Available languages:

Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 17/06/2019

Liikluskindlustuse kehtivus ELis – Eesti

Mida Brexit mõjutab?

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus (kohustuslik liikluskindlustus)

Kui kolite Eestisse ajutiselt teisest Euroopa Liidu liikmesriigist (üliõpilase, pensionäri, teise eluaseme omaniku või piiriülese töötajana), kehtib teie teises liikmesriigis sõlmitud kindlustusleping endiselt kogu kindlustusperioodi vältel.

Olemasolevat kindlustuspoliisi saate kasutada veel kuni kuus kuud ka pärast seda, kui olete teisest liikmesriigist Eestisse kolinud (ning teil on siin ametlik sissekirjutus).

Varasemad nõuded

Eesti kindlustusandjad kasutavad tavaliselt nn bonus-malus riskihindamissüsteemi, mis põhineb teie varasematel nõuetel ning kindlustuslool.

Kui olete Euroopa Liidu kodanik, siis ei ole Eesti kindlustusandjatel seaduslikku kohustust võtta arvesse teie nõuetevaba kindlustuslugu teises liikmesriigis ega arvestada seda teie kindlustusmakse arvutamisel. Iga kindlustusandja võib ise otsustada, kas tunnustada nõuetevaba kindlustuslugu tõendavaid dokumente, mis on välja antud teises liikmesriigis. Tõendid kindlustusloo ja varasemate nõuete kohta tuleb esitada kindlustusandjale. Kindlustusandjalt võib igal ajal küsida väljavõtet kindlustusnõuete kohta, mille olete esitanud. Ta peab teile andmed esitama 15 päeva jooksul nende küsimisest alates.

Kui aga peate ostma uue liikluskindlustuse teises ELi liikmesriigis, ei ole uus kindlustusandja kohustatud teie kindlustusmakse suuruse arvutamisel arvesse võtma andmeid varasemate nõuete kohta (ega mis tahes võimalikke maksevähendusi, millele teil muidu õigus oleks).

On siiski tõenäoline, et mõned kindlustusandjad seda teevad, seega tasub alati tutvuda erinevate pakkumistega.

Vaidluste lahendamine

Kui te ei ole nõus kindlustushüvitise summa või muude kindlustusandja otsustega, saate nõu küsida liikluskindlustuse lepitajalt:

Eesti Liikluskindlustuse Fondi juures tegutsev liikluskindlustuse lepitusorgan. E-posti aadress: lepitus@lkf.ee

Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn

Telefon: +372 667 1800

Lisateave selle teema kohta

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: