Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 13/09/2017

Rejestracja członków rodziny będących obywatelami UE w innym kraju UE – Polska

Prawo pobytu, które przysługuje obywatelowi UE rozciąga sią na członka najbliższej rodziny, który do niego dołącza lub z którym on przebywa.

Członkowie rodziny muszą zarejestrować swój pobyt. Muszą to zrobić w ciągu. nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od przyjazdu.

Dokumenty wymagane do wykazania związku rodzinnego są następujące:

 • Mąż / żona: dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (odpis aktu małżeństwa)
 • Dzieci: dokumenty potwierdzające istnienie więzi rodzinnych.(odpis aktu urodzenia)
 • Rodzice: dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych..(odpis aktu urodzenia)
 • Członkowie dalszej rodziny (wnuki, dziadkowie, wujowie , siostrzenice, bratankowie , kuzyni itp.): dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych
 • Niezarejestrowani partnerzy: dokumenty potwierdzające prowadzenie życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji Rzymskiej o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r.
 • Zarejestrowani partnerzy: dokumenty potwierdzające prowadzenie życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji Rzymskiej o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r.

Dokumenty towarzyszące, służące do potwierdzenia, że członek rodziny jest od ciebie uzależniony ekonomicznie to: nie precyzuje się, jakie dokładnie mają to być dokumenty. Obywatel Unii może przedstawić wszelkie dokumenty poświadczające pozostawanie na utrzymaniu członka rodziny, będącego również obywatelem Unii, do którego dołącza lub z którym przebywa.

Dowód potwierdzający rejestrację nie ma sprecyzowanego okresu ważności.

Dowiedz się więcej od władz odpowiedzialnych za rejestrację - dane teleadresowe urzędów wojewódzkich:

Konsultacje publiczne
  Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?
  Zwróć się do organów krajowych
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy