Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 20/06/2014

work

Συντάξεις δημοσίου στο εξωτερικό

Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης

Σύνταξη γήρατoς

Πού υποβάλλεται η αίτηση

Αν έχετε εργαστεί σε διάφορες χώρες της ΕΕ, μπορεί να έχετε συσσωρεύσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα σε καθεμιά απ ' αυτές.

Όταν φθάσει η στιγμή να ζητήσετε σύνταξη, πρέπει να υποβάλετε αίτηση στη χώρα όπου ζείτε, εκτός εάν δεν έχετε εργαστεί ποτέ εκεί. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στη χώρα όπου εργαστήκατε για τελευταία φορά.

Η χώρα αυτή είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση της αίτησής σας και για τη συγκέντρωση όλων των αρχείων των εισφορών που καταβάλλατε σε όλες τις χώρες που εργαστήκατε.

Αν δεν εργαστήκατε ποτέ στη χώρα όπου ζείτε, πρέπει να υποβάλετε αίτηση στον αρμόδιο συνταξιοδοτικό φορέα της τελευταίας χώρας στην οποία εργαστήκατε. Εκεί θα διεκπεραιωθεί η αίτησή σας.

Ο συνταξιοδοτικός φορέας της χώρας όπου ζείτε (ή εργαστήκατε την τελευταία φορά) πρέπει να σας στείλει το έντυπο της αίτησης συνταξιοδότησης προτού συμπληρώσετε την ηλικία συνταξιοδότησης που προβλέπεται στη χώρα αυτή. Αν δεν το λάβετε, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί τους.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συνταξιοδότησης στη χώρα όπου ζείτε μόνον εφόσον έχετε συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης στη συγκεκριμένη χώρα.

Αν έχετε συνταξιοδοτικά δικαιώματα από άλλες χώρες, το μέρος αυτό της σύνταξής σας θα το λάβετε μόνον όταν συμπληρώσετε τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης που προβλέπεται σ 'αυτές τις άλλες χώρες.

Την αίτηση συνταξιοδότησης πρέπει να την υποβάλετε τουλάχιστον 6 μήνες προτού συνταξιοδοτηθείτε, επειδή η χορήγηση σύνταξης από διάφορες χώρες μπορεί να συνεπάγεται χρονοβόρες διαδικασίες.

Τι έγγραφα θα χρειαστείτε

Τα έγγραφα αυτά ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, αλλά συνήθως πρέπει να δώσετε τα τραπεζικά σας στοιχεία και κάποια στοιχεία ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον συνταξιοδοτικό φορέα που θα διεκπεραιώσει την αίτησή σας.

Διαφορές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ χρειάζεταινα περιμένετε περισσότερο για να συνταξιοδοτηθείτε από ό,τι σε άλλες.

Συνεπώς, έχει σημασία να μάθετε εκ των προτέρων, από όλες τις χώρες στις οποίες εργαστήκατε, ποια θα είναι η κατάστασή σας αν θελήσετε να αλλάξετε την ημερομηνία που θα αρχίσετε να παίρνετε τη σύνταξή σας.

Αν λάβετε μια σύνταξη νωρίτερα από μια άλλη, αυτό μπορεί να επηρεάσει τα ποσά που θα λαμβάνετε.

Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες από τον αρμόδιο φορέα της χώρας όπου ζείτε και/ή των χωρών όπου εργαστήκατε.

Μια αληθινή ιστορία

Προσέξτε μήπως ισχύουν διαφορετικά (ανώτερα!) όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε άλλες χώρες

Η Καρολίν από τη Γαλλία εργάστηκε 15 χρόνια στη Δανία και, εν συνεχεία, στα τέλη της σταδιοδρομίας της επέστρεψε στη Γαλλία.  Όταν έγινε 60 ετών, υπέβαλε αίτηση για σύνταξη, όπως συνηθίζεται στη Γαλλία, αλλά η σύνταξη που έλαβε ήταν πολύ χαμηλή.

Στα 60 της η Καρολίν δικαιούται μόνο το γαλλικό μέρος της σύνταξής της. Τη σύνταξη που δικαιούται από τη Δανία θα την λάβει όταν γίνει 65 ετών - που είναι η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης στη Δανία για την ηλικιακή ομάδα της Καρολίν.

Πώς υπολογίζεται η σύνταξή σας;

Βήμα 1 — Εθνικός συντελεστής

Αν έχετε εργαστεί σε διάφορες χώρες της ΕΕ, ο συνταξιοδοτικός φορέας κάθε χώρας θα υπολογίσει τη σύνταξή σας χρησιμοποιώντας πρώτα τους δικούς του κανόνες, με βάση τις εισφορές που καταβάλατε εκεί (" αυτοτελής παροχή " ).

Αν είχατε κάλυψη για λιγότερο από ένα χρόνο σε μια χώρα, μπορεί να εφαρμοστεί ένας ειδικός κανόνας, επειδή ορισμένες χώρες δεν χορηγούν σύνταξη για μικρά χρονικά διαστήματα: οι μήνες ασφάλισης ή διαμονής σας στη χώρα όπου εργαστήκατε για σύντομο χρονικό διάστημα δεν χάνονται, αλλά λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της σύνταξή σας από τις χώρες όπου εργαστήκατε για μεγαλύτερο διάστημα.

Αν συναντάτε κάποιο πρόβλημα σε σχέση με την εξασφάλιση σύνταξης για περιόδους εργασίας μικρότερες του έτους, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια.

Βήμα 2 — Ισοδύναμος συντελεστής ΕΕ

Εν συνεχεία, κάθε χώρα συνυπολογίζει τις περιόδους εισφορών σας σε όλες τις χώρες και υπολογίζει πόση σύνταξη θα παίρνατε αν όλες αυτές οι εισφορές είχαν καταβληθεί στο δικό της ασφαλιστικό σύστημα.

Κατόπιν, το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται ώστε να αντανακλά τον πραγματικό χρόνο κάλυψής σας στη χώρα αυτή (" αναλογική παροχή " ).

Αποτέλεσμα

Αυτά τα 2 ποσά συγκρίνονται και εσείς λαμβάνετε το υψηλότεροαπό τα δύο.

Η απόφαση κάθε χώρας σε σχέση με την αίτησή σας επεξηγείται σε ειδικό σημείωμα που θα λάβετε, στο έντυπο P1.

Παράδειγμα

Η Ρόζα εργάστηκε 20 χρόνια στη χώρα Α και 20 χρόνια στη χώρα Β.

Με βάση τους εθνικούς συντελεστές, αναμένεται ότι θα λάβει 800 ευρώ τον μήνα από τη χώρα Α και 900 ευρώ τον μήνα από τη χώρα Β, δηλαδή συνολικά η σύνταξή της θα είναι 1.700 ευρώ τον μήνα.

Αν όμως ληφθούν υπόψη οι περίοδοι εισφορών της στο εξωτερικό ("συντελεστές ΕΕ"), η σύνταξη της Ρόζας θα είναι 1.000 ευρώ τον μήνα από τη χώρα Α και 1.150 ευρώ τον μήνα από τη χώρα Β.

Η Ρόζα δικαιούται αυτό το υψηλότερο ποσό σύνταξης, δηλαδή 2.150 ευρώ τον μήνα.

Καταβολή της σύνταξης

Κάθε χώρα που σας χορηγεί σύνταξη καταβάλλει συνήθως το αντίστοιχο ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό της χώρας διαμονής σας - εφόσον ζείτε σε χώρα της ΕΕ.

Αν δεν ζείτε σε χώρα της ΕΕ, μπορεί να χρειαστεί να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό σε κάθε χώρα της ΕΕ που σας καταβάλλει σύνταξη.

Σύνταξη αναπηρίας/επιζώντων

Οι παραπάνω κανόνες εφαρμόζονται επίσης και για τον υπολογισμό της σύνταξης αναπηρίας και της σύνταξης επιζώντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι:

  • Αν ζητήσετε σύνταξη ή παροχές λόγω αναπηρίας, κάθε χώρα όπου εργαστήκατε μπορεί να ζητήσει να σας εξετάσει χωριστά— και βέβαια να αποφανθεί διαφορετικά. Μια χώρα μπορεί να κρίνει ότι έχετε σοβαρή αναπηρία, ενώ μια άλλη ότι δεν έχετε καθόλου.
  • Ορισμένες χώρες της ΕΕ δεν πληρώνουν συντάξεις επιζώντων. Αν ο/η σύζυγός σας εργάζεται στο εξωτερικό και υπολογίζετε στη δυνατότητα σύνταξης επιζώντων, ελέγξτε κατά πόσον η συγκεκριμένη χώρα χορηγεί τέτοιες συντάξεις.
Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Δεν βρήκατε τις πληροφορίες που ζητάτε; Έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε;

Footnote

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία

Retour au texte en cours.