Sti

Opdateret 11/2015

Opdateret 11/2015

Kemikalier (REACH)

REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering, godkendelse af og begrænsninger for kemikalier). Den indeholder nye markedsføringsregler for stoffer, blandinger og artikler og gør virksomheder ansvarlige for at styre de risici, som kemikalier kan udgøre for sundhed og miljø.

Du må ikke fremstille, sælge, importere eller anvende kemiske stoffer, som ikke er registeret i REACH-databasen.

REACH gælder i princippet for alle stoffer, ikke kun dem, der indgår i industrielle processer, men også i vores dagligdag som f.eks. rengøringsmidler, maling og artikler som tøj, møbler og el-apparater.  Derfor har forordningen betydning for de flest virksomheder i hele EU.

REACH gælder for dig, hvis din virksomhed er en

  • Producent: I fremstiller kemikalier, som I enten sælger eller leverer til andre
  • Importør: I køber individuelle kemikalier, blandinger til videresalg eller færdige produkter som tøj, møbler eller plastikvarer fra lande uden for EU
  • Distributør/forhandler: I opbevarer og markedsfører kemikalier eller artikler, der indeholder farlige kemikalier, med henblik på videreforarbejdning eller direkte salg til forbrugere
  • Downstream-bruger: I håndterer kemikalier i jeres industrielle eller erhvervsmæssige aktivitet

Du kan identificere din rolle og dine forpligtelser i henhold til REACH eller undtagelser, der gælder for din virksomhed, med ECHA's Navigator English .

Hvordan virker REACH-forordningen?

REACH sørger for at industrien bærer det største ansvar for at håndtere risici ved kemikalier og stiller ordentlig sikkerhedsinformation til rådighed for deres brugere i forsyningskæden. På samme tid sikrer den, at EU træffer yderligere foranstaltninger, når det er nødvendigt med supplerende tiltag på EU-niveau.

REACH har også etableret Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) English med en central rolle for koordinering og implementering.

The registration is compulsory for substances manufactured or imported in quantities of one tonne or more a year per company. For stoffer, der har været på markedet længe og som er forhåndsregistrerede i tide, foregår det i tre faser med frister den 1. december 2010, 31. maj 2013 og 31. maj 2018.

Under evalueringen English undersøger ECHA kvaliteten af de registrerede oplysninger og alle forslag til forsøg for at sikre, at unødvendige forsøg, særligt på dyr, undgås. Medlemslandene vurderer stoffer for særlige betænkeligheder med hensyn til menneskers sundhed og miljøet.

Visse særligt problematiske stoffer skal godkendes English for at sikre, at risiciene kontrolleres ordentligt, og sådanne stoffer erstattes løbende med sikrere alternativer, når det er økonomisk og teknisk muligt.

Det er muligt at begrænse English eller forbyde produktion, salg (markedsføring) eller brug af visse stoffer, hvis de udgør en uacceptabel risiko for sundheden eller mlijøet.

Hvordan overholder jeg REACH-forordningen?

Det afhænger primært af din virksomheds rolle som enten producent, importør, forhandler eller bruger af kemiske stoffer eller artikler, der indeholder visse kemiske stoffer. For at overholde forordningen skal du påvise og styre de risici, der er forbundet med de stoffer, du fremstiller og markedsfører i EU/EØS.

Når du registrerer stoffer som producent eller importør, skal du demonstrere over for ECHA, hvordan stofferne kan anvendes sikkert, og informere forsyningskæden om foranstaltningerne til risikostyring. Hvis din virksomhed er en downsteam-bruger, er der ikke noget krav om registrering, men du har andre forpligtelser.

Du skal frem for alt gennemføre foranstaltningerne til risikostyring i sikkerhedsdatabladene, sikre, at din anvendelse er anført i registreringsfilen og kommunikere med dine leverandører og brugere i forsyningskæden.

Hvad koster det?

Der skal ifølge REACH betales afgifter og gebyrer. Beløbet og fristerne afhænger af den aktuelle situation. SMV'er betaler nedsatte gebyrer og afgifter. Din virksomhed skal desuden tage højde for alle andre (in)direkte omkostninger forbundet med REACH såsom dataudveksling, socioøkonomiske analyser, kemikaliesikkerhedsvurderinger og forskning i erstatninger for stoffer. Et godt samarbejde med andre aktører kan nedbringe omkostningerne væsentligt. Det kræver god forberedelse og tilstrækkeligt med tid.

 

Referencer

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Din forespørgsel vil blive sendt til en støttepartner i Enterprise Europe Network. For at give rådgiveren mulighed for at svare hurtigt og korrekt, bedes du give så mange oplysninger som muligt.

Lokal erhvervsstøtte

Hjælp og rådgivning

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Hjælp og rådgivning

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Din forespørgsel vil blive sendt til en støttepartner i Enterprise Europe Network. For at give rådgiveren mulighed for at svare hurtigt og korrekt, bedes du give så mange oplysninger som muligt.

EEN-logo

Kontaktformular

(Alle felter skal udfyldes)
Tak. Din besked er sendt.
På grund af tekniske problemer kunne din besked ikke sendes. Prøv igen senere.
Angiv en gyldig e-mailadresse.

Oplysninger om personen

Oplysninger om virksomheden

Belgien

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarien

Sofia

Cypern

Nicosia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finsko

Helsinki

Frankrig

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grækenland

Athens

Holland

Den Haag

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italien

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatien

Zagreb

Letland

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumænien

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakiet

Bratislava

Slovenien

Ljubljana

Spanien

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tjekkiske Republik

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østrig

Wien

3000/3000

De oplysninger, som indtastes i denne formular, sendes direkte til en partner i Enterprise Europe Network. Personoplysninger i formularen bruges kun til at hjælpe rådgiveren med at svare på forespørgslen. De gemmes ikke efterfølgende.

Hjælp og rådgivning

produktkontaktpunkt

Dit produktkontaktpunkt kan fortælle dig om national produktlovgivning og hjælpe dig med at komme ind på andre nationale markeder i EU.

ECHA-helpdesk

ECHA-helpdesk