Kruimelpad

Bijgewerkt : 10/05/2016

work

Voor korte tijd naar het buitenland (max. 2 jaar)

U kunt voor een korte tijd in een ander EU-land verblijven (max. 2 jaar) terwijl u verzekerd blijft bij het sociaal zekerheidsstelsel van uw eigen land. U wordt dan als gedetacheerde werknemer beschouwd.

U wordt door uw werkgever gedetacheerd, of u bent een zelfstandige.

De regels voor detachering moeten het u makkelijker maken om voor een beperkte periode in het buitenland te werken:

Volgens de EU-regels blijft u gedekt door de sociale zekerheid van uw eigen land, maar de EU-wetgeving zegt niet welk land belasting over uw inkomen mag heffen tijdens uw detachering. Dit wordt bepaald door de nationale wetgeving of de belastingovereenkomsten tussen de betrokken landen. Helaas dekken deze overeenkomsten niet alle specifieke gevallen en lopen ze sterk uiteen.

In het sociale-zekerheidsstelsel van uw eigen land blijven

Als u in het stelsel van uw eigen land wilt blijven hebt u een A1-formulier ( het oude E 101-formulier) nodig. Dit formulier toont aan dat u en uw gezin tot twee jaar lang gedekt worden in het buitenland door het stelsel van uw eigen land.E 101-formulier

 • Als werknemer moet u aan uw werkgever een A1-formulier vragen.
 • Bent u zelfstandige, vraag dan het A1-formulier aan bij uw zorgverzekeraar in eigen land. U krijgt het formulier alleen als u kunt aantonen dat uw werk in het buitenland "vergelijkbaar" is met uw eerdere werk in eigen land. Hoe doet u dit? Lees de EU-gids voor detachering in het buitenland.

U moet tijdens uw verblijf in het buitenland altijd het A1-formulier aan de autoriteiten kunnen tonen. Kunt u dit niet, dan dient u mogelijk sociale premies te betalen. Als u wordt gecontroleerd en u kunt een geldig A1-formulier overleggen, dan moet het gastland dat erkennen.

Voorbeeld

Het gastland moet uw geldige A1-formulier erkennen

De Tsjech Alan werkt in de bouw en is naar Ierland vertrokken om daar te werken. Toen hij op het werk gecontroleerd werd, concludeerde de arbeidsinspectie dat zijn A1-formulier niet geldig was, waardoor hij mogelijk sociale bijdragen in Ierland zou moeten betalen.

Volgens de EU-wetgeving mogen de Ierse autoriteiten niet zelf bepalen of Alan al dan niet rechtmatig gedetacheerd was. Alleen zijn eigen land (het land waar hij normaal gesproken werkt) kan het A1-formulier geldig of ongeldig verklaren. Toen dit eenmaal duidelijk was, erkenden de Ierse autoriteiten dat Alan geen premies in Ierland hoefde te betalen.

Voorafgaande melding

In sommige gevallen moet u vooraf een verklaring indienen dat u van plan bent in het gastland te gaan werken. Als u werknemer bent moet u werkgever dit voor zijn rekening nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het verbindingskantoor voor gedetacheerden of met het centraal contactpunt in het land waar u naar toe gaat.

Langer dan twee jaar blijven

Als van begin af aan duidelijke is dat u langer dan 2 jaar in het buitenland blijft werken, kunt u een vrijstelling aanvragen waardoor u toch gedurende uw hele detachering gedekt kunt blijven door het sociale-zekerheidsstelsel in uw thuisland.

Dergelijke vrijstellingen verschillen van geval tot geval, zijn voor een bepaalde tijd geldig en vereisen toestemming van de autoriteiten in alle betrokken landen.

U kunt normaal gesproken niet langer dan 2 jaar bij het stelsel van uw eigen land verzekerd blijven. Daarna kunt u in het buitenland blijven werken maar moet u overstappen naar het lokale sociale zekerheidsstelsel en daar premies betalen.

Als u niet wilt overstappen, moet u ten minste 2 maanden stoppen met werken in uw gastland.

Uitzondering: als u door onvoorziene omstandigheden (ziekte, weersomstandigheden, vertraagde leveringen enz.) niet in staat was het werk af te maken zoals beschreven in uw A1-formulier, dan kunt u of uw werkgever een verlenging van de oorspronkelijke detacheringsperiode aanvragen totdat u geplande werk is afgerond. Er hoeft dan geen rekening te worden gehouden met de verplichte onderbreking van 2 maanden.

Als u in het buitenland werkt, kunt u nooit langer dan in totaal 2 jaar door het stelsel van uw thuisland gedekt blijven.

Verlenging kunt u aanvragen bij de autoriteit die uw A1-formulier heeft afgegeven, en wel voordat uw eerste detachering afgelopen is.

Beroepskwalificaties

Als u tijdelijk in een ander EU-land gaat werken, is het niet nodig om uw diploma's te laten erkennen. In sommige gevallen moet u in uw gastland een schriftelijke verklaring opstellen (op papier of elektronisch) voordat u daar een gereglementeerd beroep mag uitoefenen.

Verplichtingen van uw werkgever

Als u werknemer bent, is uw werkgever verplicht om zich voor de hele detacheringsperiode te houden aan de in het gastland geldende regels voor de bescherming van werknemers, zoals:

 • minimumloon (uw salaris mag niet lager zijn dan het minimumloon ter plaatse)
 • maximaal aantal werkuren en minimale rustperiodes
 • werkweek (u mag niet meer dan een vastgesteld aantal uren werken)
 • betaalde verlofdagen (u heeft recht op vakantie)
 • gezondheid en veiligheid op het werk
 • arbeidsvoorwaarden voor zwangere vrouwen en jongeren
 • regels tegen kinderarbeid

Voorbeeld

Als u in het buitenland gedetacheerd wordt, heeft u dezelfde rechten als uw collega's in het gastland

Andrea werkt voor een Duits schoonmaakbedrijf voor 6,50 euro per uur. Tijdens haar detachering naar Straatsburg in Frankrijk blijft ze voor hetzelfde salaris werken, totdat ze van collega's hoort dat zij ten minste 8,82 euro per uur moet verdienen (het Franse minimumloon).

Andrea's werkgever is verplicht haar salaris te verhogen tot 8,82 euro per uur zolang Andrea in Frankrijk werkt. Naast een hoger salaris kan Andrea aanspraak maken op een aantal specifieke rechten in de periode dat zij in Frankrijk gedetacheerd is.

Het verbindingskantoor voor gedetacheerden in uw gastland kan u meer vertellen over uw rechten.

Openbare raadpleging
  Op zoek naar een baan in het buitenland?
  Begin hier: vacatures
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies

  Vraag hulp of advies

  De 28 EU-landen plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland

  Retour au texte en cours.