Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 05/04/2016

living-abroad

Φοιτητές - Δικαίωμα διαμονής

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Ως υπήκοος της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να σπουδάσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ. Αν μείνετε εκεί για λιγότερο από 3 μήνες, χρειάζεστε μόνο ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Σε πολλές χώρες της ΕΕ, πρέπει να έχετε πάντοτε μαζί σας την εθνική σας ταυτότητα ή το διαβατήριό σας.

Στις χώρες αυτές, μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο ή προσωρινή κράτηση αν έχετε αφήσει τα έγγραφα αυτά στο σπίτι, δεν μπορείτε όμως να απελαθείτε μόνο γι'αυτό.

Ελέγξτε αν είναι υποχρεωτικό να έχετε πάντα μαζί σας την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας στη χώρα υποδοχής:

Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα

Κοινά δικαιώματα σε όλες τις χώρες της ΕΕ


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Αυστρία, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβακία, Σλοβενία: Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές.

Δήλωση παρουσίας

Ορισμένες χώρες της ΕΕ σας επιβάλλουν την υποχρέωση να δηλώσετε την παρουσία σας εντός λογικού χρονικού διαστήματος μετά την άφιξή σας και αν δεν συμμορφωθείτε μπορεί να σας επιβάλουν κυρώσεις, όπως πρόστιμο.

Απέλαση

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να σας απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αποτελείτε σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης πρέπει να σας επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή για ακύρωσή της.

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες

Έχετε το δικαίωμα να διαμένετε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ στην οποία σπουδάζετε, υπό τον όρο ότι:

 • είστε εγγεγραμμένος σε εγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • διαθέτετε επαρκές εισόδημα (από οποιαδήποτε πηγή) που σας επιτρέπει να ζείτε χωρίς να χρειάζεστε εισοδηματική ενίσχυση
 • διαθέτετε πλήρη υγειονομική ασφαλιστική κάλυψη εκεί.

Οι εθνικές αρχές δεν επιτρέπεται να θέσουν ως όρο το εισόδημά σας να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιολογεί την καταβολή ενίσχυσης του βασικού εισοδήματος στην εν λόγω χώρα.

Μπορεί να χάσετε το δικαίωμα διαμονής στη χώρα εάν τελειώσετε τις σπουδές σας και δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι εργάζεστε ή διαθέτετε επαρκείς πόρους για να ζήσετε εκεί.

Εγγραφή

Κατά τους 3 πρώτους μήνες διαμονής σας στη νέα σας χώρα, δεν μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε σε κάποια αρχή (ώστε να αποκτήσετε έγγραφο που να επιβεβαιώνει το δικαίωμα διαμονής) μπορείτε όμως να το πράξετε αν θέλετε.

Μετά από 3 μήνες διαμονής στη νέα σας χώρα, μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στην αρμόδια αρχή (συνήθως στο δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα).

Πώς να δηλώσετε τη διαμονή σας στο εξωτερικό .

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Μπορείτε να ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ εφόσον πληροίτε τους όρους διαμονής. Αν πάψετε να πληροίτε αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να σας ζητήσουν να εγκαταλείψετε τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να σας απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον  αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αποτελείτε πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να σας επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει επίσης να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή για ακύρωσή της.

Μόνιμη διαμονή

Αν έχετε ζήσει νόμιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ για 5 χρόνια χωρίς διακοπή - ως φοιτητής - αποκτάτε αυτόματα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί. Μπορείτε δηλαδή να μείνετε στη χώρα αυτή όσο θέλετε.

Η συνέχεια της διαμονής σας δεν επηρεάζεται από:

 • προσωρινές απουσίες (μικρότερες των 6 μηνών το έτος)
 • μεγαλύτερες απουσίες για υποχρεωτική στρατιωτική θητεία
 • απουσία 12 συνεχών μηνών για σημαντικούς λόγους, όπως π.χ. εγκυμοσύνη και τοκετός, σοβαρή ασθένεια, εργασία, επαγγελματική κατάρτιση ή απόσπαση σε άλλη χώρα.

Μπορεί να χάσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εάν ζήσετε εκτός της χώρας αυτής για πάνω από 2 συνεχή   έτη.

Κάρτα μόνιμης διαμονής

Πληροφορίες για την έκδοση εγγράφου μόνιμης διαμονής που πιστοποιεί το δικαίωμα της άνευ όρων διαμονής σας.

Απέλαση

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η χώρα στην οποία ζείτε μπορεί να αποφασίσει να σας απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αποτελείτε πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης πρέπει να σας επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει επίσης να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή για ακύρωσή της.

Νομοθεσία της ΕΕ
Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

  ή υπήκοος της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας

  Retour au texte en cours.

  Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

  Retour au texte en cours.

  Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

  Retour au texte en cours.