Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 07/10/2016

travel

Prawa pasażerów linii lotniczych

Po pierwsze przy zakupie biletu sprzedawca nie może żądać od Ciebie wyższej ceny tylko ze względu na obywatelstwo lub miejsce zakupu biletu.

Po drugie przysługują Ci również prawa w razie pojawienia się problemów. Jest tak w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu albo nadkompletu rezerwacji, z powodu którego odmówiono Ci wstępu na pokład samolotu...

...i jeżeli:

 • wylatujesz z dowolnego lotniska znajdującego się na terenie UE
 • przylatujesz do UE samolotem przewoźnika z UE bądź z Islandii, Norwegii lub Szwajcarii.

Zwrot pieniędzy lub zapewnienie alternatywnego środka transportu

Jeśli odmówiono Ci przyjęcia na pokład, Twój lot został odwołany lub sprzedano więcej biletów niż miejsc w samolocie, linie lotnicze muszą:

 • zorganizować Ci podróż do punktu docelowego porównywalnym alternatywnym środkiem transportu, albo
 • zwrócić Ci koszty biletu oraz, w stosownych przypadkach, zapewnić Ci bezpłatny transport do portu lotniczego, z którego wyruszyłeś(-aś).

W przypadku znacznego opóźnienia o co najmniej 5 godzin masz również prawo domagać się zwrotu pieniędzy (ale jeśli przyjmiesz zwrot kosztów, linie lotnicze nie muszą już zapewniać Ci dalszej pomocy ani organizować dalszej podróży).

Linie lotnicze muszą poinformować Cię o Twoich prawach oraz o przyczynie znacznego opóźnienia (ponad 2 godziny lub ponad 4 godziny w przypadku tras o długości ponad 3 500 km) lub odwołania lotu czy też odmowy wpuszczenia Cię na pokład.

Wyżywienie i nocleg

W zależności od długości planowanego lotu oraz opóźnienia możesz również mieć prawo do napojów, posiłków, komunikacji (np. bezpłatnej rozmowy telefonicznej), a w razie konieczności również do noclegu.

Odszkodowanie

Ponadto jeżeli odmówiono Ci przyjęcia na pokład, Twój lot został odwołany lub dotrzesz z ponad 3-godzinnym opóźnieniem do miejsca docelowego wskazanego na bilecie, możesz domagać się odszkodowania w wysokości 250–600 EUR w zależności od długości trasy:

Lot w obrębie UE

 • 1 500 km lub mniej - 250 EUR
 • ponad 1 500 km - 400 EUR

Lot między lotniskiem w UE a lotniskiem poza UE:

 • 1 500 km lub mniej - 250 EUR
 • 1 500 - 3 500 km - 400 EUR
 • ponad 3 500 km - 600 EUR

Jeśli zaproponowano Ci alternatywny lot w podobnym terminie, kwota odszkodowania może zostać pomniejszona o 50 proc.

Nie otrzymasz odszkodowania, jeżeli Twój lot został odwołany:

 • z powodu wyjątkowych okoliczności, takich jak złe warunki pogodowe lub
 • poinformowano Cię o odwołaniu lotu na 2 tygodnie przed zaplanowaną datą lotu lub
 • zaproponowano Ci alternatywny lot na tej samej trasie w podobnym terminie co Twój pierwotny lot.

Jeśli Twój lot został odwołany z powodu wyjątkowych okoliczności, możesz nie mieć prawa do odszkodowania, ale przewoźnik musi Ci zaproponować wybór między:

 • zwrotem kosztów biletu (za cały bilet lub jego niewykorzystaną część)
 • alternatywnym środkiem transportu do punktu docelowego w możliwie najkrótszym terminie lub
 • przeniesieniem rezerwacji na dowolną wskazaną przez Ciebie datę (o ile są dostępne miejsca).

Nawet w wyjątkowych okolicznościach, w razie potrzeby linie lotnicze są zobowiązane do udzielenia Ci pomocy podczas oczekiwania na nowy lot.

Jak uzyskać zwrot kosztów biletu lub odszkodowanie?

Wyślij do swoich linii lotniczych unijny formularz skargi [119 KB] i zachowaj jego kopię.

W przypadku braku reakcji ze strony linii lotniczych lub jeśli nie zadowoli Cię otrzymana odpowiedź, możesz skontaktować się z właściwym organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów pdf English [222 KB] w kraju, w którym miał miejsce incydent.

Jeżeli incydent miał miejsce w kraju nienależącym do UE, skargę skieruj wówczas do właściwego organu administracji pdf English [222 KB] państwa członkowskiego, do którego podróżowałeś(-aś).

Zgubiony lub uszkodzony bagaż

Bagaż zarejestrowany

Jeżeli Twój bagaż został zgubiony, uszkodzony lub dostarczony z opóźnieniem, możesz mieć prawo domagać się od linii lotniczych odszkodowania w wysokości do 1 220 EUR za sztukę.

Wyjątek - przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, jeśli uszkodzenie wynika z wady samego bagażu.

Bagaż podręczny (w tym przedmioty osobiste)

Linie lotnicze muszą wypłacić Ci odszkodowanie, jeśli Twój bagaż podręczny został uszkodzony z ich winy.

Pamiętaj, że musisz złożyć skargę w ciągu 7 dni (lub 21 dni w przypadku opóźnionego bagażu).

Inne działania prawne możesz podjąć jeszcze w ciągu 2 lat od chwili odzyskania bagażu.

Jeśli przewozisz ze sobą wartościowe przedmioty, możesz podnieść limit odszkodowania powyżej 1 220 EUR, ale w tym celu musisz najpóźniej w trakcie odprawy przedłożyć liniom lotniczym specjalne oświadczenie (to się jednak wiąże z dodatkową opłatą). Najlepszym rozwiązaniem jest w takich okolicznościach wykupienie prywatnego ubezpieczenia podróżnego.

Nie ma standardowego formularza dla takiego oświadczenia. Wybór formularza zależy od linii lotniczej.

Rezerwowanie lotów przez internet - przejrzystość cen

Podczas rezerwowania lotu za pośrednictwem internetu od samego początku powinna być podana całkowita cena biletu, z wliczonymi podatkami i obowiązkowymi dodatkami, tak aby można było porównać ceny lotów oferowane przez różnych przewoźników i dokonać świadomego wyboru.

Oprócz całkowitej ceny biletu wyraźnie podane muszą być co najmniej: taryfa lotnicza, podatki, opłaty lotniskowe, dodatki lub dopłaty (np. za bezpieczeństwo lub paliwo).

Wszelkie opcjonalne dodatki muszą być wyraźnie oznaczone i domyślnie nieobjęte ofertą.

Informacje dla pasażerów odlatujących z lotniska w Brukseli lub przylatujących na to lotnisko pdf English

Prawo UE
Konsultacje publiczne
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy