Available languages:

Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 27/11/2018

Zgłaszanie pobytu na krótki czas (poniżej trzech miesięcy) – Polska

Obywatele UE i członkowie ich rodzin nie muszą zgłaszać swojego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio po przyjeździe.

Obywatele UE i członkowie ich rodzin, niebędący obywatelami UE mogą przebywać w Polsce przez okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków pobytu, innych niż posiadanie ważnego dokumentu podróży. Obywatel UE może posiadać inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: