Последна проверка: 17/11/2020

За контакти

Служби за помощ

Въпроси за ЕС

Телефон – 00 800 6 7 8 9 10 11en

Ел. адресen

Информационни центрове във вашата странаen

Потърсете съвет за правата си в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган

Вашата Европа - Съвети / Solvit

Помощ и съвети за предприятията

Подпомагане на бизнесаen

Потребителски въпроси

Мрежа на европейските потребителски центрове — ECC-NetОтваряне като външна връзка

Права на пътниците

Права на пътуващите със самолетen

Права на пътуващите с влакen

Проблеми със застрахователи или банки в чужбина

Извънсъдебни оплаквания от застрахователи или банки

Трудови и социалноосигурителни права

Свържете се с европейски съветник по заетосттаОтваряне като външна връзка

Отговорна служба

Европейската комисия
ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП
Център за услуги за единния пазар
B-1049 Брюксел
БЕЛГИЯ