Διαδρομή πλοήγησης

Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn

Σπουδαστές

Επικαιροποίηση : 17/02/2014

Δικαιώματα, όροι και διατυπώσεις

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Ως υπήκοος της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να σπουδάσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ. Αν μείνετε εκεί για λιγότερο από 3 μήνες, χρειάζεστε μόνο ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Σε πολλές χώρες της ΕΕ, πρέπει να έχετε πάντοτε μαζί σας την εθνική σας ταυτότητα ή το διαβατήριό σας.

Στις χώρες αυτές, μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο ή προσωρινή κράτηση αν έχετε αφήσει τα έγγραφα αυτά στο σπίτι, δεν μπορείτε όμως να απελαθείτε μόνο γι'αυτό.

Δήλωση παρουσίας

Ορισμένες χώρες της ΕΕ σας επιβάλλουν την υποχρέωση να δηλώσετε την παρουσία σας εντός λογικού χρονικού διαστήματος μετά την άφιξή σας και αν δεν συμμορφωθείτε μπορεί να σας επιβάλουν κυρώσεις, όπως πρόστιμο.

Ίση μεταχείριση

Καθόλη τη διάρκεια της διαμονής σας θα πρέπει να αντιμετωπίζεστε ως υπήκοοι της χώρας αυτής, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Ακόμη και αν επισκέπτεστε τη χώρα ως τουρίστας, δεν θα πρέπει, π.χ., να πληρώνετε υψηλότερα ποσά για την επίσκεψη μουσείων ή την αγορά εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κ.λπ.

Εξαίρεση: Ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορεί να λάβουν απόφαση να μην χορηγήσουν σε εσάς και την οικογένειά σας εισοδηματική ενίσχυση για τους πρώτους 3 μήνες διαμονής στη χώρα αυτή ή φοιτητική υποτροφία για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης προτού αποκτήσετε το καθεστώς μόνιμης διαμονής.

Απέλαση

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να σας απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αποτελείτε σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης πρέπει να σας επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή για ακύρωσή της.

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες

Έχετε το δικαίωμα να διαμένετε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ στην οποία σπουδάζετε, υπό τον όρο ότι:

 • είστε εγγεγραμμένος σε εγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • διαθέτετε επαρκές εισόδημα (από οποιαδήποτε πηγή) που σας επιτρέπει να ζείτε χωρίς να χρειάζεστε εισοδηματική ενίσχυση
 • διαθέτετε πλήρη υγειονομική ασφαλιστική κάλυψη εκεί.

Οι εθνικές αρχές δεν επιτρέπεται να θέσουν ως όρο το εισόδημά σας να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιολογεί την καταβολή ενίσχυσης του βασικού εισοδήματος στην εν λόγω χώρα.

Μπορεί να χάσετε το δικαίωμα διαμονής στη χώρα εάν τελειώσετε τις σπουδές σας και δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι εργάζεστε ή διαθέτετε επαρκείς πόρους για να ζήσετε εκεί.

Εγγραφή

Κατά τους 3 πρώτους μήνες διαμονής σας στη νέα σας χώρα, δεν μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε σε κάποια αρχή (ώστε να αποκτήσετε έγγραφο που να επιβεβαιώνει το δικαίωμα διαμονής) μπορείτε όμως να το πράξετε αν θέλετε.

Μετά από 3 μήνες διαμονής στη νέα σας χώρα, μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στην αρμόδια αρχή (συνήθως στο δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα).

Για να αποκτήσετε πιστοποιητικό εγγραφής, θα χρειαστείτε:

 • ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
 • απόδειξη της εγγραφής σας σε εγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • απόδειξη πλήρους υγειονομικής ασφάλισης
 • δήλωση ότι διαθέτετε επαρκείς πόρους για να ζήσετε (οι πόροι αυτοί μπορεί να προέρχονται από τους γονείς σας, τον/την σύζυγο, κ.λπ.).

Δεν χρειάζεται να προσκομίσετε άλλα έγγραφα.

Με την εγγραφή σας θα αποκτήσετε πιστοποιητικό εγγραφής. Το πιστοποιητικό αυτό επιβεβαιώνει το δικαίωμά σας να ζήσετε στη νέα σας χώρα. Φέρει το όνομα και τη διεύθυνσή σας καθώς και την ημερομηνία εγγραφής σας στις αρχές.

Το πιστοποιητικό εγγραφής σας πρέπει να εκδίδεται αμέσως και να μην κοστίζει περισσότερο από όσο στους υπηκόους της χώρας το δελτίο ταυτότητας.

Πρέπει να έχει αόριστη διάρκεια ισχύος (να μη χρειάζεται να ανανεώνεται), ίσως όμως να απαιτείται η δήλωση κάθε αλλαγής διεύθυνσης στις τοπικές αρχές.

Αν έχετε υποχρέωση εγγραφής, ίσως σας επιβληθεί πρόστιμο αν δεν συμμορφωθείτε, μπορείτε όμως να εξακολουθήσετε να ζείτε στη χώρα αυτή και δεν είναι δυνατό να απελαθείτε μόνο γι'αυτό.

Σε πολλές χώρες, είστε υποχρεωμένος να έχετε πάντοτε μαζί σας το πιστοποιητικό εγγραφής και το εθνικό δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριό σας. Εάν τα έχετε αφήσει στο σπίτι, μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο αν και δεν είναι δυνατόν να απελαθείτε μόνο γι'αυτόν τον λόγο.

Μια αληθινή ιστορία

Φροντίστε ώστε η νέα σας διεύθυνση να αναγράφεται στο πιστοποιητικό εγγραφής

Ο Γκαμπόρ είναι Ούγγρος και, στο πλαίσιο του προγράμματος φοιτητικών ανταλλαγών Erasmus, γράφτηκε σε πανεπιστήμιο της Φινλανδίας για 1 χρόνο. Στο πιστοποιητικό εγγραφής που έλαβε από τις φινλανδικές αρχές κατά την άφιξή του στη χώρα δεν αναφερόταν η διεύθυνσή του. Εξαιτίας αυτού, δεν μπόρεσε να ανοίξει λογαριασμό στην τράπεζα διότι η διεύθυνσή του στη Φινλανδία δεν αναφερόταν στο (ουγγρικό) δελτίο ταυτότητάς του.

Αφού ενημερώθηκε, ο Γκαμπόρ μπόρεσε να πείσει τις αρχές ότι πρέπει να εκδώσουν χωρίς καθυστέρηση πιστοποιητικό που να αναγράφει την προσωρινή του διεύθυνση στη Φινλανδία.

Αν δυσκολεύεστε να αποκτήσετε το πιστοποιητικό εγγραφής μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες παροχής βοήθειας της ΕΕ.

Ίση μεταχείριση

Καθόλη τη διάρκεια της διαμονής σας πρέπει να αντιμετωπίζεστε ως υπήκοοι της χώρας αυτής, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Εξαίρεση: Ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορεί να αποφασίσουν να μην χορηγήσουν σε φοιτητές υποτροφία για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης προτού λάβουν το καθεστώς μόνιμης διαμονής.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Μπορείτε να ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ εφόσον πληροίτε τους όρους διαμονής. Αν πάψετε να πληροίτε αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να σας ζητήσουν να εγκαταλείψετε τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να σας απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον  αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αποτελείτε πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να σας επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει επίσης να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή για ακύρωσή της.

Μόνιμη διαμονή

Αν έχετε ζήσει νόμιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ για 5 χρόνια χωρίς διακοπή - ως φοιτητής - αποκτάτε αυτόματα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί. Μπορείτε δηλαδή να μείνετε στη χώρα αυτή όσο θέλετε.

Η συνέχεια της διαμονής σας δεν επηρεάζεται από:

 • προσωρινές απουσίες (μικρότερες των 6 μηνών το έτος)
 • μεγαλύτερες απουσίες για υποχρεωτική στρατιωτική θητεία
 • απουσία 12 συνεχών μηνών για σημαντικούς λόγους, όπως π.χ. εγκυμοσύνη και τοκετός, σοβαρή ασθένεια, εργασία, επαγγελματική κατάρτιση ή απόσπαση σε άλλη χώρα.

Μπορεί να χάσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εάν ζήσετε εκτός της χώρας αυτής για πάνω από 2 συνεχή   έτη.

Κάρτα μόνιμης διαμονής

Πληροφορίες για την έκδοση εγγράφου μόνιμης διαμονής που πιστοποιεί το δικαίωμα της άνευ όρων διαμονής σας.

Ίση μεταχείριση

Κατά τη μόνιμη διαμονή σας στη χώρα αυτή, έχετε τα ίδια δικαιώματα, οφέλη και υποχρεώσεις με τους υπηκόους της, υπό τους ίδιους όρους.

Απέλαση

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η χώρα στην οποία ζείτε μπορεί να αποφασίσει να σας απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αποτελείτε πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης πρέπει να σας επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει επίσης να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή για ακύρωσή της.

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια;

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια;

Δεν βρήκατε τις πληροφορίες που ζητάτε; Έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε;

Μάθετε για τα δικαιώματα που έχετε ως ευρωπαίος πολίτης

Προβλήματα με δημόσιες αρχές

Footnote

ή υπήκοος της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας

Retour au texte en cours.

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.