Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 12/06/2017

Auto registreerimine ja maksud

Ajutine riigis viibimine

Kui viibite teises liikmesriigis vähem kui kuus kuud, kuid teie peamiseks elukohaks jääb teie koduriik, ei pea te teises liikmesriigis oma autot registreerima ega registreerimismakse maksma – auto jääb teie elukohariigi registrisse. Peate siiski võib-olla maksma muid makse, mis on seotud teie auto kasutamisega selles riigis (liiklusmaks).

Kui viibite teises ELi liikmesriigis vähem kui kuus kuud ning ei ole oma autot seal registreerinud, ei tohi te seda laenata või rentida selle riigi elanikele. Nad võivad teie autot juhtida üksnes juhul, kui teie samuti autos viibite.

Võite oma autot siiski laenata külla tulnud sõpradele või pereliikmetele, tingimusel et nad ei ole teie uue riigi elanikud.

Kui teil on kavas viibida teises liikmesriigis kauem kui kuus kuud, peaksite selle ametlikult kinnitama oma elukohariigiks ning viivitamata ka oma auto seal registreerima.

Teise riiki elama asumine

Kui asute elama teise liikmesriiki (kuhu teil on kavas jääda rohkem kui kuueks kuuks) ning võtate sinna kaasa oma auto, peate selle oma uues elukohariigis registreerima ning tasuma kõik kehtivad lõivud ja maksud.

Peate oma auto registreerima võimalikult kiiresti ning igal juhul mitte hiljem kui kuus kuud pärast saabumiskuupäeva. Peaksite kontrollima ka seda, milliseid dokumente ja formaalsusi nõutakse teilt tõendusmaterjalina auto registreerimisel.

Mõnes liikmesriigis võib teil sõiduki registreerimisel olla õigus maksuvabastusele, kui asute sinna elama teisest ELi liikmesriigist ning täidate vajalikud tingimused ja järgite ettenähtud tähtaegu. Enne teise liikmesriiki elama asumist uurige seal kohaldatavaid riiklikke eeskirju.

Näide

Olge eeskirjadega kursis ja säästke raha!

Hispaaniast pärit Cristina leidis töökoha Portugalis ning asus sinna elama. Ta ei olnud kuuekuulisest tähtajast teadlik ning läks oma autot registreerima Portugali elama asumisest kaheksa kuu möödumisel.

Ta sai teada, et kui ta oleks oma auto registreerinud varem, ei oleks ta pidanud tasuma registreerimismaksu. Samuti tuleb Portugalis arvestada seda, et nimetatud kuuekuuline periood algab hetkest, mil te oma koduriigist lahkute ning mitte siis, kui te Portugali saabute.

 

Erandid kohustusest registreerida oma auto kuue kuu jooksul

Üliõpilased

Kui viibite teises liikmesriigis üksnes õpingute eesmärgil, võite seal oma autot juhtida ilma, et peaksite selle seal registreerima või makse maksma, kuid üksnes seni, kuni olete kantud mõne selle riigi haridusasutuse õpilaste nimekirja. Kuid kui hakkate üliõpilasena seal elamise ajal tööle, siis peate oma auto selles riigis registreerima.

Enne oma koduriigist lahkumist peaksite uurima eeskirju, mida kohaldatakse riigis, kus teil on kavas õppida,  ning selgitama välja, kas peate täitma mingeid haldusformaalsusi (nt saate mõnes riigis (üli)koolist seal õppimise kohta tõendi, mida peate sõites endaga kaasas kandma) või eritingimusi, et vältida probleeme, kui politsei teid kontrollib.

Erieeskirjad kehtivad Taanis, kus peate ELi üliõpilasena oma auto registreerima, kui te just ei ela seal kahe aasta jooksul vähem kui 365 päeva. Sellisel juhul võite Taani ametiasutustelt taotleda luba, et sõita oma autoga, mis on registreeritud mõnes teises ELi liikmesriigis.

Näide

Prantslane Mathieu elab Belgias, kus ta õpib kaheaastases magistriõppes. Tema auto sai kahjustada ning ta läks politseisse, et saada aruanne oma kindlustusandja jaoks. Kui politsei avastas, et Mathieu oli elanud Belgias üle aasta, registreerimata selle aja jooksul oma autot, teatati talle, et tema olukord oli ebaseaduslik ja ta saab eeskirjade rikkumise eest trahvi.

Mathieul õnnestus tõestada, et ta oli registreeritud Antwerpeni Ülikoolis, ning seega ei pidanud ta teisest ELi liikmesriigist pärit üliõpilasena Belgias auto- või liiklusmakse maksma.

Piiriülesed töötajad

Olete piiriülene töötaja (tööandja heaks töötav või füüsilisest isikust ettevõtja), kui töötate ühel pool ja elate teisel pool riigipiiri ning naasete koju vähemalt kord nädalas.

Kui kasutate elukohariigi ja töökohariigi vahelisteks korrapärasteks reisideks oma isiklikku autot, peate selle registreerima ja kehtivad maksud tasuma riigis, kus te elate, mitte riigis, kus te töötate.

Kui sõidate ametiautoga (mis on registreeritud teie töökohariigis), võite seda kasutada ka oma elukohariigis, ilma et peaksite selle seal registreerima. Tutvuge erinevate tingimustega, mis kehtivad ametiauto kasutamisel ELis.

 

Täiendavat teavet auto registreerimise ja kehtivate maksude kohta ning riiklike asutuste veebisaitide lingid leiate siit:

Valige riik
 • Rumeeniaenro
 • Saksamaa *
 • Slovakkia *
 • Sloveenia *
 • Soomeenfisv
 • Taanidaen
 • Tšehhi Vabariikcsen
 • Ungarienhu
 • Ühendkuningriiken

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Euroopa Komisjon ei vastuta väliste veebisaitide sisu eest.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid