Available languages:

Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 24/04/2019

Rejestracja członków rodziny będących obywatelami UE w innym kraju UE – Polska

Prawo pobytu, które przysługuje obywatelowi UE rozciąga sią na członka najbliższej rodziny, który do niego dołącza lub z którym on przebywa.

Członkowie rodziny muszą zarejestrować swój pobyt. Muszą to zrobić w ciągu. nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od przyjazdu.

Dokumenty wymagane do wykazania związku rodzinnego są następujące:

Dokumenty towarzyszące, służące do potwierdzenia, że członek rodziny jest od ciebie uzależniony ekonomicznie to: nie precyzuje się, jakie dokładnie mają to być dokumenty. Obywatel Unii może przedstawić wszelkie dokumenty poświadczające pozostawanie na utrzymaniu członka rodziny, będącego również obywatelem Unii, do którego dołącza lub z którym przebywa.

Dowód potwierdzający rejestrację nie ma sprecyzowanego okresu ważności.

Dowiedz się więcej od władz odpowiedzialnych za rejestrację - dane teleadresowe urzędów wojewódzkich:

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: