: 09/04/2019

Rovnaké zaobchádzanie a voľný pohyb

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pracovníci z iných krajín EÚ: rovnaké zaobchádzanie (bez potreby pracovného povolenia)

Ako zamestnávateľ máte právo zamestnať pracovníkov z ktorejkoľvek krajiny EÚ. Uchádzači o zamestnanie z iných krajín EÚ majú právo na rovnaké zaobchádzanie ako uchádzači z vašej krajiny. Pri výbere zamestnancov nemôžete použiť diskriminačné kritériá, napríklad na základe štátnej príslušnosti. Iným štátnym príslušníkom EÚ takisto musíte poskytnúť rovnaké pracovné podmienky (plat, platenú dovolenku atď.), aké poskytujete štátnym príslušníkom z vašej krajiny. Uchádzači o zamestnanie z krajiny EÚ nepotrebujú na prácu v inej krajine Únie pracovné povolenie.

Občania Chorvátska môžu na prácu v Rakúsku potrebovať pracovné povolenie a niektorí občania môžu potrebovať pracovné povolenie, ak sa chcú zamestnanť v Chorvátsku.Prečítajte si viac o pracovných povoleniach v EÚ.

Uchádzačov o zamestnanie z iných krajín EÚ môžete požiadať o preukázanie jazykových schopností potrebných na prácu. Požadovaná úroveň znalosti jazyka však musí byť opodstatnená pre dané pracovné miesto.

Zo zákona je zakázané diskriminovať uchádzačov na základe:

Pri nábore pracovníkov z celej EÚ vám môže pomôcť Európsky portál pre pracovnú mobilitu - EURES.

Ak sa váš podnik nachádza v pohraničnom regióne, EURES vám môže tiež poradiť, ako postupovať pri administratívnych záležitostiach týkajúcich sa zamestnancov, ktorí dochádzajú za prácou zo susednej krajiny.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

-

Zdieľať túto stránku: