Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 04/10/2021

Χρησιμοποίηση, αποθήκευση και διαβίβαση δεδομένων

Ως ιδιώτης, επιχείρηση ή οργανισμός, έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε, να συλλέγετε, να αποθηκεύετε, να διαβιβάζετε ή να διαχειρίζεστε μη προσωπικά δεδομένα, καθώς και να χρησιμοποιείτε κέντρα δεδομένων ή υπηρεσίες νέφους οπουδήποτε στην ΕΕ (Εν προκειμένω, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία).

Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε τυχόν διπλές δαπάνες· για παράδειγμα, μπορείτε να συγκεντρώσετε την υποδομή σας ΤΠ σε μία χώρα της ΕΕ, ακόμη κι αν δραστηριοποιείστε σε πολλές χώρες.

Τι είναι τα μη προσωπικά δεδομένα;

Τα μη προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που δεν μπορούν να συνδεθούν με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο πρόσωπο, όπως, για παράδειγμα, δεδομένα:

Προσωπικά δεδομένα και σύνολα μικτών δεδομένων

Οι κανόνες διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων διαφέρουν από εκείνους που ισχύουν για τα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα και τους κανόνες προστασίας δεδομένων θα βρείτε στη σελίδα για τον ΓΚΠΔ.

Τα προσωπικά και μη προσωπικά δεδομένα συνήθως συλλέγονται και αποθηκεύονται μαζί· στην περίπτωση αυτή ομιλούμε για μικτά δεδομένα. Αν χειρίζεστε σύνολα μικτών δεδομένων, ισχύει το ίδιο επίπεδο προστασίας με τα προσωπικά δεδομένα. Μάθετε περισσότερα για τα σύνολα μικτών δεδομένων και για τον τρόπο διαχείρισής τους.

Μπορείτε να αποθηκεύετε τα δεδομένα σας οπουδήποτε στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξυπηρετητών νέφους

Εκτός από τις εξαιρετικές περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω, μπορείτε να επιλέξετε τον τόπο αποθήκευσης ή επεξεργασίας των δεδομένων.

Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες νέφους για την αποθήκευση των δεδομένων σας, πρέπει να μπορείτε εύκολα να αλλάξετε πάροχο υπηρεσιών νέφους, ή να μεταφέρετε τα δεδομένα πίσω στον δικό σας σύστημα πληροφορικής.

Για να εξασφαλιστεί αυτή η δυνατότητα, αρκετοί πάροχοι υπηρεσιών νέφους έχουν προσχωρήσει στον κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την αλλαγή παρόχου και τη μεταφορά δεδομένων στο νέφος (SWIPO). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώen.

Περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων στην ΕΕ

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι χώρες της ΕΕ μπορεί να είναι σε θέση να περιορίσουν τον τόπο ορισμένων δεδομένων μόνον εφόσον αυτό δικαιολογείται για λόγους δημόσιας ασφάλειας, π.χ., όταν τα δεδομένα αφορούν εν εξελίξει αντιτρομοκρατικές έρευνες ή όταν η απώλεια δεδομένων θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα κυκλοφορίας (π.χ. δεδομένα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας).

Ελέγξτε κατά πόσο η χώρα εγκατάστασής σας ή η χώρα στην οποία προτίθεστε να επεκτείνετε την επιχείρησή σας επιβάλλει περιορισμούς όσον αφορά την αποθήκευση δεδομένων στο εξωτερικό.

Επιλέξτε χώρα:

 • Αυστρία*at
 • Βέλγιο*be
 • Βουλγαρία*bg
 • Κροατία*cr
 • Κύπρος*cy
 • Τσεχίαczcs
 • Δανίαdken
 • Εσθονίαeeeten
 • Φινλανδίαfifisven
 • Γαλλία*fr
 • Γερμανία*de
 • Ελλάδα*gr
 • Ουγγαρία*hu
 • Ισλανδία*is
 • Ιρλανδία*ie
 • Ιταλία*it
 • Λετονίαlven
 • Λιχτενστάιν*li
 • Λιθουανίαltlt
 • Λουξεμβούργοlufr
 • Μάλτα*mt
 • Κάτω Χώρες*nl
 • Νορβηγία*no
 • Πολωνίαplen
 • Πορτογαλία*pt
 • Ρουμανία*ro
 • Σλοβακίαsksken
 • Σλοβενίαsisl
 • Ισπανίαeses
 • Σουηδίαsesv
 • Ελβετία*ch

* Δεν υπάρχουν πληροφορίες προς το παρόν.

Έχετε ακόμη ερωτήσεις;

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλους κανόνες για τη χρησιμοποίηση, την αποθήκευση και τη μεταφορά δεδομένων σε συγκεκριμένη χώρα, ή σχετικά με τον κανονισμό, μπορείτε να ρωτήσετε τα εθνικά σημεία επαφής.

Ανταλλαγή δεδομένων με αρμόδιες αρχές

Όταν μια αρμόδια αρχή υποβάλλει νόμιμο αίτημα πρόσβασης στα δεδομένα σας, οφείλετε να της τα διαθέσετε, ακόμη κι αν η διαχείριση ή η αποθήκευσή τους γίνεται σε άλλη χώρα της ΕΕ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μπορεί να επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Νομοθεσία της ΕΕ

Σας επηρεάζει το Brexit;

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Choose country

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης , π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Περισσότερες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: