Kruimelpad

Delen op 
	Delen op Facebook
 
	Delen op Twitter
 
	Delen op Google+
 
	Delen op linkedIn

Werknemers en gepensioneerden

Bijgewerkt : 21/03/2014

living-abroad

Rechten, voorwaarden en formaliteiten

Verblijf van maximaal 3 maanden

Als EU-onderdaan heeft u het recht om in een ander EU-land te verblijven. Als u minder dan 3 maanden blijft, heeft u alleen een geldige identiteitskaart of geldig paspoort nodig.

In veel EU-landen moet u altijd uw nationale identiteitskaart of paspoort bij u hebben.

In sommige EU-landen kunt u een boete krijgen of tijdelijk worden vastgehouden als u uw paspoort niet bij zich heeft. U kunt hierom echter niet het land worden uitgezet.

Meldplicht

In sommige EU-landen bent u verplicht u na aankomst te melden binnen een redelijke termijn. U kunt een boete krijgen als u dat niet doet.

Gelijke behandeling

U moet in uw nieuwe land op dezelfde manier worden behandeld als de eigen onderdanen, bijvoorbeeld wat betreft werk, salaris, arbeidsbemiddeling, inschrijving in scholen enz.

Zelfs als u als toerist in het land bent, hoeft u bijvoorbeeld niet méér te betalen voor een museum- of treinkaartje e.d.

Uitzondering: Als u gepensioneerd bent, komt u niet overal in aanmerking voor bijstand als u nog geen 3 maanden in het land woont.

Uitzetting

In uitzonderlijke gevallen kan uw nieuwe land besluiten u uit te zetten, maar alleen als het kan aantonen dat u een bedreiging bent voor de openbare orde of veiligheid.

Het uitzettingsbesluit moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Verblijf van langer dan 3 maanden

Werkenden

Als werknemer, zelfstandige of uitgezonden werknemer heeft u het recht om in een ander EU-land te wonen.

U raakt uw baan kwijt

Als u in het buitenland werkt en werkloos wordt, verliest u niet uw recht om daar te blijven werken en wonen als u:

 • tijdelijk niet in staat bent om te werken door een ziekte of ongeval
 • ingeschreven bent bij het bevoegde arbeidsbureau als onvrijwillig werkloze nadat u
  • langer dan 1 jaar gewerkt heeft
     of
  • minder dan 1 jaar gewerkt heeft (in welk geval u nog minstens 6 maanden op gelijke voet moet worden behandeld als onderdanen van uw gastland)
 • begint aan een beroepsopleiding (als u vrijwillig werkloos wordt, moet de opleiding te maken hebben met uw vorige baan).

Gepensioneerden

Als u gepensioneerd bent, mag u in een ander EU-land wonen als u:

 • daar tegen ziektekosten bent verzekerd
 • over voldoende inkomsten beschikt (uit welke bron dan ook) om zonder uitkering rond te komen

De nationale autoriteiten mogen niet vragen dat uw inkomen hoger is dan de grens waarbij u niet meer in aanmerking komt voor bijstand in dat land.

Inschrijving

Als u nog geen 3 maanden in uw nieuwe land verblijft, bent u niet verplicht zich in te schrijven (om een bewijs van inschrijving aan te vragen), maar u mag het wel.

Zodra u 3 maanden in uw nieuwe land bent, bent u meestal verplicht zich in te schrijven (bij de gemeente, politie of vreemdelingendienst).

Voor een bewijs van inschrijving moet u de volgende documenten overleggen:

 • Werknemers en uitgezonden werknemers 
  • Geldige identiteitskaart of geldig paspoort
  • Werkgeversverklaring of arbeidscontract
 • Zelfstandigen 
  • Geldige identiteitskaart of geldig paspoort
  • Bewijs van zelfstandig ondernemerschap
 • Gepensioneerden 
  • Geldige identiteitskaart of geldig paspoort
  • Bewijs dat u afdoende tegen ziektekosten bent verzekerd
  • Bewijs dat u uzelf kunt onderhouden zonder een beroep op een uitkering te hoeven doen

U hoeft geen andere documenten over te leggen.

Wanneer u zich inschrijft krijgt u een bewijs van inschrijving. Dit bevestigt dat u recht op verblijf heeft. Het vermeldt uw naam en adres en de datum van inschrijving.

Het bewijs van inschrijving moet u onmiddellijk worden gegeven en mag niet duurder zijn dan de identiteitskaart van onderdanen van dat land.

Het moet onbeperkt geldig zijn (het hoeft niet te worden vernieuwd). U moet wel eventuele adreswijzigingen aan de nationale autoriteiten doorgeven.

Als u verplicht bent zich in te schrijven, kunt u een boete krijgen als u dat niet doet, maar u kunt wel in het land blijven wonen en u mag daarom niet het land worden uitgezet.

In een groot aantal landen moet u het bewijs van inschrijving en uw nationale identiteitskaart of paspoort altijd bij u hebben. Als u dat niet doet, kunt u een boete krijgen, maar u kunt daarom niet het land worden uitgezet.

Als u geen bewijs van inschrijving krijgt, kunt u een beroep doen op onze hulpdienst.

Een voorbeeld

Meteen aan de slag zonder de inschrijving af te wachten

Kurt is als Duitser naar België verhuisd om als zelfstandig jurist bij een maatschap te gaan werken. Toen hij zich ging inschrijven bij de gemeente, werd hem verteld dat hij niet mocht gaan werken voordat hij zijn bewijs van inschrijving had.

Dit is niet juist: als EU-onderdaan mag Kurt meteen als zelfstandige aan de slag zonder dat hij de inschrijving hoeft af te wachten. Bovendien moeten de autoriteiten het bewijs van inschrijving onmiddellijk afgeven.

Een voorbeeld

Bijna verlopen paspoort geen excuus voor niet-inschrijving

Stéphane is een Franse ingenieur die voor zijn werk voor 6 maanden naar Tsjechië moet. Hij gaat in Praag aan de slag bij een vestiging van het Amerikaanse bedrijf waarvoor hij werkt. Hij moet zich laten inschrijven maar de Tsjechische autoriteiten weigeren dit omdat zijn paspoort nog maar 1 maand geldig is.

Stéphane had zijn inschrijvingsbewijs meteen moeten krijgen, want de enige eis is dat hij bij de inschrijving een geldig identiteitsbewijs laat zien.

Gelijke behandeling

U moet in uw nieuwe land op dezelfde manier worden behandeld als de eigen onderdanen, bijvoorbeeld wat betreft werk, salaris, arbeidsbemiddeling, inschrijving in scholen enz.

Verzoek om het land te verlaten / uitzetting

U mag in een ander EU-land blijven wonen zolang u aan de voorwaarden voor verblijf voldoet. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten u vragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kan uw nieuwe land besluiten u uit te wijzen in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als het kan aantonen dat u een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Permanent verblijfsrecht

Als u als werknemer, gepensioneerde of zelfstandige 5 jaar na elkaar rechtmatig in een ander EU-land heeft gewoond, krijgt u daar automatisch het permanent verblijfsrecht. Dat betekent dat u zolang mag blijven als u wilt.

U verliest dit recht niet als u:

 • tijdelijk het land verlaat (minder dan 6 maanden per jaar)
 • langer afwezig bent om in verplichte militaire dienst te gaan
 • eenmalig maximaal 12 maanden achter elkaar het land verlaat om belangrijke redenen zoals zwangerschap, bevalling, ernstige ziekte, werk, beroepsopleiding of detachering in het buitenland.

U kunt uw permanent verblijfsrecht verliezen als u langer dan twee jaar na elkaar in een ander land woont.

Voormalige werknemers en zelfstandigen

U kunt al eerder in aanmerking komen voor het permanent verblijfsrecht, als u bent gestopt met werken omdat u:

 • gepensioneerd bent en minstens 1 jaar in het land heeft gewerkt of er minstens drie jaar onafgebroken heeft gewoond
 • arbeidsongeschikt bent geraakt na minstens 2 jaar onafgebroken in het land te hebben gewoond
 • arbeidsongeschikt bent geraakt door een arbeidsongeval of beroepsziekte, in welk geval het niet uitmaakt hoe lang u al in het land woont

Permanent verblijfsdocument

Hoe u een permanent verblijfsdocument krijgt waaruit uw onvoorwaardelijk verblijfsrecht blijkt.

Gelijke behandeling

U moet in uw nieuwe land dezelfde rechten, uitkeringen en voordelen genieten als de eigen onderdanen.

Uitzetting

In uitzonderlijke gevallen kan uw nieuwe land besluiten u uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als het kan aantonen dat u een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Meer hulp nodig?

Meer hulp nodig?

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht? Zit u met een probleem?

Advies inwinnen over uw EU-rechten

Hulp bij problemen met overheidsinstanties

Footnote

of een onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

Retour au texte en cours.

In dit geval, de 27 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

Retour au texte en cours.

In dit geval, de 27 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

Retour au texte en cours.

In dit geval, de 27 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

Retour au texte en cours.