Навигационна пътека

Актуализация : 05/09/2016

vehicles

Загуба, кражба или подмяна на шофьорска книжка

Какво е вашето положение?
Живея в друга страна от ЕС

Загубено или откраднато свидетелство за управление на МПС

Ако свидетелството ви за управление се загуби, повреди или бъде откраднато или унищожено, трябва да кандидатствате за подмяна в страната, в която обичайно пребивавате .

Живеете в чужбина? Повече информация за това какво да направите, ако изгубите свидетелството си за управление, докато живеете в чужбина:

Изберете държава

Изберете държава

Общи права в страните от ЕС


* Националните органи все още не са предоставили информация.

Европейската комисия не носи отговорност за съдържанието на външни уебсайтове.

Подмяна на вашето свидетелството за управление

Свидетелството ви за управление на МПС може да бъде подменено само от властите в страната, в която пребивавате обичайно.

Те ще подменят настоящото ви свидетелство с местно свидетелство за управление.

След това за вас ще важат правилата в съответната страна (например по отношение на срока на валидност и медицинските прегледи).

Лична история

Подмяна на повредено свидетелство за управление, издадено от друга страна от ЕС, с местно свидетелство

Моника живее в Белгия и има италианска шофьорска книжка, която се е повредила. Тя трябва да подмени италианското си свидетелство с белгийско. Тя ще получи белгийско свидетелство за управление с период на валидност от 15 години вместо 10 години, както е в Италия.

Турист съм

Загубено или откраднато свидетелство за управление на МПС

Ако изгубите свидетелството си за управление или ви го откраднат, докато пътувате в чужбина, трябва да се свържете с местната полицейска служба и с посолството или консулството на вашата страна, за да разберете какво да направите.

Вашето консулство ще се свърже с националните органи, които са издали свидетелството (за да провери дали то не е било ограничено, временно отнето, отменено или анулирано). Въз основа на получената от консулството информация полицейската служба може да ви издаде временен документ, който ви дава право да шофирате в съответната страна за кратък период от време.

Когато се върнете у дома, ще трябва да подадете молба за подмяна на вашето свидетелство за управление на МПС.

Изгубили сте свидетелството си за управление по време на почивка? Повече информация за това какво да направите:

Изберете държава

Изберете държава

Общи права в страните от ЕС


* Националните органи все още не са предоставили информация.

Европейската комисия не носи отговорност за съдържанието на външни уебсайтове.

Временни свидетелства за управление и удостоверения, издадени с цел да заменят изгубено или откраднато свидетелство, не се признават автоматично в другите страни от ЕС.

Лична история

Проверете дали страните, в които ще пътувате, признават временни свидетелства за управление

Хенрик, който живее в Дания, планира да посети Германия, Франция и Италия по време на своята ваканция. За нещастие още в Германия, в началото на своето пътуване, той загубва портфейла си заедно със своето свидетелство за управление.

Без свидетелство за управление той може да бъде глобен при полицейска проверка.

Хенрик се свързва с датското посолство в Германия, откъдето го съветват да съобщи за загубата в местната полицейска служба. Оттам му издават удостоверение, че притежава свидетелство за управление на МПС в Дания.

След това Хенрик трябва да се свърже с италианските и френските власти, за да провери дали признават временното удостоверение, издадено от датските власти.

Подмяна на свидетелство за управление

Когато се приберете у дома, поискайте от вашия местен орган ново свидетелство за управление.

Ако срокът на валидност на свидетелството ви за управление изтича по време на пътуване в чужбина, то автоматично става невалидно и може да не бъде признато в други страни.

Можете да подновите свидетелството си за управление единствено в страната, в която обичайно пребивавате . Затова преди пътуване проверете дали свидетелството ви е валидно за целия период, през който ще отсъствате.

Обществени консултации
Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
Потърсете помощ и съвети

Потърсете помощ и съвети

Потърсете помощ или съвет от европейския потребителски център във вашата страна English

В този случай 28-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.