Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 12/04/2017

Uznání řidičských průkazů z jiných zemí a jejich platnost

Řidičské průkazy zemí EU

Pokud byl váš řidičský průkaz vydán v zemi EU, platí na celém území Unie a opravňuje vás k řízení vozidla, dokud:

  • mu neskončí platnost
  • nedosáhnete věku , kdy už vozidlo příslušné kategorie řídit nemůžete
  • nebude pozastavena či omezena jeho platnost nebo vám nebude odebrán orgány země, v které byl vydán.

Pokud chcete, můžete ho nechat vyměnit za řidičský průkaz té země EU, do které jste se přestěhovali. Až na pár výjimek to však dělat nemusíte.

Standardní vzor řidičského průkazu

Od 19. ledna 2013 mají všechny nové řidičské průkazy vydávané v EU standardní formát – umělohmotná karta velikosti kreditní karty s fotografií a zdokonalenými bezpečnostními prvky.

Svůj stávající průkaz můžete nadále používat, ale bude vám vyměněn za nový vzor při příštím obnovení (nejpozději však v roce 2033).

Byl vám vydán řidičský průkaz s neomezenou platností? V tom případě se obraťte na příslušné orgány ve své domovské zemi, kde vám sdělí, kdy si ho musíte vyměnit za nový.

Další informace o jednotném vzoru řidičského průkazu pro celou EU.

Na území Unie existuje v dnešní době více než 110 platných typů řidičského průkazu.

Další informace o typech řidičských průkazů, jejich podobě, bezpečnostních prvcích, oprávněních a o kategoriích vozidel.

Vzájemné uznávání řidičských průkazů

Řidičské průkazy ze všech členských zemí, ať už se jedná o nový vzor nebo starší průkazy, jsou uznávány na celém území Unie.

Ve všech zemích EU jsou uznávány kategorie AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.

Pokud se přestěhujete do jiné země Unie, nebudete si tedy muset obvykle zažádat o vydání nového řidičského průkazu.

V hostitelské zemi můžete se svým současným řidičským průkazem jezdit do konce jeho platnosti.

Platnost v zemích EU

10 let 15 let
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko Dánsko, Finsko, Francie, Kypr, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko

Pokud vám platnost vašeho řidičského průkazu skončí, musíte požádat o vydání nového průkazu v zemi, kde máte obvyklé bydliště .

Doba platnosti vašeho nového řidičského průkazu se může lišit a mohou být uplatněna různá omezení či podmínky hostitelské země.

Prozatímní řidičský průkaz

Prozatímní nebo dočasný řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz nebo jakékoli jiné potvrzení, které vám vydali ve vaši domovské zemi, vám v jiné zemi EU nemusí uznat.

Jelikož jsou tyto dokumenty vydávány pouze v některých zemích, nevztahují se na ně nová pravidla EU.

Uznání řidičského průkazu vydaného zemí EU výměnou za průkaz ze země mimo Unii

Pokud máte řidičský průkaz některé země EU, který jste dostali výměnou za průkaz ze země mimo Unii, a chcete se přestěhovat do jiné země Unie, není jisté, že tam bude váš průkaz uznán. To závisí na rozhodnutí orgánů každé země.

Budete se muset obrátit na příslušný orgán cílové země a zjistit, jaká tam platí pravidla ohledně uznávání řidičských průkazu ze zemí mimo EU.

Na vašem novém řidičském průkazu EU, který jste obdrželi po odevzdání původního průkazu, by měl být uveden kód, jenž označuje zemi, která váš evropský průkaz vydala (např. 70.0123456789.NL).

Doporučujeme vám seznámit se s platnými předpisy a přečíst si informace nebo navštívit internetové stránky příslušného orgánu ve vaší nové domovské zemi:

Zvolit zemi

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Evropská komise neodpovídá za obsah externích internetových stránek.

Příklad

Angeles je z Chile a před několika lety se přestěhovala do Španělska. Jelikož Španělsko uznává chilské řidičské průkazy, mohla si Angeles po vyřízení několika administrativních formalit vyměnit svůj průkaz za španělský.

S tímto průkazem může řídit kdekoli v Unii. Pokud by se však přestěhovala do jiné země EU, musela by si na příslušném úřadě daného státu zjistit, zda její španělský průkaz uznají.

Pokud v této zemi uznávají chilské řidičské průkazy automaticky, bude moci i nadále řídit na svůj španělský průkaz. Pokud ne, bude si muset nechat svůj chilský řidičský průkaz uznat nebo zažádat o vydání nového průkazu.

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství