Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 14/04/2016

health

Korzystanie z opieki zdrowotnej w przypadku zamieszkania w innym kraju UE

Po przeniesieniu się do innego kraju UE możesz korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jak mieszkańcy tego kraju. Od Twojej konkretnej sytuacji będzie zależeć, który system opieki zdrowotnej ostatecznie zapłaci za Twoje leczenie. Na przykład jeśli przeprowadziłeś się do innego kraju, żeby tam pracować, zazwyczaj będzie to system opieki zdrowotnej tego kraju.

Jeśli zażywasz leki na receptę, pamiętaj, że mogą one nie być dostępne lub mogą mieć inną nazwę w innym kraju UE.

Opieka zdrowotna i systemy zabezpieczenia społecznego w Europie różnią się w poszczególnych krajach. Na przykład w niektórych krajach za leczenie płaci się bezpośrednio lekarzowi.

Jeśli przeprowadziłeś się do innego kraju UE i chcesz skorzystać z opieki zdrowotnej w kraju UE innym niż ten, do którego się przeprowadziłeś, to zasady określające, który system opieki zdrowotnej pokryje koszty, zależą od:

  • Twojej sytuacji (na przykład czy jesteś emerytem czy osobą zatrudnioną)
  • kraju, w którym mieszkasz (różne kraje stosują różne zasady).

Aby dowiedzieć się, jakie przepisy mają zastosowanie w Twoim przypadku, skontaktuj się z krajowym punktem kontaktowym.

Prawo UE
Konsultacje publiczne
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy

W tym przypadku 28 państw UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria

Retour au texte en cours.