Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 13/06/2016

travel

Lennureisijate õigused

Esiteks, pileti ostmisel ei või teilt küsida kõrgemat hinda sõltuvalt teie kodakondsusest või kohast, kus te pileti ostate.

Teiseks on teil samuti õigused juhul, kui midagi läheb valesti. See hõlmab hilinemisi, tühistamisi ja ülebroneerimisi, mis ei võimalda teil lennuki pardale minna…

... ning neid kohaldatakse juhul, kui te:

 • lahkute mõne ELis asuva lennujaama kaudu või
 • saabute ELi kas ELi või mõne Islandi, Norra või Šveitsi lennuettevõtjaga.

Raha tagastamine või alternatiivne transport

Kui teid ei lubata lennuki pardale või kui teie lend tühistatakse või see on ülebroneeritud, on teil õigus kas:

 • transpordile teie lõppsihtkohta, kasutades esialgsega võrreldavat alternatiivset transporti või
 • piletiraha tagasisaamisele ning vajaduse korral tasuta transpordile tagasi reisi alguspunkti.

Pikaajalised hilinemised - kui teie lend hilineb 5 tundi või rohkem, on teil õigus pileti hüvitamisele. (Kuid kui olete pileti hüvitamisega nõus, ei ole lennuettevõtja kohustatud pakkuma järgnevat lendu ega abi).

Lennuettevõtja peab teid teie õigustest teavitama ja tegema teatavaks, miks teid lennuki pardale ei lubata. Samuti peab ta esitama tühistamise või pikaajalise hilinemise (üle 2 tunni ning kuni 4 tundi üle 3500 km pikkuste lendude puhul) põhjuse.

Toitlustamine ja majutus

Samuti võib teil olla õigus joogile, söögile, sidevõimalustele (nt tasuta telefonikõne) ning vajaduse korral ööbimisele, sõltuvalt teie lennu pikkusest ning sellest, kui palju lend hilineb.

Rahaline hüvitis

Lisaks sellele, juhul kui teid ei lubata lennukile, kui teie lend on tühistatud või saabub teie piletil märgitud sihtkohta rohkem kui 3-tunnise hilinemisega, võib teil õigus olla 250–600 eurosele hüvitisele, sõltuvalt teie lennu pikkusest.

ELi piires

 • 1500 km või vähem - 250 eurot
 • üle 1500 km - 400 eurot

ELi lennujaama ja EList väljaspool asuva lennujaama vahel

 • 1500 km või vähem - 250 eurot
 • 1500–3500 km - 400 eurot
 • üle 3500 km - 600 eurot

Kui lennuettevõtja pakkus teile alternatiivset lendu sarnase graafikuga, võib hüvitist vähendada 50% võrra.

Tühistatud lendude puhul ei saa te hüvitist, kui:

 • tühistamine leidis aset erakorraliste asjaolude, näiteks halva ilma tõttu või
 • teid teavitati tühistamisest 2 nädalat enne kavandatud lennukuupäeva või
 • kui teile pakuti samal marsruudil esialgsele lennule sarnase graafikuga alternatiivset lendu.

Erakorralistest asjaoludest põhjustatud tühistamise korral ei pruugi teil olla õigust hüvitisele, kuid lennuettevõtja peab teile siiski pakkuma kas:

 • piletiraha tagastamist (täies ulatuses või selle marsruudi osa eest, mida te ei ole veel kasutanud);
 • alternatiivset transporti teie lõppsihtkohta esimesel võimalusel või
 • lennu ümberbroneerimist teile sobivaks hilisemaks kuupäevaks (vabade istekohtade olemasolu korral).

Alternatiivset transporti oodates on lennuettevõtjad isegi erakorralistes tingimustes kohustatud teile vajaduse korral abi osutama.

Raha tagasisaamise või hüvitise taotlemine

Esitage oma lennuettevõtjale lennureisija õiguste ELi kaebuse vorm [119 KB] . Jätke sellest endale kindlasti koopia.

Kui see ei toimi või kui te ei ole vastusega rahul, võite esitada sellekohase kaebuse selle ELi liikmesriigi õiguskaitseasutusele pdf English [222 KB], kus vahejuhtum aset leidis.

Kui vahejuhtum leidis aset väljaspool ELi asuvas lähtelennujaamas, kuid hõlmas ELi lennuettevõtjat, võite kaebuse esitada asjakohasele riiklikule õigusakitseasutusele pdf English [222 KB] sihtriigiks olevas ELi liikmesriigis.

Kaotsiläinud või kahjustunud registreeritud pagas

Registreeritud pagas

Kui teie registreeritud pagas on kaotsiläinud, kahjustunud või saabub hilinemisega, võib teil õigus olla lennuettevõtja poolsele hüvitisele suurusjärgus kuni ligikaudu 1220 eurot

Erand - kui kahju on tekkinud pagasi enda defekti tõttu.

Käsipagas (sh isiklikud esemed)

Lennuettevõtja vastutab enda põhjustatud kahju tekkimise eest.

Esitage oma taotlus kindlasti pärast pagasi kättesaamist 7 päeva (või pagasi hilinemise korral 21 päeva) jooksul.

Kui soovite võtta muid õiguslikke meetmeid, peate seda tegema 2 aasta jooksul alates teie pagasi saabumisest.

Kui teil on reisil kaasas kallihinnalisi esemeid, siis võite teatava tasu eest saada suuremat hüvitist kui 1220 eurot, esitades lennuettevõtjale eelnevalt (hiljemalt lennule registreerudes) erideklaratsiooni. Siiski on parim lahendus võtta individuaalne reisikindlustus.

Erideklaratsioonil puudub standardvorm. Asjaomase vormi tüüp sõltub konkreetsest lennuettevõtjast.

Internetibroneeringud - selge hinnakujundus

Kui broneerite lennu Internetis, siis peab pileti lõpphind, mis sisaldab kõiki kohustuslikke elemente ehk makse ja lisatasusid, olema algusest peale nähtav, võimaldades teil võrrelda erinevate lennuettevõtjate hindu ja teha teadlikke otsuseid.

Lisaks lõpphinnale peab olema selgelt esitatud ka järgmine teave: piletihind, maksud, lennujaamamaksud, muud tasud või lisatasud (nt julgestuse või kütuse eest).

Mis tahes valikulised lisateenused peavad olema selgelt märgistatud ning neid võib pakkuda üksnes vabatahtlikkuse alusel.

Teave Brüsseli lennujaama kaudu lahkuvatele/saabuvatele reisijatele pdf English

ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid