Kruimelpad

Bijgewerkt : 03/02/2017

Gedetacheerde werknemers

Uw werkgever kan u naar een ander EU-land sturen om een tijdelijke opdracht uit te voeren die niet meer dan 2 jaar mag duren.

Als gedetacheerd werknemer die voor een beperkte periode blijft, geniet u bepaalde rechten en voorrechten. De volgende voorwaarden moeten het u makkelijker maken om tijdelijk in het buitenland te werken:

 • U hebt geen werkvergunning nodig , tenzij u vanuit Kroatië wordt gedetacheerd in Oostenrijk, waar er beperkingen zijn in bepaalde sectoren.
 • U blijft uw sociale bijdragen betalen in uw eigen land.
 • U valt ook nog steeds onder de sociale zekerheid van uw eigen land .
 • Uw beroepskwalificaties hoeven niet erkend te worden, maar voor sommige beroepen moet u een schriftelijke verklaring afleggen. Meer over de erkenning van beroepskwalificaties.
 • Als u met pensioen gaat, heeft u alleen met uw eigen pensioeninstellingen te maken, niet met die van uw gastland.

Volgens de EU-regels blijft u gedekt door het socialezekerheidsstelsel van uw eigen land. Er bestaan evenwel geen EU-wijde regels voor het betalen van inkomstenbelasting tijdens een buitenlandse detachering. Dat kan wel geregeld worden in nationale wetgeving of in belastingverdragen tussen EU-landen. Meer over inkomstenbelasting.

Arbeidsomstandigheden

Uw werkgever moet ervoor zorgen dat u onder dezelfde arbeidsvoorwaarden werkt als die welke gelden in het gastland, waaronder:

 • minimumloon (uw salaris mag niet lager zijn dan het minimumloon ter plaatse)
 • maximaal aantal werkuren en minimale rustperiodes
 • werkweek (u mag niet meer dan een vastgesteld aantal uren werken)
 • minimumaantal betaalde vakantiedagen (u hebt recht op vakantie)
 • gezondheid en veiligheid op het werk
 • arbeidsvoorwaarden voor zwangere vrouwen en jongeren
 • regels tegen kinderarbeid

Voorbeeld

Als u in het buitenland gedetacheerd wordt, hebt u dezelfde rechten als uw collega's in het gastland

Andrea werkt voor een Duits schoonmaakbedrijf voor 8,50 euro per uur. Tijdens haar detachering in Straatsburg in Frankrijk blijft ze voor hetzelfde salaris werken, totdat ze van collega's hoort dat zij ten minste 9,67 euro per uur moet verdienen (het Franse minimumloon).

Andrea's werkgever is verplicht haar salaris te verhogen tot 9,67 euro per uur zolang Andrea in Frankrijk werkt. Naast een hoger salaris, kan Andrea aanspraak maken op een aantal specifieke rechten in de periode dat zij in Frankrijk gedetacheerd is.

Meer informatie over arbeidsvoorwaarden in uw gastland

Kies een land:

Sociale zekerheid tijdens uw detachering

Als gedetacheerd werknemer kunt u tijdelijk in een ander EU-land werken terwijl u gedekt blijft door het socialezekerheidsstelsel van uw eigen land.

Meer over uw sociale zekerheid tijdens uw verblijf in het buitenland.

Voorafgaande verklaring

In sommige gevallen moet u vooraf een verklaring indienen dat u van plan bent in het gastland te gaan werken. Als u werknemer bent moet uw werkgever dit voor zijn rekening nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het verbindingskantoor voor gedetacheerden of het contactpunt in het land waar u naar toe gaat.

Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies