Available languages:

Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 12/02/2020

Wymiana i uznawanie praw jazdy w UE – Polska

Skutki brexitu

Okres ważności praw jazdy w Polsce

Prawo jazdy w Polsce jest ważne przez 15 lat.

Prawa jazdy wydane poza UE - wymiana i uznawanie

Jeśli posiadasz prawo jazdy wydane poza UE musisz je wymienić w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu w Polsce.

Warunki wymiany praw jazdy wydanych poza UE:

Osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą może, na swój wniosek, otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, za opłatą, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, po zwrocie zagranicznego dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest złożenie z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego i przedstawienie uwierzytelnionego tłumaczenia zagranicznego dokumentu.
Aby wymienić prawo jazdy spoza UE należy udać się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu.

Jeśli wcześniej wymieniłeś prawo jazdy spoza UE na prawo jazdy UE w innym kraju UE, możesz używać go w Polsce.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: