Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 12/04/2017

Erkenning en geldigheid van uw rijbewijs

EU-rijbewijzen

Als uw rijbewijs is afgegeven door een EU-land, wordt het in de hele EU erkend en kunt u het gewoon gebruiken zolang:

  • het geldig is
  • u de geldende minimumleeftijd voor de desbetreffende categorie heeft bereikt
  • het niet ingetrokken of beperkt is en u in het land van afgifte geen rijverbod is opgelegd

Als u wilt, mag u uw rijbewijs inruilen voor een rijbewijs van het EU-land waar u nu woont, maar dit is niet verplicht (behalve in bepaalde gevallen).

Standaardformaat

Sinds 19 januari 2013 hebben alle nieuwe rijbewijzen die in de EU worden afgegeven, hetzelfde formaat: een plastic creditcardmodel met een foto en geavanceerde beveiligingskenmerken.

Als u een ouder model rijbewijs heeft, kunt u dat nog gebruiken totdat het verloopt of ten laatste tot 2033. Daarna moet u het inruilen voor een nieuw model.

Heeft u een rijbewijs met levenslange geldigheid? In dat geval zal het land waar het is afgegeven u laten weten wanneer u het moet inruilen voor een nieuw model.

Meer over het EU-rijbewijs

Er zijn meer dan 110 verschillende versies van het Europees rijbewijs in omloop in de EU.

Bezoek de website met informatie over rijbewijsmodellen, hoe zij eruit zien, welke beveiligingskenmerken zij hebben en welke bevoegdheden en voertuigcategorieën erop staan.

Wederzijdse erkenning

Of u nu een nieuw of een ouder model rijbewijs heeft, alle EU-rijbewijzen worden in de hele EU erkend.

De categorieën AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D en DE worden in alle EU-landen erkend.

Als u naar een ander EU-land verhuist, hoeft u uw rijbewijs dus meestal niet om te ruilen.

Zolang uw rijbewijs geldig is, kunt u er gewoon mee blijven rijden.

Geldigheid in EU-landen

10 jaar 15 jaar
België, Bulgarije, Estland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Oostenrijk, Polen, Slowakije

Wanneer uw rijbewijs verloopt, moet u het vernieuwen in het land waar u normaal gesproken woont .

Het is mogelijk dat uw nieuwe rijbewijs een andere geldigheidsduur heeft en/of dat er in uw nieuwe woonland beperkingen of voorwaarden gelden.

Voorlopige rijbewijzen

Voorlopige of tijdelijke rijbewijzen en overeenkomstige documenten worden meestal niet erkend in andere EU-landen.

Omdat slechts een beperkt aantal landen deze documenten afgeeft, vallen ze niet onder de EU-regels.

Erkenning van EU-rijbewijzen na het inwisselen van een rijbewijs van buiten de EU

Als u een EU-rijbewijs heeft ontvangen in ruil voor een rijbewijs van buiten de EU, en u gaat verhuizen naar een ander EU-land, dan mag u er niet van uitgaan dat uw rijbewijs daar wordt erkend. Elk EU-land heeft hier eigen regels voor.

U moet bij de autoriteiten van uw nieuwe land informeren welke voorwaarden zij stellen aan de erkenning van rijbewijzen van buiten de EU.

Op het EU-rijbewijs dat u door het inwisselen van uw oorspronkelijke rijbewijs heeft verkregen, hoort een code (bijv. 70.0123456789.NL) te staan waaruit valt op te maken in welk land uw oorspronkelijke rijbewijs is afgegeven.

Bekijk de geldende regels en informatie en/of ga naar de website van de autoriteiten in uw nieuwe woonland :

Kies een land

* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

De Europese Commissie is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites.

Voorbeeld

Angeles is een Chileense die een paar jaar geleden naar Spanje is verhuisd. Omdat Spanje Chileense rijbewijzen erkent, kon Angeles het na enkele formaliteiten omwisselen voor een Spaans rijbewijs.

Angeles mag met dit rijbewijs in de hele EU autorijden. Maar als zij vanuit Spanje naar een ander EU-land verhuist, zal zij bij de autoriteiten daar moeten nagaan of die haar Spaanse rijbewijs erkennen.

Als haar nieuwe land haar oorspronkelijke Chileense rijbewijs automatisch erkent, kan zij blijven rijden met haar Spaanse rijbewijs. Is dat niet het geval, dan moet zij haar nieuwe gastland vragen haar Chileense rijbewijs te erkennen of om te wisselen.

Openbare raadpleging
    Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
    Vraag hulp of advies