Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 27/03/2019

Juhiloa tunnustamine ja kehtivus

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

ELi juhiluba

ELi riigis väljastatud juhiluba tunnustatakse kõikjal Euroopa Liidus.  

Kui asute elama teise ELi riiki, ei pea te tavajuhul oma juhiluba välja vahetama. Saate teises riigis sõita olemasoleva juhiloaga tingimusel, et:

Kategooriaid AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ja DE tunnustatakse ka teistes ELi riikides.

Uurige, millised eeskirjad ja erandid kehtivad teise ELi riiki kolimise korral juhiloa uuendamise ja vahetamise suhtes.

Standardmudel

Alates 2013. aastast peavad kõik ELis välja antavad juhiload vastama standardmudelile, st need on plastist ja pangakaardi suurused fotoga kaardid, mis on varasemast paremate turvaelementidega.

Saate varasema mudeli juhiluba endiselt kasutada, kuid see vahetatakse uue mudeli vastu välja uuendamise käigus või hiljemalt aastal 2033.

Kui teil on eluaegse kehtivusega juhiluba, uurige riiklikelt asutustelt, millal peate selle uue standardmudeli vastu välja vahetama.

ELis on üle 110 kehtiva Euroopa juhiloa mudeli.

Lisateave juhiloa mudelite kohta , näiteks kuidas need välja näevad, millised on nende turvaelemendid ning millised õigused ja sõidukikategooriad on nendel loetletud.

Kehtivus ELi riikides

Kui teie juhiloa kehtivusaeg lõpeb, peate seda uuendama oma tavapärases elukohariigis.

Uue juhiloa kehtivusaeg võib olla varasemast erinev ning selle suhtes kehtivad uue riigi piirangud ja tingimused.

10 aastat: Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Portugal, Rootsi, Rumeenia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik, Ungari, Ühendkuningriik

15 aastat: Austria, Kreeka, Küpros, Poola, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Soome, Taani

Esmased juhiload

Esmase, ajutise ja rahvusvahelise juhiloa (või teie koduriigis väljastatud mis tahes tõendite) suhtes ei ole kehtestatud ELi norme ja neid ei pruugita teises ELi riigis tunnustada.

Teil on esmane juhiluba ja kolite teise ELi riiki? Uurige oma uue elukohariigi riiklikult juhilubade eest vastutavalt asutuselt, millised eeskirjad kehtivad.

ELi mittekuuluva riigi juhiloa väljavahetamisel väljastatud ELi juhiloa tunnustamine

Kui teil on ELi juhiluba, mis on väljastatud selleks, et välja vahetada ELi mittekuuluva riigi juhiluba, ning te soovite oma väljavahetatud juhiloaga asuda elama teise ELi riiki, peaksite arvestama sellega, et teie uut juhiluba ei pruugita uues riigis tunnustada. Selliste juhilubade tunnustamise üle otsustab iga ELi liikmesriik eraldi.

Peate oma uue elukohariigi ametiasutustelt välja uurima, millised tingimused kehtivad ELi mittekuuluvate riikide juhilubade tunnustamise suhtes.

See ELi juhiluba, mis väljastati teile siis, kui andsite ära oma päritoluriigi juhiloa, peaks sisaldama koodi, mis viitab selle esialgselt väljastanud riigile (näiteks: 70.0123456789.NL).

Näide

Angeles on Tšiili kodanik, kes asus mõned aastad tagasi elama Hispaaniasse. Kuna Hispaanias tunnustatakse Tšiili juhilube, sai Angeles pärast teatavate haldusformaalsuste täitmist oma juhiloa Hispaania oma vastu välja vahetada.

Oma uue juhiloaga saab Angeles sõita kõikjal ELis. Kui ta asub elama mõnda teise ELi liikmesriiki, siis peab ta sealsetelt ametiasutustelt uurima, kas need tema Hispaania juhiluba tunnustavad.

Kui ka see uus riik tunnustab automaatselt esialgset Tšiili juhiluba, siis saab ta jätkata sõitmist oma väljavahetatud Hispaania juhiloaga. Kui mitte, siis võib ta olla kohustatud laskma oma Tšiili juhiluba uues riigis ametlikult tunnustada või selle välja vahetama.

Teave eri riikide kohta

Uurige, millised eeskirjad kehtivad teie elukohariigis juhilubade tunnustamise ja kehtivuse suhtes:

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Euroopa Komisjon ei vastuta väliste veebisaitide sisu eest.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: