Kruimelpad

Wat kan ik vragen?

 

Wie kan er vragen stellen?

 • iedereen die onderdaan is van een EU-land, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein
 • niet-Europeanen die gezinsleden zijn van EU-burgers of in een EU-land verblijven
 • Europese en nationale voorlichtings- en adviesdiensten die namens particulieren problemen proberen op te lossen
 • bedrijven die hun zetel in de EU hebben

Waarover kunnen die vragen gaan?

 • over reële situaties (hypothetische vragen kunnen niet worden beantwoord), ook als u nog maar van plan bent om naar een ander EU-land te verhuizen
 • over uw rechten volgens de EU-wetgeving in een of meer EU-landen

Waarover gaan de meeste vragen?

 • uw rechten wanneer u in een ander EU-land op reis bent, woont, werkt, met pensioen gaat of studeert
 • uw rechten als consument in de EU

Waarmee kunnen we u niet helpen?

 • advies over kwesties die uitsluitend door het nationaal recht worden geregeld (we behandelen alleen gevallen waarop het Europees recht van toepassing is)
 • uitgebreid juridisch advies, documenten analyseren of een persoonlijk gesprek met u voeren
 • juridisch advies van advocaten vervangen of u vertegenwoordigen voor de rechter
 • namens u een rechtszaak inleiden of maatregelen nemen tegen bedrijven of overheden om hen te dwingen de wet na te leven

We beantwoorden de meeste vragen

- maar sommige soorten vragen vallen buiten de bevoegdheid van Uw Europa – Advies, zoals:

 • eenvoudige verzoeken om inlichtingen die u gemakkelijk op internet kan vinden en vragen over het EU-beleid
 • vragen zonder grensoverschrijdend aspect
 • vragen over kwesties die volledig onder de nationale wet (en niet de EU-wetten) vallen
 • vragen over beurzen en subsidies van Europese programma's
 • vragen van commerciële ondernemingen, bijvoorbeeld advocatenkantoren
Uw Europa – Advies kan
vragen beantwoorden zoals:
Ik ben een Pool en ik werk in Oostenrijk. Mijn vrouw en vier kinderen wonen in Polen. Kan ik toch kinderbijslag krijgen?
Ik ben een Griek en heb ik het VK mijn ingenieursdiploma gehaald. Nu wil de Griekse beroepsorganisatie voor ingenieurs mij niet inschrijven. Wat adviseert u mij?
 
Uw Europa – Advies
kan geen vragen
beantwoorden zoals:
Ik heb de prefect van mijn dorp in Cyprus al twee keer gevraagd om een weg aan te leggen naar mijn eigendom. (Zo'n vraag gaat over een zuiver nationale kwestie.)
Ik ben een Italiaan en ik studeer aan de universiteit van Edinburgh (…) Zijn er EU-beurzen waarvoor ik in aanmerking kom? (De Wegwijzerdienst beantwoordt geen beurs- of subsidieaanvragen.)