Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 15/09/2014

work

Kwalifikacje wymagane do zatrudnienia

Uznanie kwalifikacji zawodowych otwiera drogę do podjęcia pracy za granicą. Informacje zawarte na tej stronie nie dotyczą osób zainteresowanych studiowaniem za granicą. Aby uzyskać informacje o uznawaniu dyplomów do celów akademickich, skontaktuj się z ośrodkiem NARIC English .

Jeśli chcesz pracować w innym kraju, konieczne może być oficjalne uznanie w nim Twoich kwalifikacji (wykształcenia i doświadczenia zawodowego), jeśli Twój zawód jest tam regulowany.

Jeśli chcesz pracować w innym kraju UE, oferując tam tymczasowo usługi, może być konieczne złożenie wcześniej odpowiedniego oświadczenia. Jeśli Twój zawód jest regulowany i ma wpływ na zdrowie publiczne albo ma konsekwencje związane z bezpieczeństwem, Twoje kwalifikacje mogą zostać poddane kontroli.

Sprawdź, czy Twój zawód jest regulowany

Aby dowiedzieć się, czy dany zawód jest regulowany w innym kraju UE, możesz skorzystać z wykazu zawodów regulowanych English . Zawiera on informacje o tym, które zawody są regulowane w których krajach i przez jakie organy. Jeśli chcesz pracować w Niemczech jako piekarz, kliknij na pozycję „Bäcker (DE)". Musisz znać nazwę zawodu w miejscowym języku.

Jeśli nie znajdziesz w tej bazie danych swojego zawodu, możesz zasięgnąć informacji w krajowych punktach kontaktowych ds. uznawania kwalifikacji zawodowych English w kraju, w którym chcesz pracować. Punkty kontaktowe wskażą Ci odpowiedni urząd i poinformują, jakie dokumenty musisz w nim złożyć.

Sytuacje, które mogą Ci się przytrafić

Twój zawód nie jest regulowany w kraju zamieszkania, ale w innym kraju.

Jeśli Twój zawód jest regulowany w kraju, w którym chcesz pracować, a nie w Twoim kraju pochodzenia, konieczne może być udowodnienie, że w swoim kraju pracowałeś w tym zawodzie co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 10 lat, zanim będziesz mógł go wykonywać lub świadczyć usługi (choćby tylko tymczasowo) w nowym kraju.

Informacji o tym, jak przygotować dokumentację i które dokumenty należy złożyć, udzieli Ci krajowy punkt kontaktowy ds. kwalifikacji zawodowych English w kraju, w którym chcesz pracować.

Twój zawód jest regulowany w kraju pochodzenia, ale nie jest regulowany w innym kraju

Jeśli zawód, w którym chcesz pracować, nie jest regulowany w Twoim nowym kraju, możesz go tam wykonywać na takich samych warunkach jak obywatele tego kraju.

Bądź ostrożny. Choć Twój zawód może nie być regulowany jako taki w nowym kraju, może być uważany za część innego zawodu regulowanego. Zawsze należy sprawdzić w odpowiednim urzędzie kraju, do którego wyjeżdżasz, czy dany zawód należy tam do zawodów regulowanych. krajowe punkty kontaktowe ds. kwalifikacji zawodowych English pomogą Ci znaleźć właściwy organ udzielający informacji.

Prawdziwa historia

Uniknij problemów, zasięgając informacji o warunkach, zanim podejmiesz pracę

Moritz jest instruktorem narciarstwa w Austrii, który chce pracować w tym zawodzie we francuskim ośrodku narciarskim w Ventron.  Przed wyjazdem do Francji sprawdził w wykazie zawodów regulowanych English , czy instruktor narciarstwa jest we Francji zawodem regulowanym. Ponieważ nie znalazł w wykazie tego zawodu, uznał, że nie jest on we Francji regulowany i zaczął tam udzielać lekcji jazdy na nartach. 

Podczas kontroli dowiedział się, że skoro nie uzyskał uznania swoich kwalifikacji zawodowych, nie jest uprawniony do udzielania lekcji we Francji. W tym kraju instruktor narciarstwa stanowi część bardziej ogólnego zawodu nauczyciela sportów zimowych.

Niezbędne formalności administracyjne i dokumenty

Dla fizjoterapeutów

Jeśli jesteś fizjoterapeutą, możesz dowiedzieć się, jakie dokumenty i formalności są wymagane przez właściwe instytucje kraju, w którym chcesz pracować.

Wybierz kraj

Wybierz kraj

Wspólne prawa w całej UE


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Inne zawody regulowane

Mamy zamiar rozszerzyć na inne zawody usługę oferowaną obecnie fizjoterapeutom. Do tego czasu wykaz zawodów regulowanych English może być przydatny, by sprawdzić, które zawody są regulowane w których krajach i przez jakie organy. Jeśli chcesz pracować w Niemczech jako piekarz, kliknij na pozycję „Bäcker (DE)". Musisz znać nazwę zawodu w miejscowym języku.

Terminy/procedury

Od chwili złożenia wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych władze mają miesiąc na potwierdzenie jego przyjęcia i zażądanie wszelkich potrzebnych dokumentów.

Decyzję muszą podjąć w ciągu 4 miesięcy od daty otrzymania Twojego kompletnego wniosku. W razie odrzucenia wniosku muszą przedstawić uzasadnienie.

Jeśli decyzja nie zostanie podjęta w tym terminie, możesz dochodzić swoich praw przed sądem krajowym. Możesz także skorzystać z naszych usług pomocy English lub usług lub krajowych punktów kontaktowych ds. kwalifikacji zawodowych English .

Tłumaczenia uwierzytelnione/przysięgłe

Władze mogą poprosić Cię o przedstawienie uwierzytelnionych (w celu wykazania prawdziwości dokumentów) kopii i/lub uwierzytelnionych tłumaczeń niektórych najważniejszych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem, np. świadectw potwierdzających Twoje kwalifikacje. (W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych tłumacz przysięgły gwarantuje ich zgodność z oryginałem).

Urzędy muszą jednak przyjąć uwierzytelnione tłumaczenia sporządzone w innych krajach UE, przy czym nie powinny wymagać uwierzytelnionych tłumaczeń w przypadku następujących dokumentów:

  • dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy odpowiedzialnych za opiekę ogólną, położnych, weterynarzy, stomatologów, farmaceutów lub architektów - aczkolwiek niektóre kraje mogą żądać nieuwierzytelnionych tłumaczeń tych dokumentów
  • dowodów tożsamości, paszportów lub innych dokumentów niemających związku z kwalifikacjami.

Prawdziwa historia

Znajomość prawa pomaga uniknąć biurokracji

Pochodząca ze Słowacji Katarina jest farmaceutką i chciałaby pracować w Austrii. Władze tego kraju zażądały od niej, aby austriacki tłumacz przysięgły przetłumaczył wszystkie dokumenty załączone do jej wniosku.

Władze nie mogą jednak wymagać od Katariny przedstawienia uwierzytelnionych tłumaczeń jej dyplomów. W przypadku kilku kategorii dyplomów - potwierdzających kwalifikacje lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy odpowiedzialnych za opiekę ogólną, położnych, weterynarzy, stomatologów, farmaceutów i architektów - tłumaczenia uwierzytelnione nie są wymagane.

Test językowy

Możliwe, że w nowym kraju będziesz musiał wykazać się pewną znajomością jego języka.

Wszelkie wymogi językowe powinny służyć tylko jednemu celowi - upewnieniu się, że znasz język w wystarczającym stopniu, aby pracować w nowym kraju w wybranym zawodzie.

Tytuły/stowarzyszenia zawodowe

Po uznaniu Twoich kwalifikacji władze muszą zezwolić Ci na używanie tytułu naukowego uzyskanego w kraju pochodzenia, ewentualnie także jego skróconej formy, oraz tytułu zawodowego stosowanego w nowym kraju.

Jeśli w kraju, w którym chcesz pracować, Twój zawód jest regulowany przez stowarzyszenie lub organizację, musisz zostać ich członkiem, aby móc używać tytułu zawodowego.

Przed złożeniem wniosku o uznanie Twoich kwalifikacji zapoznaj się z [434 KB] pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf przygotowanym przez Komisję Europejską.

Pomoc i porady