Navigatsioonitee

Viimati ajakohastatud 14/05/2018

CE-märgis

Paljude toodete puhul on vajalik CE-märgis, enne kui neid võib müüa Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) (s.o EL ning Island, Liechtenstein ja Norra). CE-märgis kinnitab, et teie toodet on hinnatud ning see vastab ELi keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõuetele. See kehtib nii EMPs kui väljaspool seda valmistatud toodete suhtes, mida turustatakse EMPs.

CE-märgis kehtib ainult toodete suhtes, mille puhul on kehtestatud kogu ELi hõlmavad nõuded.

Oma tootele CE-märgise kinnitamiseks peate koostama tehnilise toimiku, milles tõendate, et teie toode vastab kõigile ELis kehtivatele nõuetele. Tootjana lasub teil ainuvastutus kinnitada toote vastavust kõigile nõuetele. Kui teie toode on saanud CE-märgise, võib osutuda vajalikuks esitada toote turustajatele ja/või importijatele kõik märgisega seotud toetavad dokumendid.

Kuidas saada CE-märgist?

TootjadEnglish peavad järgima eri etappe:

1. Tehke kindlaks ELi nõuded teie toote suhtes

Kogu ELis kehtivad nõuded on sätestatud direktiivides, mis hõlmavad eri tooteid või tootesektoreidEnglish, näiteks:

  • mänguasjad
  • elektriseadmed
  • masinad
  • meditsiiniseadmed
  • tõsteseadmed
  • isikukaitsevahendid

Nendes direktiivides sätestatakse peamised nõuded, millele tooted peavad vastama.

2. Kontrollige, kas teie toode vastab konkreetsetele nõuetele

Teie ülesanne on veenduda, et teie toode vastab kõigile ELi õiguslikele nõuetele. Kui ühtlustatud Euroopa standardidEnglish on teie toote puhul olemas ning te järgite neid tootmisprotsessis, siis eeldatakse, et teie toode vastab asjaomastele ELi direktiividega kehtestatud nõuetele.

Standardite järgimine on vabatahtlik – teil ei ole kohustust seda teha. Võite valida ka muid tehnilisi lahendusi, et täita asjaomases ELi direktiivis sätestatud põhilisi nõudeid.

3. Selgitage välja, kas teavitatud asutus peab teie toodet katsetama

Mõnede toodete puhul peavad konkreetsed vastavushindamisasutused (nn teavitatud asutused) tõendama, et teie toode vastab konkreetsetele tehnilistele nõuetele. See ei ole kõigi toodete puhul kohustuslik. Kasutage andmebaasi NandoEnglish, et teha kindlaks, millise teavitatud asutusega teie juhtumi puhul ühendust võtta.

4. Katsetage oma toodet

Kui sõltumatu asutus ei pea teie toodet tõendama, on teie ülesanne kontrollida toote vastavust tehnilistele nõuetele. See hõlmab toote kasutamisel ilmnevate võimalike ohtude hindamist ja dokumenteerimist.

5. Koostage tehniline toimik

Teie tehniline toimik peaks hõlmama kõiki dokumente, mis kinnitavad teie toote vastavust tehnilistele nõuetele.

6. Kinnitage CE-märgis ning koostage vastavusdeklaratsioon

Lõpuks võite CE-märgise oma tootele kinnitada. Märgis peab olema nähtav, loetav ja kustumatu. Kui pidite kaasama ka teavitatud asutuse (punkt 3), siis peaksite tootele kandma ka selle asutuse identifitseerimisnumbri. Samuti peate koostama ja allkirjastama ELi vastavusdeklaratsiooni, millega kinnitatakse teie toote vastavust kõigile õiguslikele nõuetele.

Importijad

Kui tootjad peavad tagama toote vastavuse nõuetele ja kinnitama CE-märgise, siis importijadEnglish peavad tagama, et nende turustatavad tooted vastavad kohaldatavatele nõuetele ning ei kujuta endast ohtu üldsusele ELis. Importija peab kontrollima, kas EList väljaspool asuv tootja on võtnud vajalikke meetmeid ning kas nõutavad dokumendid on vajadusel kättesaadavad.

Levitajad

LevitajatelEnglish peavad olema põhiteadmised õiguslike nõuete kohta, sealhulgas selle kohta, milliste toodetel peab olema CE-märgis ja kaasnev dokumentatsioon. Nad peaksid olema võimelised tuvastama tooteid, mis selgelt ei vasta nõuetele. Samuti peavad nad suutma tõendada riigi ametiasutustele, et nad on tegutsenud vajaliku hoolikusega ja et neil on tootja- või importijapoolne kinnitus vajalike meetmete võtmise kohta. Lisaks peab levitaja olema võimeline aitama riigi ametiasutusi nõutava dokumentatsiooni kättesaamisel.

Lisateave

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Toodete kontaktpunkt

Toodete kontaktpunktid annavad teavet tooteid käsitlevate riiklike õigusaktide kohta ning aitavad teil pääseda teise ELi liikmesriigi turule.