Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 13/07/2021

Σχετικά με τον ιστότοπο

Ο ιστότοπος της ΕΕ «Η Ευρώπη σου» σκοπό έχει να σας βοηθήσει να αναπτύξετε δραστηριότητες σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες χωρίς περιττά προβλήματα και γραφειοκρατία.

Συγκεκριμένα, αφορά θέματα μετακίνησης, διαμονής, σπουδών, εργασίας, αγορών ή απλώς ταξιδιών στο εξωτερικό. Καλύπτει επίσης την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στο εξωτερικό.

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, ή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας, έχετε ορισμένα δικαιώματα στους τομείς αυτούς. Για να ισχύουν τα δικαιώματα αυτά, η κάθε επιμέρους χώρα πρέπει να εφαρμόζει πλήρως τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

Τι είδους πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο;

Ο ιστότοπος «Η Ευρώπη σου» παρέχει:

Χώρες/ υπηκοότητες που καλύπτονται

Οι πληροφορίες αυτές απευθύνονται κυρίως σε υπηκόους της ΕΕ και τις οικογένειές τους (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ).

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δικαιώματα που περιγράφονται στον ιστότοπο «Η Ευρώπη σου» ισχύουν για όλες τις χώρες της ΕΕΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου καθώς και για την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Ορισμένες φορές τα συγκεκριμένα δικαιώματα ισχύουν επίσης και στην Ελβετία — όμως όχι πάντα, επειδή η Ελβετία έχει μεν υπογράψει κάποιες ρυθμίσεις με την ΕΕ, αλλά όχι όλες.

Κάθε σελίδα του ιστότοπου «Η Ευρώπη σου» αναφέρει σαφώς τις χώρες ή τις υπηκοότητες τις οποίες αφορούν οι πληροφορίες που περιέχει.

Συντάκτες του ιστότοπου

Οι πληροφορίες του ιστότοπου «Η Ευρώπη σου» παρέχονται από τις σχετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμπληρώνονται με βάση το περιεχόμενο που παρέχεται από τις αρχές κάθε χώρας την οποία αφορούν οι πληροφορίες.

Ο ιστότοπος περιλαμβάνει 2 τμήματα:

Στο τμήμα «Πολίτες» θα βρείτε παραδείγματα από πραγματικές εμπειρίες πολιτών της ΕΕ. Όλα τα ονόματα και οι υπηκοότητες είναι φανταστικά.

Διαθέσιμες γλώσσες

Ο ιστότοπος «Η Ευρώπη σου» παρέχει πληροφορίες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, εκτός από τα ιρλανδικά .

Ωστόσο, ορισμένες φορές μπορεί να μη βρείτε συγκεκριμένο περιεχόμενο στη γλώσσα που προτιμάτε, διότι δεν έχει γίνει ακόμη η μετάφραση.

Οι πληροφορίες που αφορούν κάθε χώρα διατίθενται στην επίσημη γλώσσα (ή στις επίσημες γλώσσες) της χώρας και στα αγγλικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για τη γλωσσική πολιτική άλλων ιστότοπων.

Σύνδεση με τον ιστότοπο «Η Ευρώπη σου»

Όταν συνδέεστε με τον ιστότοπο «Η Ευρώπη σου», πρέπει να συμμορφώνεστε με την παρακάτω πολιτική σύνδεσης:

Ελέγχουμε τακτικά τους συνδέσμους σας για να βεβαιωνόμαστε ότι τηρείται αυτή η πολιτική.

Διάδοση του ιστότοπου «Η Ευρώπη σου»

Αν επιθυμείτε να διαδώσετε τον ιστότοπο «Η Ευρώπη σου», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πολύγλωσσο διαφημιστικό μας υλικό.

Πολιτική περί απορρήτου

Ο ιστότοπος «Η Ευρώπη σου» σέβεται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και τηρεί τους κανόνες προστασίας δεδομένων που διέπουν την πύλη Europa.

Αν κάνετε χρήση των υπηρεσιών παροχής βοήθειας του ιστότοπου «Η Ευρώπη σου», θα ενημερωθείτε λεπτομερέστερα για την πολιτική περί απορρήτου.