Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 01/03/2017

Geldigheid van uw autoverzekering in de EU – België

Verzekering tegen wettelijke (burgerlijke) aansprakelijkheid

Als u vanuit een ander EU-land tijdelijk naar België verhuist (als student, gepensioneerde, eigenaar van een tweede huis, grensarbeider), blijft uw buitenlandse verzekering in België geldig voor de duur van het contract.

Uw huidige polis blijft dus geldig tot de contractuele vervaldag, zelfs als u zich officieel in België inschrijft.

Schadeverleden

Belgische autoverzekeraars gaan bij de risicobepaling meestal uit van segmentering op basis van de volgende criteria: leeftijd, schadeverleden, adres, afgiftedatum van het rijbewijs, vermogen van het voertuig (geslacht is geen criterium). De criteria verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. De verzekeraars zijn wel verplicht om op hun website en in hun offertes hun criteria te vermelden. De premie moet dan ook op de vermelde criteria worden gebaseerd.

Belgische verzekeraars zijn niet wettelijk verplicht om bij de premiebepaling rekening te houden met het schadeverleden in een ander EU-land.

Of uw verzekering buitenlandse verklaringen over het aantal schadevrije jaren of uw bonus-malustrede al dan niet aanvaardt, hangt af van haar marktstrategie.

 

Geschillenbeslechting

Als u niet akkoord gaat met het uitgekeerde schadebedrag of een andere beslissing van uw verzekering kunt u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen , die als onafhankelijke instantie kosteloos kan bemiddelen.

Algemene informatie hierover
Geldigheid van uw autoverzekering in de EU
Openbare raadpleging
    Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?
    Vraag het aan de nationale instanties
    Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
    Vraag hulp of advies