Ścieżka nawigacji

Ostatnio sprawdzono 13/04/2018

Sprzedaż towarów w UE

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Handel wewnątrzunijny

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i w Turcji mają prawo do swobodnego importowania i eksportowania towarów. Oznacza to, że władze krajów UE nie mogą stosować ograniczeń ilościowych w stosunku do importowanych i eksportowanych towarów ani żadnych innych restrykcji w odniesieniu do handlu.

Jeśli wystąpią trudności z władzami publicznymi, można zwrócić się o pomoc do naszego serwisu udzielającego pomocy i porad .

Prawo do swobodnej wymiany handlowej obejmuje też prawo do swobodnego tranzytu na całym terytorium UE. Kiedy już produkty – nawet te wyprodukowane poza UE – trafią do Unii, można je swobodnie przewozić po całym jej terytorium.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, możesz w EU Bookshop pobrać przewodnik dotyczący stosowania postanowień traktatowych regulujących swobodny przepływ towarów.

Zharmonizowane przepisy

Jeśli produkty Twojej firmy spełniają ujednolicone normy, można je swobodnie przewozić w obrębie UE. Oznacza to, że nie można wprowadzać żadnych ograniczeń, np. ograniczenia ilości sprzedawanych produktów. Zharmonizowane przepisy UE opierają się na szeregu przepisów mających na celu ochronę konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska.

Niezharmonizowane przepisy

Jeśli Twoje produkty nie podlegają ujednoliconym przepisom unijnym, mogą podlegać przepisom krajowym. W takiej sytuacji wciąż możesz korzystać z prawa do swobodnego obrotu towarami na podstawie zasady wzajemnego uznawania (prawo do swobodnego importowania i eksportowania towarów w obrębie UE).

Ograniczenia w oparciu o przepisy krajowe

Nadal można wprowadzać ograniczenia w odniesieniu do produktów, jeśli nie spełniają one wymogów związanych z interesem publicznym – w szczególności w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt lub roślin, środowiska, bezpieczeństwa publicznego lub moralności publicznej. Kraje członkowskie muszą wykazać, że takie ograniczenia swobodnego przepływu towarów są uzasadnione i proporcjonalne, jak np. procedury wcześniejszego wydawania zezwoleń w odniesieniu do niektórych produktów, które stanowią realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Prawo do swobodnego tranzytu

Prawo do swobodnej wymiany handlowej obejmuje też prawo do swobodnego tranzytu na całym terytorium UE, EOG i Turcji. Kiedy już produkty – nawet te wyprodukowane poza UE – trafią do Unii, można je swobodnie przewozić po całym jej terytorium.

Zobacz również:

  • Baza danych dotyczących dostępu do rynku – informacje dla firm eksportujących towary z UEEnglish
  • EU Trade Helpdesk– informacje na temat taryfy celnej i wymogów stosowanych przez UE w odniesieniu do importu z krajów będących jej partnerami handlowymiespañolfrançaisportuguêsEnglish

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.

Pomoc i porady

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Jak rozwiązać spór z dostawcami lub klientami z innych krajów UE dotyczący kwoty niższej niż 2 tys. euro

Punkt kontaktowy ds. produktów

Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.