Available languages:

Zakendoen
Laatste controle: 28/02/2018

Geldigheid van uw autoverzekering in de EU – Nederland

Getroffen door de brexit?

Verzekering tegen wettelijke (burgerlijke) aansprakelijkheid

Als u vanuit een ander EU-land tijdelijk naar Nederland verhuist (als student, gepensioneerde, eigenaar van een tweede huis, grensarbeider), blijft uw buitenlandse verzekering in Nederland geldig voor de duur van het contract.

Uw huidige polis blijft dus geldig, zelfs als u zich officieel in Nederland inschrijft. Voorwaarde is wel dat uw buitenlandse verzekering ook in het buitenland ingeschreven voertuigen verzekert en een dekking biedt die gelijkwaardig is aan de dekking van een Nederlandse autoverzekering.

Schadeverleden

Nederlandse autoverzekeraars gaan bij de risicobepaling meestal uit van het zogenaamde bonus-malussysteem. Uw premie is afhankelijk van hoe vaak u in het verleden claims heeft ingediend. Als u in een bepaald jaar geen claims indient, stijgt u op de ladder en gaat uw premie omlaag. Dient u een claim in, dan daalt u op de ladder en gaat u meer premie betalen.

Nederlandse verzekeraars zijn niet wettelijk verplicht om bij de premiebepaling rekening te houden met het schadeverleden in een ander EU-land.

Of uw verzekering buitenlandse verklaringen over het aantal schadevrije jaren of uw bonus-malustrede al dan niet aanvaardt, is afhankelijk van haar goodwill.

Geschillenbeslechting

Als u niet akkoord gaat met het uitgekeerde schadebedrag of een andere beslissing van uw verzekering, kunt u terecht bij het KIFID (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening), de financiële ombudsman.

Algemene informatie hierover

Deze bladzijde delen: