500 km - 3500 km 400 euro
  Meer dan 3500 km 600 euro

Annulering van de vlucht of instapweigering

Als uw vlucht geannuleerd wordt en u minder dan twee weken van tevoren wordt ingelicht of als u uiteindelijk niet mee mag op de geboekte vlucht, heeft u recht op:

  • alternatief vervoer naar uw eindbestemming met vergelijkbare middelen, of
  • terugbetaling van uw ticket, of
  • kosteloos vervoer naar de plaats van vertrek als het om een aansluitende vlucht gaat, en
  • een schadevergoeding van 250 tot 600 euro, afhankelijk van de vluchtafstand. Als de maatschappij u een alternatieve vlucht aanbiedt en u op uw eindbestemming aankomt met, afhankelijk van de vluchtafstand, twee, drie of vier uur vertraging, dan kan de schadevergoeding met 50% worden verminderd (zie hieronder).

Wanneer u een alternatieve vlucht wordt aangeboden, heeft u ook recht op bepaalde faciliteiten, zoals een drankje, een maaltijd en communicatiemogelijkheden, en eventueel ook op een hotelkamer (inclusief vervoer), afhankelijk van de vluchtafstand en de opgelopen vertraging.

Schadevergoeding bij annulering of instapweigering als u een alternatieve vlucht krijgt

Vertraging bij aankomst Afstand Schadevergoeding
Binnen de EU
2 uur 1500 km of minder 125 euro
3 uur Meer dan 1500 km 200 euro
Tussen een EU-luchthaven en een luchthaven buiten de EU
3 uur 1500 km - 3500 km 200 euro
4 uur Meer dan 3500 km 300 euro

Upgrading of downgrading (verandering van klasse)

Als u in een hogere klasse wordt geplaatst dan u geboekt heeft (upgrading), mag de luchtvaartmaatschappij u daarvoor geen extra kosten in rekening brengen.

Wordt u in een lagere klasse geplaatst (downgrading), dan heeft u recht op terugbetaling van 30%, 50% of 75% van de ticketprijs, afhankelijk van de vluchtafstand.

Als uw ticket voor meerdere trajecten geldt, heeft u alleen recht op deze terugbetaling voor de trajecten die u in lagere klasse heeft moeten vliegen, en niet voor de hele reis.

Buitengewone omstandigheden

Als uw vlucht wordt geannuleerd wegens "buitengewone omstandigheden", zoals slecht weer of een staking van de luchtverkeersleiders, hoeft de luchtvaartmaatschappij geen schadevergoeding te betalen. Zij moet u wel de nodige faciliteiten aanbieden in afwachting van alternatief vervoer. U heeft bovendien recht op:

  • terugbetaling van uw ticket binnen zeven dagen, of
  • alternatief vervoer naar uw eindbestemming bij de eerste gelegenheid, of
  • omboeking van uw vlucht naar een latere datum van uw keuze, of
  • vervoer naar en van de luchthaven als uw vlucht aankomt op of vertrekt van een andere luchthaven dan oorspronkelijk gepland

Een klacht indienen

Vluchten met vertrek vanuit de EU

Mocht u niet mee met uw vlucht of was uw vlucht vertraagd of geannuleerd, en heeft u niet gekregen waar u volgens u als passagier recht op had, dan kunt u een klacht indienen bij de luchtvaartmaatschappij. U kunt daarvoor het EU-klachtenformulier [119 KB] voor vliegtuigpassagiers gebruiken. Bewaar zelf een kopie.

Binnen twee maanden moet u antwoord krijgen van de luchtvaartmaatschappij. Hoort u niets of neemt u geen genoegen met het antwoord, dan kunt u contact opnemen met de nationale toezichthouder pdf English in het EU-land waar de problemen zich hebben voorgedaan.

Gaat het om een schadevergoeding en is de luchtvaartmaatschappij in de EU gevestigd, dan kunt u het geschil ook proberen te regelen via alternatieve geschilbeslechting English (ADR), voor zover de maatschappij daarmee instemt. Heeft u uw ticket online gekocht, dan kunt u uw klacht indienen via het platform voor onlinegeschillenbeslechting English.

Vluchten met aankomst in de EU (van een maatschappij uit de EU)

Als de problemen zich hebben voorgedaan op een luchthaven buiten de EU, maar met een vlucht van een luchtvaartmaatschappij uit de EU, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder pdf English in het EU-land van aankomst.

Verlies, beschadiging of vertraging van bagage

Ingecheckte bagage

Als uw ingecheckte bagage zoek- of beschadigd raakt of te laat aankomt, is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk en heeft u recht op een schadevergoeding van maximaal ongeveer 1220 euro. U heeft echter geen recht op deze vergoeding als de schade het gevolg is van een defect van de bagage zelf.

Handbagage

Voor schade aan handbagage is de maatschappij alleen aansprakelijk als de schade aan haar te wijten is.

Reisverzekering

Wilt u dure voorwerpen meenemen, dan kunt u de maximumvergoeding van 1220 euro tegen betaling laten verhogen. U moet daarvoor vóór het inchecken een verklaring ondertekenen. Toch raden we u aan ook een particuliere reisverzekering af te sluiten om te zorgen dat u voldoende verzekerd bent.

Een klacht indienen

Bij verlies of beschadiging van uw bagage moet u binnen zeven dagen schriftelijk een klacht indienen bij de luchtvaartmaatschappij. Bij vertraging van uw bagage bedraagt de termijn 21 dagen. Er is geen standaardformulier voor klachten over bagage.

Openbare raadpleging
Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
Vraag hulp of advies