Kruimelpad

Bijgewerkt : 21/09/2016

vehicles

Auto's: inschrijvingen en belastingen

Tijdelijk verblijf

Als u uw eigen land als vaste verblijfplaats aanhoudt en minder dan 6 maanden in een ander EU-land gaat wonen, dan hoeft u uw auto daar niet in te schrijven. Ook hoeft u daar geen inschrijvingsbelasting te betalen. Uw auto blijft dus gewoon ingeschreven in uw vaste land van verblijf. In sommige gevallen moet u in dat land wel belasting over het gebruik van uw auto betalen, bijvoorbeeld wegenbelasting.

Als u minder dan 6 maanden in een ander EU-land verblijft en uw auto daar niet heeft ingeschreven, is het verboden om uw auto uit te lenen of te verhuren aan inwoners van dat land. Zij mogen alleen in uw auto rijden als u zelf meerijdt.

U mag uw auto echter wel uitlenen aan bezoekende vrienden of familieleden, mits zij geen inwoner zijn van dat land.

Als u langer dan 6 maanden in een ander EU-land verblijft, moet u zichzelf daar inschrijven en moet u er ook uw auto inschrijven , zonder enig uitstel.

Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u naar een ander EU-land en neemt u uw auto mee, dan moet u die daar inschrijven en er alle nationale belastingen betalen.

U moet uw auto zo snel mogelijk en in elk geval binnen zes maanden inschrijven. Ga vooraf na welke documenten en formaliteiten daarvoor nodig zijn.

In sommige landen komt u, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde termijnen, in aanmerking voor een vrijstelling van de inschrijvingsbelasting als u uit een ander land komt. Vraag voor u naar uw nieuwe land verhuist welke regels er in dat land gelden.

Voorbeeld

Weet wat de regels zijn, het kan u geld besparen!

Cristina uit Spanje vond een baan in Portugal en verhuisde daarheen. Ze was niet op de hoogte van de termijn van 6 maanden en liet pas na 8 maanden haar auto in Portugal inschrijven.

Toen kreeg ze te horen dat ze geen inschrijvingsbelasting had hoeven te betalen als ze binnen 6 maanden was gekomen. Overigens geldt die termijn van 6 maanden in Portugal vanaf het moment dat u uw vorige land verlaat, niet vanaf het moment dat u in Portugal aankomt.

 

Wie hoeft zijn auto niet binnen 6 maanden in te schrijven?

Studenten

Woont u uitsluitend in een ander EU-land om er te studeren, dan kunt u er rijden zonder belastingen te betalen en zonder de auto in te schrijven, zolang u bij een onderwijsinstelling in dat land bent ingeschreven. Maar als u als student begint te werken terwijl u er verblijft, moet u uw auto alsnog inschrijven.

Voordat u vertrekt uit uw eigen land, moet u bij de autoriteiten van het land waar u gaat studeren nagaan welke regels er gelden , of u bepaalde documenten moet bezitten (in sommige landen moet u bijv. een inschrijvingsbewijs van een school/universiteit bij zich hebben als u autorijdt) of aan speciale voorwaarden moet voldoen om te voorkomen dat u in de problemen komt bij een eventuele politiecontrole.

In Denemarken, waar bijzondere regels gelden voor studenten uit andere EU-landen, moet u uw wel auto inschrijven, tenzij u daar in een periode van 2 jaar minder dan 365 dagen verblijft. In dit geval kunt u de Deense autoriteiten toestemming vragen om rond te rijden met uw auto, terwijl die geregistreerd is in een ander EU-land.

Voorbeeld

Mathieu is een Fransman die in België woont voor een tweejarige post-graduate opleiding. Toen zijn auto beschadigd raakte, ging hij naar de politie om aangifte te doen voor de verzekering. De politie ontdekte dat Mathieu al meer dan een jaar in België woonde en zijn auto niet had inschrijven. Hij kreeg te horen dat hij in overtreding was en dat hij een boete zou krijgen.

Mathieu kon echter bewijzen dat hij was ingeschreven bij de Universiteit Antwerpen en daarom, als student uit een ander EU-land, geen auto- of verkeersbelasting hoefde te betalen in België.

Grensarbeiders

U bent een grensarbeider (zelfstandig of niet) als u aan de ene kant van de grens woont en aan de andere kant werkt, en minstens eenmaal per week naar huis gaat.

Gaat u met uw eigen auto regelmatig van het land waar u woont naar het land waar u werkt, dan hoeft u de auto alleen maar in te schrijven en belastingen te betalen in het land waar u woont, niet in het land waar u werkt.

Rijdt u met een auto van de zaak (die is ingeschreven in het land waar u werkt), dan mag u die in het land waar u woont ook voor privédoeleinden gebruiken, zonder hem daar in te schrijven. U rijdt dan in uw eigen land rond met kentekenplaten uit een ander land. Daar kan de politie u wel vragen over stellen, want zij moeten controleren of inwoners in hun streek wel de nationale motorrijtuigenbelasting hebben betaald.

Komt u in de problemen, dan kunt u ons altijd om hulp en advies vragen.

Voorbeeld

Kiril woont in Bulgarije en werkt in Griekenland voor een Grieks bedrijf. Hij heeft een auto van de zaak (die in Griekenland is ingeschreven) en rijdt daarmee ook privé in Bulgarije.

Op een dag werd hij aangehouden door de Bulgaarse politie en bekeurd omdat hij de auto niet in Bulgarije had ingeschreven. Kiril legde uit dat hij als grensarbeider zijn auto van de zaak in eigen land ook privé mag gebruiken, maar de politie kende die regel niet en gaf hem toch een bekeuring. Kiril tekende bezwaar aan en uiteindelijk werd de bekeuring ingetrokken.

Zelfstandige grensarbeiders

Bent u een zelfstandig ondernemer, woont u in land A en werkt u in land B, dan hoeft u uw auto niet in land A in te schrijven op voorwaarde dat:

  • de auto op naam van de zaak is aangekocht
  • u de auto in land A hoofdzakelijk voor uw werk gebruikt en slechts af en toe privé
  • uw bedrijf wettelijk gevestigd is in een ander land

Let op: uw auto moet op naam van de zaak staan. Staat de auto op uw naam, dan moet u de auto inschrijven in het land waar u woont.

Komt u in de problemen, dan kunt u ons altijd om hulp en advies vragen.

Voorbeeld

Jacob was ruim een jaar gelden naar Nederland verhuisd, maar werkte nog steeds bij zijn tandheelkundige kliniek in België. Tijdens een routinecontrole op de weg ontdekte de Nederlandse politie dat hij al een jaar in Nederland woonde. De politie gaf hem een boete en eiste dat hij zijn auto in Nederland zou inschrijven.

Jacob ging in beroep en verklaarde dat zijn auto voor zijn beroepsactiviteiten was aangeschaft (wat hij met facturen kon bewijzen), en in België was geregistreerd op naam van zijn bedrijf. Bovendien gebruikt hij zijn auto voornamelijk voor professionele doeleinden in Nederland.

De Nederlandse autoriteiten trokken daarop de boete in.

 

Meer informatie over de inschrijving van voertuigen en belastingen, en links naar nationale websites van overheidsdiensten zie:

Kies een land

Kies een land

Gemeenschappelijke rechten in alle EU-landen


* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

De Europese Commissie is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites.

Openbare raadpleging
Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
Vraag hulp of advies