Последна проверка: 03/09/2018

За контакти

Служби за помощ

Въпроси за ЕС

Телефон – 00 800 6 7 8 9 10 11English

Ел. адресEnglish

Информационни центрове във вашата странаEnglish

Потърсете съвет за правата си в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган

Вашата Европа - Съвети / Solvit

Помощ и съвети за предприятията

Подпомагане на бизнесаEnglish

Потребителски въпроси

Европейски потребителски център във вашата странаEnglish

Права на пътниците

Права на пътуващите със самолетEnglish

Права на пътуващите с влакEnglish

Проблеми със застрахователи или банки в чужбина

Извънсъдебни оплаквания от застрахователи или банкиEnglish

Трудови и социалноосигурителни права

Свържете се с европейски съветник по заетостта

Отговорна служба

Европейската комисия
ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП
Център за услуги за единния пазар
B-1049 Брюксел
БЕЛГИЯ