Навигационна пътека

Актуализация 07/2016

Актуализация 07/2016

Екопроектиране

Днес от вносителите и продуктовите дизайнери се очаква да допринасят за намаляване на потреблението на енергия и да се стремят към постигане на енергийна ефективност на всеки етап от своите стопански дейности. Екопроектирането може да помогне на околната среда чрез създаване на по-интелигентни продукти Брошура за екопроектирането от 2012 г. English [2 MB]

Изискванията за екопроектиране:

 • се приемат поотделно за всеки продукт
 • определят минимални критерии за въздействието на продукта върху околната среда
 • трябва да се спазват за всички продукти, продавани в ЕС
 • са основани на екологичното въздействие на продукта през целия му жизнен цикъл (проектиране, производство, разпространение и изхвърляне).

Ако произвеждате или внасяте

 • продукти, консумиращи енергия - продукти, които използват, генерират, прехвърлят или измерват енергия (електричество, газ, изкопаеми горива). Такива са например бойлерите, компютрите, телевизорите, трансформаторите, промишлените вентилатори, промишлените пещи и др.
 • продукти, свързани с енергопотреблението - продукти, които не консумират енергия, но допринасят за спестяване на енергия. Такива са например прозорците, изолацията, оборудването за бани (кранчета, глави за душ) и др.

...трябва да спазвате Директива 2009/125/ЕО относно изискванията за екопроектиране на продукти, свързани с енергопотреблението („директива за екопроектирането") и мерките за нейното прилагане pdf English pdf .

Директивата за екопроектирането не се прилага пряко към предприятията, но изисква от правителствата от ЕС да приемат национални закони, които са в съответствие с нея. За сметка на това мерките за прилагане на директивата са пряко приложими във всички страни от ЕС и за всички предприятия от ЕС.

Хармонизирани стандарти

Смята се, че продуктите, които отговарят на хармонизираните стандарти, приети от европейските органи за стандартизация ( CENELEC English и CEN English ), отговарят и на изискванията, установени в мерките за прилагане. В Официален вестник на Европейския съюз постепенно ще бъдат посочвани препратки към редица хармонизирани стандарти на ЕС в подкрепа на приетите досега мерки за екопроектиране.

Два вида изисквания:

 • Конкретни - които посочват ограничения (максимално потребление на енергия, минимални количества рециклирани материали и др.)
 • Общи - които не посочват конкретни ограничения, но с тях може да се изисква:
  • вашият продукт да бъде „енергийно ефективен" или „годен за рециклиране"
  • да предоставяте информация за това как продуктът да се използва и поддържа, така че въздействието му върху околната среда да бъде сведено до минимум
  • да извършите анализ на жизнения цикъл на продукта, за да установите алтернативни възможности за проектиране и решения за усъвършенстване.

На практика въвеждането на нови минимални изисквания означава забрана за продажба на всички неотговарящи на изискванията продукти в страните от ЕС. Пример: лампите с нажежаема жичка, които от 2009 г. постепенно се изтеглят от пазара.

Кои продукти трябва да отговарят на изискванията за екопроектиране?

От края на 2012 г. съществуват мерки за:

Външни електрозахранващи устройства

 • Консумирана мощност на празен ход
 • Средна стойност на КПД в работен режим

Кухненски уреди

 • Готварски печки
 • Хладилници
 • Фризери
 • Миялни машини

Битови уреди

 • Перални машини
 • Сушилни машини
 • Прахосмукачки
 • Компютри
 • Телевизионни приемници

Устройства за отопление и охлаждане

 • Нагреватели
 • Бойлери
 • Топлоакумулиращи резервоари за гореща вода
 • Климатици
 • Вентилатори
 • Промишлени вентилатори

Консумация на електрическа енергия

 • Режим „в готовност" и режим „изключен" за битово и офис оборудване

Продукти за осветление в домакинството и в сектора на услугите

 • Насочени и ненасочени лампи
 • Светодиодни лампи и съответното оборудване
 • Луминесцентни лампи (без вграден баласт)
 • Газоразрядни лампи с висок интензитет
 • Баласти и осветители, които могат да работят с такива лампи

Също така за:

 • Водни помпи
 • Оборудване за получаване на изображения
 • Електрически двигатели
 • Обикновени телевизионни приставки
 • Циркулационни помпи

Бойлерите за топла вода попадат в обхвата на Директива 92/42/ЕИО относно изискванията за ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво pdf English (с номинална мощност между 4 kW и 400 kW).

Директивата за екопроектирането не се прилага за средствата за транспорт на хора или стоки (превозни средства).

 

Директивата за екопроектирането - продукти, които трябва са в съответствие с мерките за прилагане pdf [159 KB]

Още бюрокрация и закони?

В директивата се предвижда възможност за даване на приоритет на инициативите за самостоятелно регулиране, ако те позволяват постигане на целите на политиката по-бързо и с по-малко разходи от задължителните изисквания.

Още по темата

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Вашето запитване ще бъде изпратено до партньор от Enterprise Europe Network. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

Местна подкрепа за бизнеса

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Помощ и съвети

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Вашето запитване ще бъде изпратено до партньор от Enterprise Europe Network. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

EEN-logo

Формуляр за контакти

(Всички полета са задължителни)
Благодарим ви, съобщението ви бе изпратено успешно!
Поради технически причини, съобщението ви не бе изпратено. Моля, опитайте отново по-късно.
Моля, въведете валиден електронен адрес.

Лични данни

Данни за предприятието

Австрия

Wien

Белгия

Brussel

Bruxelles

Namur

България

Sofia

Германия

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Гърция

Athens

Дания

Copenhagen

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Исландия

Reykjavík

Испания

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Норвегия

Oslo

Обединено кралство

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Полша

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Португалия

Lisboa

Румъния

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Словакия

Bratislava

Словения

Ljubljana

Унгария

Budapest

Финландия

Helsinki

Франция

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Хърватия

Zagreb

Чешка република

Praha

Швеция

Stockholm

3000/3000

Информацията, въведена в този формуляр, се изпраща директно до партньор от Enterprise Europe Network. Личните данни във формуляра ще бъдат използвани само за да може съветникът да отговори на вашето запитване. След това те няма да бъдат съхранявани.

Помощ и съвети

Свържете се със специализирани служби за помощ

Потърсете съвет за вашите права в ЕС / Разрешете проблем с публичен орган