Navigatsioonitee

Ajakohastatud 09/2015

Ajakohastatud 09/2015

Klassifitseerimine, märgistamine, pakendamine

Klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlevat määrust български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) [7 MB] nimetatakse CLP-määruseks. Sellega täiendatakse kemikaalimäärust REACH ning tagatakse, et töötajaid ja tarbijaid teavitataks selgelt kemikaalide põhjustatud ohtudest, kasutades selleks märgistel ühtlustatud avaldusi ja piktogramme ning ohutust käsitlevaid teabelehti.

EL töötas 60ndate aastate lõpus välja süsteemid ohtlikest kemikaalidest teavitamiseks. Kuid teistes riikides kasutatavad süsteemid olid erinevad.

Seetõttu võttis EL tarbijate aitamiseks ja üleilmse kaubanduse edendamiseks CLP-määrusega vastu ÜRO koostatud globaalsed eeskirjad (ühtse ülemaailmse kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteemi).

 

Alates 1. juunist 2015 kehtib ainult CLP-määrusega sätestatud süsteem. Kõik ettevõtjad ELis peavad seda järgima.

CLP-määrus kehtib teie puhul, kui…

CLP-määrus kehtib kõigi tarnijate puhul, kes tegelevad Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) turul olevate ohtlike kemikaalidega. See hõlmab paljusid ettevõtjaid - lisaks ainete või segude tootjatele ka nende importijaid ja reimportijaid, konkreetsete toodete tootjaid ja levitajaid ning isegi jaemüüjaid. Teie kohustused sõltuvad teie rollist tarneahelas.

Kuidas CLP-määrus toimib?

Enne keemiliste ainete või segude turule toomist peate:

  • määrama kindlaks võimalikud ohud inimeste tervisele ja keskkonnale ning klassifitseerima need kooskõlas määratletud ohtudega;
  • märgistama ja pakendama ohtlikke kemikaale vastavalt ühtlustatud süsteemile, mis on määratud kindlaks CLP-määrusega, et töötajad ja tarbijad oleksid ainete toimest teadlikud enne, kui nad nendega midagi ette võtavad.

Kui toote ohtlikke aineid turule kas puhtal kujul või seguna, peate esitama teate selle klassifikatsiooni ja märgistuse kohta klassifitseerimis- ja märgistusandmikule, mis on asutatud Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) juures. Peate seda tegema ühe kuu jooksul alates hetkest, mil tõite aine või segu esmakordselt turule. Teate esitamine on tasuta. Kui olete importija, loetakse 1-kuulise tähtaja alguseks päeva, mil aine või segu toodi füüsiliselt ELi tolliterritooriumile.

Millal pean vastavalt CLP-määrusele oma kemikaalid klassifitseerima ja märgistama?

Uued CLP-määruse eeskirjad ainete kohta jõustusid 1. detsembril 2010. Kuid kuni 1. juunini 2015 tuleb klassifitseerida nii vastavalt praegusele kui ka uuele CLP-süsteemile ning teavitada mõlemast oma tarbijaid. Aineid tuleb märgistada ja pakendada vastavalt CLP-määrusele.

Segude puhul tuleb CLP-määrust rakendada alates 1. juunist 2015, kuid seda võib teha ka varem (sellisel juhul tuleb segusid märgistada ja pakendada ainult vastavalt CLP-määrusele). Enne 1. juunit 2015 juba tarneahelas (nn riiulitel) olevate segude puhul võib ümbermärgistamist ja ümberpakendamist lükata edasi kuni 1. juunini 2017.

Kuidas saavutada vastavus CLP-määrusega?

CLP-menetlusi on otstarbekas võimaluse korral kavandada koos REACH-iga seotud protsesside ja õigusaktidega, mis käsitlevad biotsiide English ning pestitsiide English .

Viited

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Toote kontaktpunkt

Toote kontaktpunktid võivad teile anda teavet tooteid käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta ning aidata teil pääseda teise ELi liikmesriigi turule.