Cesta

Aktualizováno : 21/04/2016

vehicles

Uznání řidičských průkazů z jiných zemí a jejich platnost

O co se ve vašem případě jedná?
Žiji v zahraničí

Řidičské průkazy zemí EU

Pokud byl váš řidičský průkaz vydán v zemi EU, platí na celém území Unie a opravňuje vás k řízení vozidla, dokud:

  • mu neskončí platnost
  • nedosáhnete věku , kdy už vozidlo příslušné kategorie řídit nemůžete
  • nebude pozastavena či omezena jeho platnost nebo vám nebude odebrán orgány země, v které byl vydán.

Pokud chcete, můžete ho nechat vyměnit za řidičský průkaz té země EU, do které jste se přestěhovali. Až na pár výjimek to však dělat nemusíte.

Standardní vzor řidičského průkazu

Od 19. ledna 2013 mají všechny nové řidičské průkazy vydávané v EU standardní formát – umělohmotná karta velikosti kreditní karty s fotografií a zdokonalenými bezpečnostními prvky.

Svůj stávající průkaz můžete nadále používat, ale bude vám vyměněn za nový vzor při příštím obnovení (nejpozději však v roce 2033).

Byl vám vydán řidičský průkaz s neomezenou platností? V tom případě se obraťte na příslušné orgány ve své domovské zemi, kde vám sdělí, kdy si ho musíte vyměnit za nový.

Další informace o jednotném vzoru řidičského průkazu pro celou EU.

Na území Unie existuje v dnešní době více než 110 platných typů řidičského průkazu.

Další informace o typech řidičských průkazů, jejich podobě, bezpečnostních prvcích, oprávněních a o kategoriích vozidel.

Vzájemné uznávání řidičských průkazů

Řidičské průkazy ze všech členských zemí, ať už se jedná o nový vzor nebo starší průkazy, jsou uznávány na celém území Unie.

Ve všech zemích EU jsou uznávány kategorie AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.

Pokud se přestěhujete do jiné země Unie, nebudete si tedy muset obvykle zažádat o vydání nového řidičského průkazu.

V hostitelské zemi můžete se svým současným řidičským průkazem jezdit do konce jeho platnosti.

Platnost v zemích EU

10 let 15 let
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko Dánsko, Finsko, Francie, Kypr, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko

Pokud vám platnost vašeho řidičského průkazu skončí, musíte požádat o vydání nového průkazu v zemi, kde máte obvyklé bydliště .

Doba platnosti vašeho nového řidičského průkazu se může lišit a mohou být uplatněna různá omezení či podmínky hostitelské země.

Prozatímní řidičský průkaz

Prozatímní nebo dočasný řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz nebo jakékoli jiné potvrzení, které vám vydali ve vaši domovské zemi, vám v jiné zemi EU nemusí uznat.

Jelikož jsou tyto dokumenty vydávány pouze v některých zemích, nevztahují se na ně nová pravidla EU.

Uznání řidičského průkazu vydaného zemí EU výměnou za průkaz ze země mimo Unii

Pokud máte řidičský průkaz některé země EU, který jste dostali výměnou za průkaz ze země mimo Unii, a chcete se přestěhovat do jiné země Unie, není jisté, že tam bude váš průkaz uznán. To závisí na rozhodnutí orgánů každé země.

Budete se muset obrátit na příslušný orgán cílové země a zjistit, jaká tam platí pravidla ohledně uznávání řidičských průkazu ze zemí mimo EU.

Na vašem novém řidičském průkazu EU, který jste obdrželi po odevzdání původního průkazu, by měl být uveden kód, jenž označuje zemi, která váš evropský průkaz vydala (např. 70.0123456789.NL).

Doporučujeme vám seznámit se s platnými předpisy a přečíst si informace nebo navštívit internetové stránky příslušného orgánu ve vaší nové domovské zemi :

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Evropská komise neodpovídá za obsah externích internetových stránek.

Příklad

Angeles je z Chile a před několika lety se přestěhovala do Španělska. Jelikož Španělsko uznává chilské řidičské průkazy, mohla si Angeles po vyřízení několika administrativních formalit vyměnit svůj průkaz za španělský.

S tímto průkazem může řídit kdekoli v Unii. Pokud by se však přestěhovala do jiné země EU, musela by si na příslušném úřadě daného státu zjistit, zda její španělský průkaz uznají.

Pokud v této zemi uznávají chilské řidičské průkazy automaticky, bude moci i nadále řídit na svůj španělský průkaz. Pokud ne, bude si muset nechat svůj chilský řidičský průkaz uznat nebo zažádat o vydání nového průkazu.

Jsem turista

Řidičské průkazy zemí EU

Pokud byl váš průkaz vydán v zemi EU, můžete s ním řídit kdekoli v Unii.

Před odjezdem se přesvědčte, zda nevypršela platnost vašeho řidičského průkazu.

V zahraničí nemůžete řídit pouze s prozatímním průkazem nebo dočasným potvrzením.

Standardní vzor řidičského průkazu

Od 19. ledna 2013 mají všechny nové řidičské průkazy vydávané v EU standardní formát – umělohmotná karta velikosti kreditní karty s fotografií a zdokonalenými bezpečnostními prvky.

Svůj stávající průkaz můžete nadále používat, ale bude vám vyměněn za nový vzor při příštím obnovení (nejpozději však v roce 2033).

Kategorie AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE jsou uznávány v celé Evropě.

Nezletilí by si měli dávat pozor na rozdílná věková omezení v jednotlivých zemích EU.

Příklad

Sofii je 14 a řidičský průkaz na moped jí vydali v Itálii. Chtěla by na něm jezdit na dovolené v Belgii, kde je však minimální věková hranice pro řízení mopedu stanovena na 16 let.

Sofie proto bude muset ještě dva roky počkat. Až jí bude 16, bude jí italský řidičský průkaz platit také v Belgii a ona tak bude moci moped používat, aniž by tam musela dělat zkoušky.

Vydání řidičského průkazu EU (výměnou za průkaz ze země mimo Unii)

Pokud jste v zemi, kde nyní bydlíte, vyměnili svůj starý řidičský průkaz vydaný v zemi mimo Unii za průkaz EU, můžete s ním řídit kdekoli v Unii.

Řidičské průkazy vydané v zemích mimo EU

Pokud chcete v Unii řídit s řidičským průkazem vydaným v zemi mimo EU, obraťte se na příslušný úřad země, kterou plánujete navštívit, nebo na své velvyslanectví či konzulát v dané zemi.

Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství

v tomto případě 28 členských zemí EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.

v tomto případě 28 členských zemí EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.

v tomto případě 28 členských zemí EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.

v tomto případě 28 členských zemí EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.