Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja 11/2015

Ostatnia aktualizacja 11/2015

Chemikalia (REACH)

Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) dotyczy rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Ustanawia ono nowe zasady wprowadzania do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin oraz zawierających je wyrobów. Stanowi również, że przedsiębiorstwa odpowiadają za ochronę przed zagrożeniami dla zdrowia i środowiska, jakie mogą powodować chemikalia.

W UE nie można produkować, wprowadzać do obrotu, importować z zagranicy ani używać substancji chemicznych, które nie zostały zarejestrowane w bazie danych REACH.

Przepisy REACH odnoszą się z założenia do wszystkich substancji, a nie tylko do tych, które są stosowane do celów przemysłowych. Dotyczą również artykułów codziennego użytku, jak środki czyszczące lub farby, oraz substancji zawartych w odzieży, meblach bądź sprzęcie elektrycznym. Dlatego przepisy te są ważne z punktu widzenia większości firm w całej UE.

Przepisy REACH dotyczą 

  • Producentów: wytwarzających chemikalia i sprzedających je bezpośrednio lub dostarczających je innym firmom
  • Importerów: kupujących poza granicami UE pojedyncze substancje lub ich mieszaniny, aby później je sprzedać, lub produkty gotowe (ubrania, meble, wyroby z plastiku)
  • Dystrybutorów/detalistów: przechowujących, a następnie wprowadzających do obrotu chemikalia lub artykuły zawierające niebezpieczne substancje chemiczne przeznaczone do dalszego przetworzenia lub do bezpośredniej sprzedaży
  • Użytkowników: mających podczas pracy kontakt z chemikaliami.

Nawigator po rozporządzeniu REACH zawiera informacje o obowiązkach wynikających z tych przepisów oraz wyłączeń mających zastosowanie do niektórych firm.

Jak działają przepisy REACH?

Zgodnie z przepisami REACH firmy ponoszą odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem związanym z chemikaliami i udzielanie użytkownikom odpowiednich informacji na temat bezpiecznego obchodzenia się z substancjami chemicznymi. Przepisy przewidują też, że Unia Europejska ma prawo wprowadzić dodatkowe środki, w razie gdyby zaistniała potrzeba podjęcia działań na poziomie UE.

Na mocy tych przepisów powołano również do życia Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA), która zajmuje się koordynacją i wdrażaniem przepisów.

Rejestracja jest obowiązkowa w przypadku substancji wyprodukowanych w UE lub importowanych spoza UE w ilości od 1 tony rocznie na 1 firmę. Substancje, które od dawna są na rynku i zostały wstępnie zarejestrowane w odpowiednim terminie, rejestrowane są w trzech terminach. Terminy nadsyłania zgłoszeń to 1 grudnia 2010 r., 31 maja 2013 r. i 31 maja 2018 r.

W ramach oceny agencja ECHA analizuje jakość informacji w dokumentach rejestracyjnych oraz wszystkie propozycje przeprowadzenia badań, aby uniknąć wszelkich zbędnych testów, zwłaszcza na zwierzętach. Kraje członkowskie oceniają substancje pod kątem wpływu na zdrowie i środowisko.

Niektóre substancje wysokiego ryzyka wymagają zezwoleń. Chodzi o to, by mieć gwarancję, że związane z nimi zagrożenia są pod odpowiednią kontrolą oraz że tego rodzaju substancje będą stopniowo zastępowane bezpieczniejszymi produktami alternatywnymi (kiedy już będzie to możliwe z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia).

Ograniczenia obejmują zmniejszenie produkcji lub wprowadzenie zakazu produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania niektórych substancji, jeśli są one poważnym zagrożeniem dla zdrowia lub środowiska.

W jaki sposób spełnić wymogi rozporządzenia REACH?

Zależy to przede wszystkim od tego, czy firma jest producentem, importerem, dostawcą czy użytkownikiem substancji chemicznych lub artykułów zawierających niektóre substancje chemiczne. Aby pozostać w zgodzie z przepisami, trzeba wiedzieć o zagrożeniach związanych z substancjami produkowanymi lub sprzedawanymi w krajach UE/EOG i odpowiednio zarządzać ryzykiem.

Producenci i importerzy dokonujący rejestracji substancji muszą udowodnić agencji ECHA, że stosowanie substancji jest bezpieczne, i przedstawić metody zarządzania ryzykiem stosowane w łańcuchu dostaw. Firma, która nie jest producentem ani importerem, lecz dalszym użytkownikiem, nie musi rejestrować substancji. Ma jednak inne obowiązki.

Najważniejsze jest to, że działania związane z zarządzaniem ryzykiem należy realizować za pomocą kart charakterystyki. Dlatego formy wykorzystania substancji muszą być podane w dokumentacji rejestracyjnej. Firma musi również poinformować o nich dostawców i użytkowników w łańcuchu dostaw.

Ile to kosztuje?

System REACH jest systemem płatnym. Wysokość opłaty i termin jej wniesienia zależą od rodzaju wniosku. MŚP płacą mniej niż inne firmy. Oprócz tego należy wziąć pod uwagę inne koszty związane z REACH, pośrednie i bezpośrednie (wymiana danych, analizy społeczno-gospodarcze, oceny bezpieczeństwa chemicznego, badania nad odpowiednikami substancji). Sprawna współpraca z innymi podmiotami może znacznie obniżyć koszty, jakie ponosi firma. Wymaga to jednak odpowiedniego przygotowania i czasu.

 

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Państwa zapytanie zostanie wysłane do naszych partnerów z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Aby umożliwić doradcy wykonanie tej usługi szybko i adekwatnie, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Państwa zapytanie zostanie wysłane do naszych partnerów z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Aby umożliwić doradcy wykonanie tej usługi szybko i adekwatnie, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.

Pomoc i porady

Punkt kontaktowy ds. produktów

Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.

Centrum informacyjne ECHA

Centrum informacyjne ECHA