Navigatsioonitee

Ajakohastatud 08/2015

Ajakohastatud 08/2015

Eeskirjade eiramisest teavitamine


Jaga 
		Jaga Facebook´is
	
		Jaga Twitter´is
	
		Jagage Google+ vahendusel
	
		Jaga linkedIn´is

Kui olete osalenud mõnel avalikul pakkumisel ning teile tundub, et teid on diskrimineeritud või olete märganud, et menetluse käigus ei ole eeskirjadest kinni peetud, on teil mitmeid võimalusi hüvitise taotlemiseks.

Läbivaatamine

Igaühel, kes on esitanud pakkumuse riigihankemenetluses, on õigus paluda kogu menetluse läbivaatamist.

ELi liikmesriigid võivad kehtestada korra, et esmalt peate taotlema läbivaatamist sellelt riiklikult ametiasutuselt, kes haldas menetlust. Sellisel juhul peatab teie läbivaatamise taotlus koheselt kogu hankemenetluse.

Kuni sõltumatu asutus vaatab teie taotlust läbi, ei saa riiklik ametiasutus enne selle lõppu lepingut sõlmida.

 

Teil peab olema läbivaatamise taotlemiseks aega vähemalt kümme päeva, arvestades päevast, mil saite äraütleva vastuse faksi või e-posti vahendusel (15 päeva, kui saite teate tavapostiga). See on ooteaeg, mille jooksul ei saa riiklik ametiasutus sõlmida lepinguid.

Ooteaega ei ole, kui:

  • tegemist ei olnud väljakuulutamisega hankemenetlusega
  • leping sõlmiti ainsa pakkujaga
  • leping tugines raamlepingule

Kehtetud lepingud

Sõltumatu läbivaatav asutus kuulutab juba sõlmitud lepingu kehtetuks, kui:

  • riiklik ametiasutus sõlmis lepingu, kasutamata selleks väljakuulutamisega hankemenetlust, kuigi see oli nõutav
  • valituks mitteosutunud pakkujatele ei antud võimalust taotleda hüvitamist (näiteks ei peetud kinni ooteaja nõudest)
  • ilmneb, et tagasilükatud pakkujaid on diskrimineeritud
 

Kui soovite menetluse läbivaatamist ning tõenäoliselt kehtetuks tunnistamist, peab teil olema läbivaatava asutuse teavitamiseks aega vähemalt 30 kalendripäeva (see periood võib olla maksimaalselt kuue kuu pikkune) alates lepingu sõlmimise teate avaldamisest.

Mõnedes ELi liikmesriikides võib leping jääda jõusse isegi siis, kui läbivaatav asutus tuvastab eeskirjade eiramise ning kuulutab tavapäraselt lepingu kehtetuks. Selline olukord võib tekkida, kui läbivaatav asutus leiab, et lepingu säilitamine on avalikes huvides. Sellistel juhtudel võib riiklikule ametiasutusele määrata alternatiivseid karistusi (näiteks trahv) või lühendada lepingu kehtivuse aega.

Abiks on Euroopa riigihangete võrgustik

Euroopa riigihangete võrgustiku eesmärk on parandada riigihanke-eeskirjade jõustamist, tehes seda hankeekspertide vahelise kogemuste vahetamise ja tõhusa mitteametliku koostöö vahendusel (ka mitteametlik piiriülene probleemide lahendamine).  Euroopa Komisjon on võrgustikus vaatleja-staatuses ning toetab selle tegevust.

Kui olete osalenud riigihankel välismaal ning arvate, et teid on diskrimineeritud või kahtlustate eeskirjade eiramist, võite otsida abi võrgustikult, võttes ühendust asjaomase kontaktpunkti English vahendusel.

Teie võrgustiku kontaktisik võtab ühendust vastava kontaktisikuga riigis, kus te osalesite riigihankes. Riigihangete võrgustiku kontaktisik arutab teie küsimust asjaomase riikliku ametiasutusega.

 

Kui selle mitteametliku ja vabatahtliku menetlusega ei lahendata teie probleemi, võite pöörduda asjaomase riigi kohtusse. Kui teie arvates on riik rikkunud ELi õigust, võite esitada kaebuse Euroopa Komisjonile. Riigihangete võrgustiku kontaktisikud võivad anda nõu seoses asjaomase menetlusega.

 

Kaebuse esitamine riigihangete võrgustiku kontaktisikule ei peata lepingu sõlmimise menetlust. Seda peab pidama silmas, kui soovite rakendada kohustuslikke ajutisi meetmeid eeskirjade väidetava eiramise suhtes.Kohalik ettevõtlustugi

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

Riik

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Itaalia

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Nieuwegein

Malta

Pieta`

Norra

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rootsi

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Rumeenia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Prešov

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Taani

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Tšehhi Vabariik

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded