Последна проверка: 26/03/2021

За контакти

Служби за помощ

Въпроси за ЕС

Телефон – 00 800 6 7 8 9 10 11

Ел. адрес

Информационни центрове във вашата страна

Потърсете съвет за правилата на ЕС, които се отнасят до вашия бизнес /Разрешете проблеми с публичен орган

Изпратете жалба или запитване

Помощ и съвети за предприятията

Подпомагане на бизнесаEnglish

Потребителски въпроси

Европейски потребителски център във вашата странаEnglish

Права на пътниците

Права на пътуващите със самолет

Права на пътуващите с влак

Проблеми със застрахователи или банки в чужбина

Извънсъдебни оплаквания от застрахователи или банки

Трудови и социалноосигурителни права

Свържете се с европейски съветник по заетостта

Отговорни служби

Европейската комисия
ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП"
Център за услуги за единния пазар
B-1049 Брюксел
БЕЛГИЯ