Kruimelpad

Bijgewerkt 11/2015

Kent u uw rechten? Test uw kennis met onze quiz.

Bijgewerkt 11/2015

Verkoop op afstand

Betreft alleen verkoop op afstand aan comsumenten, niet aan andere bedrijven.
Verkoop op afstand, per post, telefoon of internet, biedt vele voordelen. Maar op grond van de EU-regels brengt het ook een aantal verplichtingen met zich mee.

Voor welke transacties gelden deze verplichtingen?

Deze gelden bij verkoop op afstand aan consumenten, waarbij u uw klant niet persoonlijk ontmoet, bijv. via

 • internet
 • telefoon (met of zonder menselijke interactie)
 • e-mail
 • fax
 • standaardbrief

Voor welke transacties gelden deze verplichtingen niet?

 • sociale dienstverlening en gezondheidszorg
 • kansspelen
 • financiële, verzekerings- en beleggingsproducten
 • onroerend goed en verhuur van woonruimte
 • pakketreizen, timesharing en bepaalde vakantiediensten waarvoor specifieke regels gelden
 • personenvervoer (met uitzondering van specifieke gevallen die onder richtlijn 2011/83 vallen)
 • overeenkomsten die zijn gesloten door bepaalde publieke functionarissen, zoals notarissen
 • voedsel en dranken die regelmatig  thuis of op de werkplek aan een klant geleverd worden
 • producten die in verkoopautomaten verkocht worden

Wat moet u doen?

 • uw klanten informeren voordat u de overeenkomst afsluit
 • uw klanten een schriftelijke bevestiging geven dat u een overeenkomst bent aangegaan.
 • uw klanten toestaan om de overeenkomst op te zeggen
 • uw product of dienst leveren en (als u dit overeengekomen bent) klantenservice verlenen
 • specifieke verplichtingen nakomen (m.b.t. vooraf aangevinkte vakjes, toeslagen voor betaling met creditcard, speciale telefoonlijnen )

Informatie vooraf voor klanten

Voordat u een overeenkomst met een klant afsluit, moet u de volgende informatie verstrekken, in duidelijke bewoordingen:

 • belangrijkste kenmerken van het product of de dienst
 • uw identiteit, adres en e-mailadres en telefoonnummer (indien beschikbaar)
 • de prijs van het product of de dienst, inclusief alle extra kosten, toeslagen, belastingen, bezorgkosten enz.
 • wijze van betaling, levering of uitvoering en klachtenafhandeling 
 • de kosten die u de klant in rekening brengt om contact met u op te nemen, als ze meer bedragen dan het basistarief (bijv. hogere tarieven voor overeenkomsten die via de telefoon worden gesloten)
 • voorwaarden waaronder de klant de overeenkomst kan opzeggen/kan afzien van de aankoop (herroeping), met inbegrip van:
  • termijnen en procedures
  • hoeveel het de klant kost om zijn aankoop terug te sturen (en, voor omvangrijke goederen, de geschatte kosten van het terugnemen, op basis van de verzendkosten)
  • hoeveel de klant moet betalen voor alle diensten (of nutsvoorzieningen) die al geleverd zijn voordat de overeenkomst wordt opgezegd (indien de klant heeft verzocht om de diensten onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst te verstrekken en vervolgens heeft besloten om af te zien van de overeenkomst).

In Richtlijn 2011/83 vindt u voorbeeldteksten die u kunt gebruiken om informatie te geven over de bedenktijd en het recht om van de overeenkomst/aankoop af te zien.

 • uitzonderingen op het herroepingsrecht (zoals bij bederfelijke waren) of handelingen waardoor dit recht vervalt (bijv. het openen van een verzegelde dvd of cd)
 • een herinnering aan het bestaan van overeenstemmingsgarantie voor producten
 • voorwaarden voor klantenservice of extra handelsgaranties
 • hoe de klant de geldende gedragscode kan inzien
 • de duur van de overeenkomst en de voorwaarden voor beëindiging, waaronder de minimumduur van de plichten van de klant
 • voorwaarden voor eventueel te betalen deposito's of financiële garanties
 • informatie over eventuele buitengerechtelijke geschillenregelingen
 • Als u via een website verkoopt, moet u ten laatste aan het begin van het bestelproces de volgende informatie geven:
 • eventuele beperkingen voor de levering
 • welke betaalmiddelen worden aanvaard

Hoe moet u deze informatie verstrekken?

Onlineaankopen

U moet de belangrijkste kenmerken van het product, de totale prijs, duur en voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst en de minimumduur van de overeenkomst duidelijk en begrijpelijk aan de klant aangeven direct voordat klanten hun bestelling plaatsen.

Klanten moeten ook de mogelijkheid krijgen aan te geven dat zij erkennen dat het plaatsen van een bestelling een betalingsverplichting inhoudt, zoals via een bevestigingsknop met woorden van de strekking "Bestellen en betalen".

Verkoop via sms en dergelijke

Als het technisch gezien lastig is via het verkoopkanaal deze informatie te verstrekken, zoals in het geval van verkoop via sms, dan mag u een beperkte hoeveelheid informatie geven (belangrijkste kenmerken van het product, uw identiteit, totale prijs, herroepingsrecht/bedenktijd, duur en voorwaarden voor beëindiging van het contract) en een link geven naar een andere bron waar de volledige informatie te vinden is (bijv. een website).

Telefonische verkoop 

U moet altijd uw identiteit aan het begin van het gesprek bekendmaken en aangeven dat u om commerciële redenen belt.

Schriftelijke bevestiging van de overeenkomst

Als u de vereiste informatie nog niet schriftelijk heeft verstrekt voordat de overeenkomst gesloten is, moet u dit bij de bevestiging van de overeenkomst doen.

De bevestiging moet gestuurd worden via een duurzaam medium (brief, e-mail enz.) of via een persoonlijk account van de klant op uw website.

U moet de overeenkomst zo snel mogelijk bevestigen, ten laatste bij levering of bij het begin van de dienstverlening.

Wanneer mag een klant afzien van de overeenkomst?

Als u alle vereiste informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, heeft een klant 14 dagen bedenktijd. Binnen die periode mag hij afzien van de overeenkomst zonder kosten en zonder opgave van reden

 • voor goederen betekent dit 14 dagen na levering
 • voor diensten betekent dit 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst

Als u niet alle benodigde informatie verstrekt heeft, krijgt een klant

In alle gevallen wordt de bedenktijd verlengd tot de volgende werkdag als hij eindigt in een weekend of op een feestdag.

1 jaar extra bedenktijd. Als u binnen dit jaar toch alle benodigde informatie verstrekt, gaan de 14 dagen bedenktijd op dat moment in.

Als een klant afziet van de overeenkomst

In dat geval moet u binnen 14 dagen alle ontvangen bedragen terugbetalen (of de betaling annuleren).

U mag wachten met de terugbetaling  totdat u de goederen van de klant teruggekregen heeft of ten minste totdat u een bewijs heeft ontvangen dat de goederen verstuurd zijn.

Wie betaalt wat?

De klant betaalt de kosten voor het terugsturen van de goederen (tenzij u heeft nagelaten de klant van te voren erop te wijzen dat hij deze kosten zou moeten betalen, dan zijn de verzendkosten voor uw rekening).

Uw bedrijf moet de initiële verzendkosten terugbetalen (maar niet de eventuele extra kosten als de klant had gekozen voor duurdere (bijv. snellere) levering dan de standaardlevering).

Verplichtingen van klanten

Voordat een klant afziet van de overeenkomst, mag hij de goederen bekijken zoals hij dat ook in een winkel zou doen. Zo kan hij nagaan of het product is wat hij besteld had en wilde.

Als een klant het product gebruikt heeft voordat hij het terugstuurt, mag u een vergoeding vragen voor de waardevermindering door het gebruik.

Afzien van een overeenkomst voor diensten

Als u op verzoek van de klant de dienstverlening al bent begonnen (bijv. een alarmsysteem heeft geïnstalleerd) voordat de bedenktijd verstreken is, en de klant besluit toch af te zien van uw dienstverlening, dan moet hij u betalen voor de diensten die u tot dat moment verleend heeft.

Wanneer mag een klant niet afzien van een overeenkomst?

De belangrijkste uitzonderingen op het herroepingsrecht gelden voor:

 • een dienst die u al volledig verleend heeft (met toestemming van uw klant) voordat de klant wil afzien van de overeenkomst
 • bederfelijke waren (bijv. bepaalde levensmiddelen)
 • verzegelde goederen die om hygiënische redenen na opening niet meer teruggestuurd mogen worden
 • op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten
 • verzegelde media (cd's, dvd's, software enz.) die de klant uit de verpakking heeft genomen
 • kranten en tijdschriften (maar het opzeggen van een abonnement is wel mogelijk)
 • vakantie-accommodatie, autohuur, catering en vrijetijdsbesteding, op voorwaarde dat u deze diensten op een specifieke datum of binnen een specifieke periode levert

 Levering van goederen

Tenzij u met de klant iets anders bent overeengekomen, moet u de goederen binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst leveren.

Als u niet binnen 30 dagen kunt leveren, kan uw klant u extra tijd geven.

Als u ook binnen die verlengde periode niet levert, mag uw klant afzien van de overeenkomst en moet u de ontvangen bedragen terugbetalen.U bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan de goederen tijdens de levering, tenzij de klant de levering zelf geregeld heeft met een transporteur/bezorgdienst. U bent altijd aansprakelijk voor wat er gebeurt met goederen tijdens het vervoer door een door u aangeboden transporteur/bezorgdienst.

Uitzondering

Indien levering voor een bepaalde datum essentieel is (bijv. een trouwjurk), mag de klant onmiddellijk afzien van de overeenkomst als u niet op tijd levert.

Digitale content

Als u online digitale content zoals muziek, films of software verkoopt, moet u uw klanten ook informeren over:

 • interoperabiliteit (welke hardware en software heeft de consument nodig?)
 • functionaliteit (gelden er geografische beperkingen en zijn kopieën voor privé-gebruik toegestaan?)

Zodra de klant is begonnen de content te downloaden, streamen o.i.d. kan hij niet meer afzien van de overeenkomst.

Maar u bent wel verplicht uw klant de mogelijkheid te geven daar expliciet mee in te stemmen en te erkennen dat hij niet meer onder de aankoop uit kan zodra hij begint met downloaden e.d.

U moet deze instemming en erkenning ook opnemen in de overeenkomstbevestiging die u hem stuurt.

Specifieke verplichtingen

Vooraf aangevinkte vakjes

Het is verboden om op websites vakjes alvast aan te vinken zodat uw klanten tijdens het aankoopproces wellicht onbewust toestemming geven voor extra's. Klanten moeten altijd de kans krijgen expliciet in te stemmen met extra diensten of betalingen, zoals een reisverzekering bij het boeken van een vlucht.

Betalingsvergoedingen

Als u uw klant een vergoeding wilt laten betalen voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel, bijv. een creditcard, dan mag die vergoeding niet hoger liggen dan de werkelijke kosten die u moet maken om de betaling te verwerken. In sommige landen zijn zulke vergoedingen zelfs helemaal verboden.

Telefonische klantenservice

Als u een telefoonlijn beschikbaar stelt waar klanten terecht kunnen met vragen of klachten, mag het tarief daarvan niet hoger liggen dan het basistarief voor gewone telefoongesprekken.

U mag daarvoor geen nummers met extra hoge tarieven gebruiken.

Neem contact op met een steunorganisatie voor ondernemers bij u in de buurt.

Uw verzoek wordt doorgestuurd naar een van de partners van het Enterprise Europe Network. Geef a.u.b. zo veel mogelijk informatie, zo kan de adviseur beter en sneller antwoorden op uw verzoek.

Lokale steun voor ondernemers

Hulp en advies

Vraag advies aan experts

Hulp en advies

Neem contact op met een steunorganisatie voor ondernemers bij u in de buurt.

Uw verzoek wordt doorgestuurd naar een van de partners van het Enterprise Europe Network. Geef a.u.b. zo veel mogelijk informatie, zo kan de adviseur beter en sneller antwoorden op uw verzoek.

EEN-logo

Contactformulier

(alle velden zijn verplicht)
Hartelijk dank, uw verzoek is verzonden.
Door technische problemen is uw verzoek niet verzonden. Probeer het later opnieuw.
Vul een geldig e-mailadres in.

Persoonsgegevens

Bedrijfsgegevens

België

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarije

Sofia

Cyprus

Nicosia

Denemarken

Copenhagen

Duitsland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrijk

BLAGNAC CEDEX

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

PACA

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Griekenland

Athens

Hongarije

Budapest

Ierland

Dublin

IJsland

Reykjavík

Italië

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatië

Zagreb

Letland

Riga

Litouwen

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Nieuwegein

Noorwegen

Oslo

Oostenrijk

Wien

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Roemenië

BACIU CLUJ

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakije

Bratislava

Slovenië

Ljubljana

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Tsjechië

Praha

Verenigd Koninkrijk

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Zweden

Stockholm

3000/3000

De informatie die u hier invult, wordt direct naar een van de partners van het Enterprise Europe Network gestuurd. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden, ze worden daarna niet bewaard.

Hulp en advies

productcontactpunt English

Uw productcontactpunt English geeft informatie over de nationale productwetgeving en helpt u als u de rest van de EU-markt op wilt.

centrale contactpunten

De centrale online-contactpunten in elk EU-land kunnen u door de procedures loodsen als u zaken wilt doen in het buitenland.

Europese procedure voor geringe vorderingen English

Heeft u een commercieel geschil met een leverancier of klant uit een ander EU-land? Gebruik de Europese procedure voor geringe vorderingen English bij bedragen tot 2 000 euro.