Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnio sprawdzono : 26/04/2017

Zgłaszanie pobytu na krótki czas (poniżej trzech miesięcy) – Polska

Obywatele UE i członkowie ich rodzin nie muszą zgłaszać swojego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio po przyjeździe.

Obywatele UE i członkowie ich rodzin, niebędący obywatelami UE mogą przebywać w Polsce przez okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków pobytu, innych niż posiadanie ważnego dokumentu podróży. Obywatel UE może posiadać inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat
Zgłaszanie pobytu na krótki czas (poniżej trzech miesięcy)
Konsultacje publiczne
    Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?
    Zwróć się do organów krajowych
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy