Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 02/03/2017

Tulumaks välismaal – Eesti

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Olen töövõtja

Millist tulu maksustatakse Eestis?

 • Elate Eestis majandusaasta jooksul vähemalt 6 kuud? Siis peate maksma kogu maailmas teenitud tulu pealt makse Eestis.
 • Elate Eestis majandusaasta jooksul vähem kui 6 kuud? Sel juhul ei käsitata teid maksuresidendina ning te maksate makse vaid Eestis teenitud tulult.
 • Teenite tulu teistes ELi riikides? Kontrollige, et te ei maksaks sama tulu pealt makse mõlemas riigis.

Kui palju te peate tulumaksu maksma?

Mis jääb teile Eestis brutotulust järgi pärast maksude mahaarvamist ja sotsiaalmaksete tasumist?

2015. aasta tulumaksumäärad (2016. aasta maksudeklaratsioon)

Üksikisikute tulumaksumäär on 20%.

Kohalikel omavalitsustel on õigus kehtestada makse.

Võtke arvesse:

 • maksuvaba tulu (kehtib kõigile maksumaksjatele)
 • mahaarvamisi,, millele teil on õigus teatavate kululiikide puhul.

Millal ja kui kuidas te tulumaksu maksate?

Deklaratsiooni peate esitama igal aastal Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule teenindusbüroole 31. märtsiks.

Kuidas vaidlustada / kaebust esitada?

Kui te ei ole oma maksuotsusega nõus, saate selle vaidlustada Maksu- ja TolliametisEnglish. Lugege oma maksuotsust sisaldavat kirja hoolikalt, et leida teavet selle kohta, millisele osakonnale te peaksite oma edasikaebuse esitama ning milliseid menetlusi peate järgima.

Lingid

Eesti Vabariigi valitsus – tulumaksu käsitlev teaveEnglish

Uurige ka, millised on teie õigused ELis.

Olen füüsilisest isikust ettevõtja

Millist tulu maksustatakse Eestis?

 • Elate Eestis majandusaasta jooksul vähemalt 6 kuud? Siis peate maksma kogu maailmas teenitud tulu pealt makse Eestis.
 • Elate Eestis majandusaasta jooksul vähem kui 6 kuud? Sel juhul ei käsitata teid maksuresidendina ning te maksate makse vaid Eestis teenitud tulult.
 • Teenite tulu teistes ELi riikides? Kontrollige, et te ei maksaks sama tulu pealt makse mõlemas riigis.

Kui palju te peate tulumaksu maksma?

Mis jääb teile Eestis brutotulust järgi pärast maksude mahaarvamist ja sotsiaalmaksete tasumist?

2015. aasta tulumaksumäärad (2016. aasta maksudeklaratsioon)

Üksikisikute suhtes kehtestatud tulumaksumäär on 20%.

Kohalikel omavalitsustel on õigus kehtestada makse.

Arvesse võetakse:

 • maksuvaba tulu (kehtib kõigile maksumaksjatele)
 • mahaarvamisi, millele teil on õigus teatavate kululiikide puhul.

Millal ja kui kuidas te tulumaksu maksate?

Majandusaasta lõpeb Eestis 31. detsembril.

Ettevõtjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad peavad esitama igakuised maksutulu prognoosid ja maksma kõik tasumisele kuuluvad maksud maksustamisperioodile järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Kuidas vaidlustada / kaebust esitada?

Kui te ei ole oma maksuotsusega nõus, saate selle vaidlustada Maksu- ja TolliametisEnglish.

Lugege oma maksuotsust sisaldavat kirja hoolikalt, et leida teavet selle kohta, millisele osakonnale te peaksite oma edasikaebuse esitama ja milliseid menetlusi peate järgima.

Lingid

Eesti Vabariigi valitsus – tulumaksu käsitlev teaveEnglish

ELi ja liikmesriikide maksualased õigusaktid

Uurige ka, millised on teie õigused ELis.

Avalikud arutelud
  Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
  Küsige riiklikelt haldusasutustelt