Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Viimati ajakohastatud : 15/01/2018

Lühiajalisest (<3 kuud) riigis viibimisest teatamine – Eesti

Euroopa Liidu, Euroopa Liidu Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikul (edaspidi ELi kodanik) on õigus Eestis viibida kehtiva reisidokumendi või isikutunnistuse alusel kuni 3 kuud elamisõigust registreerimata. ELi kodaniku pereliikmel on õigus Eestis viibida kuni 3 kuud koos ELi kodanikuga ning pereliikmel peab olema kehtiv reisidokument ja viisa.

Pärast 3 kuu möödumist tuleb ELi kodanikul ja pereliikmel elamisõiguse saamiseks registreerida enda elukoht rahvastikuregistris. Elukohateadet saab esitada kohalikus omavalitsuses või riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenuseid kasutadesEnglish. Elamisõigust tõendavaks dokumendiks on Eesti ID-kaart.

Elamisloa taotlemisel võetakse sõrmejälgi üle 6 aasta vanustelt dokumenditaotlejatelt. Sõrmejäljekujutiste andmiseks peab taotleja isiklikult minema politsei- ja piirivalveameti klienditeenindusse või Eesti Vabariigi välisesindusse, kust saab ka kogu info vajalike dokumentide kohta. Sõrmejälgi ei võeta, kui:

 • isik on alla 6-aastane
 • sõrmejälgede andmisest reisidokumendi, elamisloa/elamisõiguse või elamisloakaardi taotlemisel on möödunud vähem kui 2 aastat
 • kui isikul on eelnevalt tuvastatud sõrmejälgede andmise püsiv võimatus. 

Elamisluba võib olla tähtajaline (kehtivusajaga kuni 5 aastat) või alaline.

Avalikud arutelud
  Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
  Küsige riiklikelt haldusasutustelt
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid