Navigációs útvonal

Milyen kérdést tehetek fel?

 

Ki tehet fel kérdéseket az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálatnak?

 • az Európai Unió tagállamainak vagy Norvégia, Izland, illetve Liechtenstein állampolgárságával rendelkező magánszemélyek,
 • nem uniós polgárok, akiknek családtagja uniós polgár vagy az Unióban él,
 • magánszemélyek nevében eljáró európai, illetve tagállami tájékoztató és tanácsadó szolgálatok,
 • az Unióban székhellyel rendelkező vállalkozások.

Miről lehet kérdezni?

 • a kérdés tényleges (és ne fiktív) helyzetre vonatkozzon – akkor is, ha a kérdező még csak tervezi, hogy másik uniós tagországba költözik;
 • a kérdés az Ön uniós jogszabályok

Gyakori témák:

 • a más uniós tagországba utazáskor, illetve ott munka vállalásakor, letelepedéskor, tanulmányok folytatásakor vagy nyugdíjba vonuláskor Önt megillető jogok,
 • a fogyasztókat az Európai Unióban megillető jogok.

Amit nem tudunk megtenni

 • nem tudunk kizárólag a nemzeti jog által szabályozott kérdésekben tanácsot adni (csak az uniós joggal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozunk),
 • nem áll módunkban részletes jogi tanáccsal szolgálni, dokumentumokat elemezni, személyes konzultációt biztosítani,
 • nem helyettesíthetjük az ügyvéd által adott jogtanácsot, és nem biztosítunk jogi képviseletet,
 • nem áll módunkban az Ön nevében elvállalni az ügy megoldását, vagy jogérvényesítő intézkedéseket foganatosítani vállalkozásokkal vagy hatóságokkal szemben.

A kérdések túlnyomó többségét megválaszoljuk,

de bizonyos típusú kérdések nem tartoznak az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálatnak hatáskörébe. Ilyenek például a következők:

 • egyszerű információkérés olyan kérdésekben, amelyekre a világhálón is könnyen választ lehet találni, vagy az uniós szakpolitikákkal kapcsolatos kérdésekben,
 • határokon átívelő vetülettel nem rendelkező kérdések,
 • a teljes mértékben a nemzeti jog (és nem az uniós jog) által szabályozott kérdések,
 • az uniós programok révén kapható támogatásokkal, illetve finanszírozással kapcsolatos kérdések,
 • nyereségorientált gazdasági szervezetek, pl. az ügyfeleik nevében eljáró jogi cégek által föltett kérdések.
az Európa Önökért
Tanácsadó Szolgálat az
alábbihoz hasonló
kérdéseket várja:
Ausztriában dolgozó lengyel állampolgár vagyok. Igényelhetek-e Ausztriában családi ellátást annak ellenére, hogy feleségem és négy gyermekem Lengyelországban él?
A görög műszaki kamara nem ismerte el a nagy-britanniai képesítésemet, és megtagadta tőlem azt, hogy bejegyezzen, így nem tudok Görögországban gépészmérnökként dolgozni. Mit tanácsolnak, mit tegyek?
 
az Európa Önökért
Tanácsadó Szolgálat az
alábbihoz hasonló kérdéseket
nem tudja megválaszolni:
„Két ízben is folyamodtam a …-i kisváros polgármesteréhez azért, hogy a településen fekvő, tulajdonomban lévő földterülethez utat létesítsenek. (a kérdés kizárólag tagállami hatáskörbe tartozik)
Edinburgh egyetemén tanuló olasz állampolgár vagyok. (…) Létezik-e olyan uniós ösztöndíj, amelyet megpályázhatnék? (ösztöndíjkérelem)