Senast kontrollerat : 16/07/2018

Erkännande av yrkeskvalifikationer

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

 • Frågor och svar om EU:s och Storbritanniens gemensamma rapport (8 december 2017)en
 • EU-publikationer om Brexit
 • Brittiska regeringens information och råd om Brexiten

Adminstrativa förfaranden och nödvändiga handlingar

Hur ska jag göra för att få utöva ett reglerat yrke i ett annat EU-land? Det beror på om du

Kontakta den myndighet som ansvarar för yrket i värdlandet för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.

I databasen över reglerade yrken en ser du vilka yrken som är reglerade i andra EU-länder. Du ser också vilka myndigheter du kan vända dig till.

Du måste känna till namnet på yrket på det aktuella landets språk. Om du vill jobba som bagare i Tyskland, ska du söka på "Bäcker" i databasen.

Om ditt yrke är reglerat i ditt hemland kan du också först söka på ditt eget språk och läsa den engelska översättningen i beskrivningen. Sedan söker du på det engelska namnet för att få upp de länder där yrket är reglerat. Om du inte får upp det land som du vill flytta till kan det betyda att yrket inte är reglerat där.

Om du inte hittar ditt yrke i databasen kan du vända dig till den nationella kontaktpunkten för yrkeskvalifikationeren i landet där du vill arbeta. De kan hjälpa dig att hitta den behöriga myndigheten och berätta vilka handlingar du måste lämna in.

Vad gäller för mig?

Jag vill flytta utomlands och utöva mitt yrke där

Om du vill flytta till ett annat EU-land där ditt yrke är reglerat behöver du få dina yrkeskvalifikationer erkända innan du kan börja arbeta där.

När kvalifikationerna har erkänts kan du utöva ditt yrke på samma villkor som medborgarna i det landet.

Förbered din ansökan

Hör med den ansvariga myndigheten i värdlandet vilka handlingar du måste lämna in.

Om ditt yrke inte är reglerat i hemlandet har du kanske inte de begärda examensbevisen, intygen eller bevisen på medlemskap i en yrkesorganisation. I så fall måste du på annat sätt bevisa att du har utövat yrket i minst två av de senaste tio åren.

Förfaranden och deadline

När du ansöker om att få dina kvalifikationer erkända har myndigheterna en månad på sig att bekräfta att de har tagit emot din ansökan och eventuellt begära in kompletterande handlingar.

När de har fått din kompletta ansökan måste de fatta ett beslut inom

 • tre månader om du är läkare, sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, barnmorska, veterinär, tandläkare, farmaceut eller arkitekt som omfattas av automatiskt erkännandeen.
 • fyra månader för alla andra yrken.

Om myndigheterna anser att din utbildning och arbetslivserfarenhet inte motsvarar kraven i värdlandet kan de ställa ytterligare villkor. Du ska i princip kunna välja mellan ett lämplighetsprov eller en anpassningsperiod på upp till tre år.

Om de avslår din ansökan måste de motivera sitt beslut.

Om myndigheterna inte fattar beslut inom utsatt tid, kan du kontakta vår rådgivningstjänst eller den nationella kontaktpunkten för yrkeskvalifikationeren . Om de inte kan hjälpa dig kan du föra ärendet vidare till en nationell domstol.

Jag vill tillfälligt jobba utomlands

Om du vill arbeta tillfälligt i ett annat EU-land måste du först vara etablerad i ditt hemland, men du behöver inte utöva yrket vid den tidpunkt då du vill söka dig utomlands.

Du behöver inte heller ansöka om att få dina kvalifikationer erkända. Eventuellt kan du dock behöva lämna en skriftlig redogörelse (på papper eller elektroniskt) i landet du ska till.

Värdlandet kan också kräva att du förnyardin redogörelse varje år om du tänker fortsätta att jobba där tillfälligt.

Vänd dig till den nationella kontaktpunkten för yrkeskvalifikationeren i värdlandet för att ta reda på vad som gäller.

Din redogörelse

Om landet kräver en redogörelse för dina kvalifikationer ska du skicka den direkt till den myndighet i värdlandet som ansvarar för ditt yrke (fråga den nationella kontaktpunkten dären vilken myndighet det är).

Redogörelsen ska innehålla följande uppgifter:

 • Förnamn, efternamn och kontaktuppgifter
 • Nationalitet
 • Yrke i det land där du vanligen arbetar och yrke du vill utöva i värdlandet
 • Information om din ansvarsförsäkring: försäkringsbolag och försäkringsnummer (fråga din arbetsgivare)
 • Hänvisningar till eventuella tidigare redogörelser som du skickat till samma land

Första gången du lämnar in en redogörelse eller om något i din situation har ändrats ska du också bifoga handlingar som styrker

 • din nationalitet
 • att du är lagligt etablerad i ett EU-land och inte har fått yrkesförbud
 • dina yrkeskvalifikationer
 • att du har utövat yrket i minst två av de senaste tio åren (om varken yrket eller utbildningen är reglerade i det land där du vanligen utövar yrket)
 • att du aldrig har dömts för något allvarligt brott (bara om du arbetar med säkerhet, t.ex. som väktare).

Vilka handlingar som krävs varierar från land till land. Kontakta den ansvariga myndigheten i värdlandet om du behöver veta vilka handlingar som behövs.

Deadline

För det mesta kan du lämna in din redogörelse när som helst innan du börjar arbeta i värdlandet (även om du inte säkert vet om du kommer att arbeta där).

Men om det yrke du vill utöva kan hota folkhälsan eller den allmänna säkerheten kan värdlandet vilja kontrollera dina kvalifikationer i förväg.

Du kan i så fall inte börja arbeta förrän du har fått myndigheternas formella tillstånd.

Behövs förhandskontrollen för ditt yrke? Hör med värdlandets kontaktpunkt för yrkeskvalifikationeren .

Det kan ta två månader för värdlandet att kontrollera dina kvalifikationer och besluta om du måste göra något mer, t.ex. ett lämplighetsprov eller en anpassningsperiod.

I regel förväntas du uppfylla villkoren senast en månad efter att du informerats om dem. Om det inte går (om du t.ex. måste göra ett prov, men det inte anordnas några prov just då) kan du få hjälp av vår rådgivningstjänst.

Se till att din redogörelse innehåller alla nödvändiga uppgifter och handlingar, så undviker du onödiga förseningar.

Bestyrkta handlingar och auktoriserade översättningar

Myndigheterna kan be att få bestyrkta kopior (som bevis på att handlingarna är äkta) eller auktoriserade översättningar av vissa viktiga handlingar i din ansökan, till exempel intyg på dina kvalifikationer (en auktoriserad översättare garanterar att översättningen är korrekt).

EU:s regler säger dock att

Myndigheterna får inte begära auktoriserade översättningar av

Detta är bara exempel. Det finns flera undantag.

Läs om vilka undantag som finns i EU:s vägledning om erkännande av yrkeskvalifikationer .

Exempel från verkligheten

Om du känner till dina rättigheter kan du slippa pappersarbetet

Katarina är en slovakisk farmaceut som vill jobba i Österrike. Enligt de österrikiska myndigheterna ska alla handlingar i hennes ansökan vara översatta av en auktoriserad österrikisk översättare.

Men Katarina ska inte behöva skicka in auktoriserade översättningar av sina examensbevis. För flera examensbevis - läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, veterinärer, tandläkare, farmaceuter och arkitekter - krävs inte det.

Innan du börjar arbeta

När du har fått dina kvalifikationer erkända kan du också behöva bli medlem i en yrkesorganisation innan du kan använda din yrkestitel och börja jobba. I vissa fall kan myndigheterna också vilja kontrollera dina språkkunskaper.

Läs mer

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela dena sida: