Available languages:

Laatste controle : 11/01/2018

Auto van de zaak – België

Is uw bedrijfsauto in een ander EU-land geregistreerd en wilt u er langer dan 6 maanden mee rijden in België, dan kunt u vrijgesteld worden van de registratieverplichting.

In dit geval moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het gebruik van de wagen voor privédoeleinden moet ondergeschikt blijven aan professioneel gebruik
  • u moet een een kopie van de arbeidsovereenkomst hebben
  • u moet een door de werkgever opgesteld document hebben waaruit blijkt dat u het recht heeft deze auto te besturen

Privégebruik van uw bedrijfsauto

U mag uw bedrijfsauto in België ook voor privédoeleinden gebruiken, mits dit uitdrukkelijk toegestaan is in uw arbeidsovereenkomst.

Bedrijfsauto uitlenen aan een gezinslid

Wanneer u uw bedrijfsauto tijdelijk in België gebruikt, mag u hem aan uw echtgenoot/echtgenote of kinderen uitlenen, mits dit uitdrukkelijk toegestaan is in uw arbeidsovereenkomst.

Algemene informatie hierover

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: