Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 23/06/2015

Tulumaks välismaal – Eesti

Valige riik

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Olen töövõtja

Milline tulu kuulub Eestis maksustamisele?

 • Kas elate Eestis (vähemalt 6 kuud maksuaasta kohta)? Siis peate maksma makse kogu maailmast saadud tulu puhul Eestis.
 • Elate Eestis, aga vähem kui 6 kuud maksuaasta kohta? Te ei ole siis Eestis käsitatav maksuresidendina ning maksate makse vaid Eestis saadud tulu puhul.
 • Omate sissetulekut teistest ELi liikmesriikidest? Kontrollige, et te ei maksaks sama tulu kohta makse kaks korda.

Kui palju peate maksma?

Mis jääb järgi teie brutotulust Eestis pärast maksude ja sotsiaalkindlustusmaksete mahaarvamist?

Tulumaksumäärad 2015. aastal

Üksikisikud maksavad kindlaksmääratud määra (20%).

Kohalikel omavalitsustel on õigus makse kehtestada.

Võtke arvesse:

 • maksu põhimäära (kohaldatav kõigi maksumaksjate suhtes)
 • mis tahes maksuvähendusi, millele teil on õigus teatavat tüüpi kulude puhul.

Kus ja kui palju te maksate?

Peate esitama iga-aastase deklaratsiooni piirkondlikus maksuametis 31. märtsiks.

Kuidas apelleerida/ kaebust esitada?

Kui te ei ole maksuotsusega nõus, saate esitada apellatsiooni maksuametile. Teie maksuotsust käsitlevast kirjast peaksite leidma teavet selle kohta, millisele osakonnale saaksite esitada apellatsiooni ning milliseid menetlusi peate järgima.

Lingid

Maksu- ja tolliamet - tulumaksu info

Uurige ka, millised on teie ELi õigused.

Olen füüsilisest isikust ettevõtja

Milline tulu kuulub Eestis maksustamisele?

 • Kas elate Eestis (vähemalt 6 kuud maksuaasta kohta)? Siis peate maksma makse kogu maailmast saadud tulu puhul Eestis.
 • Elate Eestis, aga vähem kui 6 kuud maksuaasta kohta? Te ei ole siis Eestis käsitatav maksuresidendina ning maksate makse vaid Eestis saadud tulu puhul.
 • Omate sissetulekut teistest ELi liikmesriikidest? Kontrollige, et te ei maksaks sama tulu kohta makse kaks korda.

Kui palju peate maksma?

Mis jääb järgi teie brutotulust Eestis pärast maksude ja sotsiaalkindlustusmaksete mahaarvamist?

Tulumaksumäärad 2015. aastal

Üksikisikud maksavad kindlaksmääratud määra (20%).

Kohalikel omavalitsustel on õigus makse kehtestada.

Võtke arvesse:

 • maksu põhimäära (kohaldatav kõigi maksumaksjate suhtes)
 • mis tahes maksuvähendusi, millele teil on õigus teatavat tüüpi kulude puhul.

Kus ja kui palju te maksate?

Maksuaasta Eestis lõpeb 31. detsembril.

Ettevõtted ja füüsilisest isikust ettevõtjad peavad esitama igakuised maksutulu prognoosid ja tasuma maksmisele kuuluvad maksud käesolevale kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Kuidas apelleerida/ kaebust esitada?

Kui te ei ole maksuotsusega nõus, saate esitada apellatsiooni maksuametile English .

Teie maksuotsust käsitlevast kirjast peaksite leidma teavet selle kohta, millisele osakonnale saaksite esitada apellatsiooni ning milliseid menetlusi peate järgima.

Lingid

Maksu- ja tolliamet - tulumaksu info

Maksuseadused - EL ja liikmesriikide kaupa

Uurige ka, millised on teie ELi õigused.

Avalikud arutelud
  Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
  Küsige riiklikelt haldusasutustelt