Kruimelpad

Bijgewerkt : 06/10/2014

living-abroad

Rechten van werknemers en gepensioneerden

Verblijf van maximaal 3 maanden

Als EU-onderdaan heeft u het recht om in een ander EU-land te verblijven. Als u minder dan 3 maanden blijft, heeft u alleen een geldige identiteitskaart of geldig paspoort nodig.

In veel EU-landen moet u altijd uw nationale identiteitskaart of paspoort bij u hebben.

In sommige EU-landen kunt u een boete krijgen of tijdelijk worden vastgehouden als u uw paspoort niet bij zich heeft. U kunt hierom echter niet het land worden uitgezet.

Ga na of u in uw gastland altijd een identiteitskaart of paspoort op zak moet hebben:

Kies een land

Kies een land

Gemeenschappelijke rechten in alle EU-landen


* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Meldplicht

In sommige EU-landen bent u verplicht u na aankomst te melden binnen een redelijke termijn. U kunt een boete krijgen als u dat niet doet.

Gelijke behandeling

U moet in uw nieuwe land op dezelfde manier worden behandeld als de eigen onderdanen, bijvoorbeeld wat betreft werk, salaris, arbeidsbemiddeling, inschrijving in scholen enz.

Zelfs als u als toerist in het land bent, hoeft u bijvoorbeeld niet méér te betalen voor een museum- of treinkaartje e.d.

Uitzondering: Als u gepensioneerd bent, komt u niet overal in aanmerking voor bijstand als u nog geen 3 maanden in het land woont.

Uitzetting

In uitzonderlijke gevallen kan uw nieuwe land besluiten u uit te zetten, maar alleen als het kan aantonen dat u een bedreiging bent voor de openbare orde of veiligheid.

Het uitzettingsbesluit moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Verblijf van langer dan 3 maanden

Werkenden

Als werknemer, zelfstandige of uitgezonden werknemer heeft u het recht om in een ander EU-land te wonen.

U raakt uw baan kwijt

Als u in het buitenland werkt en werkloos wordt, verliest u niet uw recht om daar te blijven werken en wonen als u:

 • tijdelijk niet in staat bent om te werken door een ziekte of ongeval
 • ingeschreven bent bij het bevoegde arbeidsbureau als onvrijwillig werkloze nadat u
  • langer dan 1 jaar gewerkt heeft
     of
  • minder dan 1 jaar gewerkt heeft (in welk geval u nog minstens 6 maanden op gelijke voet moet worden behandeld als onderdanen van uw gastland)
 • begint aan een beroepsopleiding (als u vrijwillig werkloos wordt, moet de opleiding te maken hebben met uw vorige baan).

Gepensioneerden

Als u gepensioneerd bent, mag u in een ander EU-land wonen als u:

 • daar tegen ziektekosten bent verzekerd
 • over voldoende inkomsten beschikt (uit welke bron dan ook) om zonder uitkering rond te komen

De nationale autoriteiten mogen niet vragen dat uw inkomen hoger is dan de grens waarbij u niet meer in aanmerking komt voor bijstand in dat land.

Inschrijving

Als u nog geen 3 maanden in uw nieuwe land verblijft, bent u niet verplicht zich in te schrijven (om een bewijs van inschrijving aan te vragen), maar u mag het wel.

Zodra u 3 maanden in uw nieuwe land bent, bent u meestal verplicht zich in te schrijven (bij de gemeente, politie of vreemdelingendienst).

Zo kunt u zich in het buitenland inschrijven in het bevolkingsregister .

Gelijke behandeling

U moet in uw nieuwe land op dezelfde manier worden behandeld als de eigen onderdanen, bijvoorbeeld wat betreft werk, salaris, arbeidsbemiddeling, inschrijving in scholen enz.

Verzoek om het land te verlaten / uitzetting

U mag in een ander EU-land blijven wonen zolang u aan de voorwaarden voor verblijf voldoet. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten u vragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kan uw nieuwe land besluiten u uit te wijzen in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als het kan aantonen dat u een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Permanent verblijfsrecht

Als u als werknemer, gepensioneerde of zelfstandige 5 jaar na elkaar rechtmatig in een ander EU-land heeft gewoond, krijgt u daar automatisch het permanent verblijfsrecht. Dat betekent dat u zolang mag blijven als u wilt.

U verliest dit recht niet als u:

 • tijdelijk het land verlaat (minder dan 6 maanden per jaar)
 • langer afwezig bent om in verplichte militaire dienst te gaan
 • eenmalig maximaal 12 maanden achter elkaar het land verlaat om belangrijke redenen zoals zwangerschap, bevalling, ernstige ziekte, werk, beroepsopleiding of detachering in het buitenland.

U kunt uw permanent verblijfsrecht verliezen als u langer dan twee jaar na elkaar in een ander land woont.

Voormalige werknemers en zelfstandigen

U kunt al eerder in aanmerking komen voor het permanent verblijfsrecht, als u bent gestopt met werken omdat u:

 • gepensioneerd bent en minstens 1 jaar in het land heeft gewerkt of er minstens drie jaar onafgebroken heeft gewoond
 • arbeidsongeschikt bent geraakt na minstens 2 jaar onafgebroken in het land te hebben gewoond
 • arbeidsongeschikt bent geraakt door een arbeidsongeval of beroepsziekte, in welk geval het niet uitmaakt hoe lang u al in het land woont

Permanent verblijfsdocument

Hoe u een permanent verblijfsdocument krijgt waaruit uw onvoorwaardelijk verblijfsrecht blijkt.

Gelijke behandeling

U moet in uw nieuwe land dezelfde rechten, uitkeringen en voordelen genieten als de eigen onderdanen.

Uitzetting

In uitzonderlijke gevallen kan uw nieuwe land besluiten u uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als het kan aantonen dat u een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Hulp en advies

Footnote

of een onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

Retour au texte en cours.

In dit geval, de 27 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

Retour au texte en cours.

In dit geval, de 27 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

Retour au texte en cours.

In dit geval, de 27 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

Retour au texte en cours.