Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja 04/2016

Ostatnia aktualizacja 04/2016

VAT podstawowe zasady

Jeśli Twoja firma ma siedzibę w UE, VAT jest naliczany od większości jej sprzedaży i zakupów z wyjątkiem eksportu do krajów spoza UE.

VAT płaci się na każdym etapie procesu produkcji, włącznie ze sprzedażą konsumentowi końcowemu.

Sprzedaż towarów i usług

Dodawaj VAT do ceny towarów i usług na wystawianych przez siebie fakturach. Klient płaci pełną kwotę faktury, obejmującą podatek VAT.

Kupno towarów i usług

Jako klient musisz płacić VAT. Jednak zazwyczaj możesz odliczyć zapłacony przez siebie VAT od VAT-u, który zapłacili Twoi klienci.

Przepisy UE dotyczące VAT-u

W UE obowiązują standardowe przepisy unijne dotyczące VAT-u, choć ich stosowanie może się w praktyce różnić w zależności od kraju UE.

Podstawowe przepisy ogólnounijne zawarto w dyrektywie w sprawie VAT-u  i rozporządzeniach dotyczących VAT-u.

Naliczanie VAT-u

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą - na własny rachunek, w ramach firmy, spółki lub w dowolnej innej formie prawnej - i zajmujesz się dostarczaniem towarów lub usług, musisz z reguły:

  • zarejestrować się w urzędzie podatkowym w kraju UE, w którym prowadzisz działalność
  • pobierać od swoich klientów VAT i rozliczać się z niego w urzędzie podatkowym.

Towary i usługi, w przypadku dostawy lub świadczenia których naliczany jest VAT, określa się jako „opodatkowane towary i usługi".

Mimo że na całej tej stronie mowa jest o sprzedaży, VAT może być należny nawet w przypadkach, gdy nie ma miejsca płatność pieniężna. Często musisz naliczyć VAT (zwykle po cenie rynkowej) od towarów i usług, które:

  • wymieniasz na inne towary lub usługi
  • rozdajesz bezpłatnie
  • zużywasz na potrzeby własnej konsumpcji.

Odliczanie VAT-u

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, zazwyczaj możesz odliczyć VAT, który zapłaciłeś za zakupy swojej firmy, od VAT-u, który pobierasz od klientów. Organom podatkowym zapłacisz wtedy tylko różnicę między tymi kwotami, które musisz wyszczególnić w okresowej deklaracji VAT.

Czasami VAT, który zapłaciła Twoja firma, przewyższa VAT, który pobrałeś od klientów. Jeśli tak będzie w Twoim przypadku, organy podatkowe zwrócą Ci tę różnicę lub odliczą ją w przyszłości.

Szukaj głębiej, według kraju:

Wybierz kraj

Wybierz kraj


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Czy sprzedaż dóbr każdego rodzaju jest objęta VAT-em?

Nie. Niektóre towary/usługi są zwolnione z podatku VAT.

Zwolnienia

Niektóre ważne kategorie towarów i usług, np. w dziedzinie edukacji, opieki zdrowotnej i w sektorze finansowym, są zazwyczaj zwolnione z podatku VAT.

Jeśli sprzedajesz tego rodzaju towary lub usługi, nie możesz ubiegać się o zwrot VAT-u, który zapłaciłeś przy zakupie towarów lub usług bezpośrednio powiązanych z taką sprzedażą.

Czy wszystkie firmy muszą zarejestrować się jako płatnicy VAT?

Jeśli w ramach działalności gospodarczej prowadzisz sprzedaż, z reguły musisz się zarejestrować. Istnieją 2 wyjątki od tej zasady:

1. Jeśli towary lub usługi, które sprzedajesz, są zwolnione z podatku VAT, nie zawsze musisz się rejestrować jako płatnik VAT.

2. W większości krajów UE istnieją programy wspierania małych przedsiębiorstw, zgodnie z którymi firmy, których łączna sprzedaż objętych VAT-em towarów lub usług nie przekracza pewnego rocznego progu, mogą być zwolnione z VAT-u. Progi te różnią się w zależności od kraju. W niektórych krajach nie ma tego rodzaju progów i firmy muszą się zarejestrować od pierwszej podlegającej opodatkowaniu sprzedaży.

Jeśli w Twoim kraju istnieje taki próg i łączna wartość rocznej podlegającej opodatkowaniu sprzedaży Twojej firmy nie przekracza tego progu:

  • możesz być zwolniony z płacenia VAT-u i go nie pobierać
  • możesz też zarejestrować się dobrowolnie i wtedy będziesz musiał naliczać VAT.

Progi mają zastosowanie wyłącznie do firm, które mają siedzibę w danym kraju, a nie do firm z siedzibą za granicą.

Faktury

Gdy sprzedajesz towar lub usługę innej firmie, musisz wystawić fakturę (drukowaną lub elektroniczną).

W momencie gdy rejestrujesz się jako płatnik VAT, zostaje Ci nadany numer identyfikacyjny VAT. Musisz go zamieszczać na wszystkich fakturach, które wystawiasz swoim klientom, obok kwoty naliczonego VAT-u i innych standardowo wymaganych informacji.

Stawki VAT

Stawki VAT pdf français Deutsch English (aktualizowane dwa razy w roku - w styczniu i lipcu)

Jeśli chcesz się upewnić, że stosujesz właściwą stawkę, skontaktuj się z miejscowym urzędem podatkowym w danym kraju.

Chociaż VAT jest pobierany w całej UE, każde państwo członkowskie samo ustala swoje stawki.

W każdym kraju stosuje się: stawkę podstawową, która obowiązuje w odniesieniu do wszystkich lub do większości sprzedawanych towarów i usług, oraz w niektórych przypadkach jedną lub kilka stawek obniżonych — niższe stawki obowiązują w odniesieniu do wybranych towarów i usług.

Niektóre kraje mogą wprowadzić dla wybranych towarów i usług stawkę zerową lub bardzo niską.

Przepisy UE ograniczają swobodę ustalania takiej stawki:

  • stawka podstawowa nie może być niższa niż 15 proc. (nie ma natomiast pułapu maksymalnego)
  • stawka obniżona nie może być niższa niż 5 proc. (z kilkoma wyjątkami)

Zwolnienia a stawka zerowa

Istnieje zasadnicza różnica między tymi dwoma rozwiązaniami:

Stawka zerowa

Towary i usługi są zwolnione z VAT-u, ale zachowane zostaje prawo do odliczeń - czyli naliczana jest stawka 0 proc., ale możesz odliczyć cały VAT, który zapłaciłeś przy zakupie bezpośrednio powiązanych towarów lub usług (np. eksport lub niektóre usługi finansowe skierowane do klientów spoza UE).

Zwolnienie z VAT-u

Towary i usługi są zwolnione z VAT-u, ale nie zostaje zachowane prawo do odliczeń - nie możesz odliczyć VAT-u, który zapłaciłeś przy zakupie powiązanych towarów lub usług.

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Państwa zapytanie zostanie wysłane do naszych partnerów z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Aby umożliwić doradcy wykonanie tej usługi szybko i adekwatnie, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Państwa zapytanie zostanie wysłane do naszych partnerów z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Aby umożliwić doradcy wykonanie tej usługi szybko i adekwatnie, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.

Pomoc i porady

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z wyspecjalizowanymi służbami! български čeština Dansk English

Uzyskaj poradę na temat swoich praw w UE – rozwiązywanie problemów z urzędami български čeština Dansk English