Posledná kontrola: 02/01/2023

Rodičovská dovolenka

Zamestnanci (muži a ženy) majú nárok na rodičovskú dovolenku z dôvodov narodenia alebo adopcie dieťaťa - bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy (kratší pracovný čas, plný úväzok atď.).

Zamestnancov nemôžete prepustiť z dôvodu, že požiadali o rodičovskú dovolenku, alebo s nimi zaobchádzať menej priaznivo ako s ostatnými zamestnancami.

Obaja rodičia majú právo na minimálne 4 mesiace rodičovskej dovolenky. Vo všeobecnosti nie je možné preniesť nárok na dovolenku na druhého rodiča. Niektoré krajiny však môžu rodičom povoliť prenos časti svojho nároku, nie však viac ako 3 mesiace.

Upozornenie

Podľa pravidiel EÚ si zamestnanci môžu čerpať rodičovskú dovolenku kedykoľvek do veku 8 rokov dieťaťa. V závislosti od vnútroštátneho práva môže byť táto veková hranica v niektorých krajinách nižšia.

Po čerpaní rodičovskej dovolenky majú zamestnanci nárok vykonávať tú istú prácu. Ak to nie je možné, musíte im ponúknuť podobnú prácu, ktorá je v súlade s ich pracovnou zmluvou.

Ak zamestnanci pri návrate z rodičovskej dovolenky požiadajú o dočasné zmeny pracovného času/rozvrhnutia práce, ste povinný túto žiadosť náležite zvážiť a v prípade zamietnutia poskytnúť obstojné obchodno-podnikateľské dôvody.

Pozri aj:

Pozri tiež

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: